מהו ניכוי מס במקור?

ניכוי מס במקור הינו מונח המתייחס לכך שחלה חובה חוקית על משלם תשלום להעביר למס הכנסה חלק מהתשלום למוטב,
למעשה מי שחייב את המס הינו מקבל התשלום אבל מי שמעביר את המס למס הכנסה הינו מי שמשלם את התשלום.

דוגמאות לניכוי מס במקור:

  • מעסיק מנכה תשלום זה משכר של עובד ומעביר את המס ישירות לרשות המיסים. במקום שהעובד יעשה זאת כמס הכנסה.
  • כאשר מחזיקים ניירות ערך בבנק הבנק מעביר מס על הדיבידנדים ישירות למס הכנסה.
  • כאשר מעבירים תשלום לספק אלא אם כן הספק העביר אישור ניכוי מס במקור.

ראו כאן פירוט של המקרים בהם אתם תהיו חייבים לנכות מס לספקים שאתם עובדים איתם.

 

העלאת אישור ניכוי מס במקור

במערכת EZcount ניתן להעלות אישור ניכוי מס במקור, כך שיצורף אוטומטית לכל המסמכים שלכם.
ראשית יש להוריד את אישור ניכוי המס במקור מהאתר של רשות המיסים.
לאחר ששמרתם את הקובץ על מחשבכם, יש להיכנס אל ממשק המשתמש, תחת תפריט "אפשרויות"-> "הגדרות מערכת" בחרו בטאב "ניהול ספרים".
כאן תוכלו להעלות את האישור של ניכוי מס במקור אל המערכת. לאחר העלאת האישור תוכלו לצפות בו באמצעות לחיצה על "הצגה".

מעתה בכל פעם שתשלחו כל מסמך כלשהו ללקוח מיידית ייתווסף אליו אישור ניכוי מס במקור.