אישור תוכנה במס הכנסה

הסבר על האישור

מערכת EZcount מבוססת על תוכנת KSYS אשר הינה תכנה שאושרה על ידי כל הגורמים הרשמיים במס הכנסה.

מספר אישור: 00208001
לצפיה בתעודת אישור התוכנה לחץ כאן.

להלן עיקרי החוק לאישור תכנה במס הכנסה:

"על פי הוראה 36 נספח ה' סעיף (ג)(1), הנציב ינהל מרשם תוכנות לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת המיועדת למכירה או להשכרה (להלן המרשם);
על פי סעיף (ג)(2) לנספח זה, המבקש למכור תוכנה כאמור, נדרש להגיש בקשה לנציב לאישור התוכנה.
בעקבות הבקשה מונפקת למבקש תעודת רישום.
אין ברישום התוכנה כדי לאשר את נכונות ביצועיה והתאמתה להוראות ניהול פנקסי חשבונות.
המבקש למכור תוכנה חייב לצרף לכל לקוח עותק מתעודת הרישום שבתוקף."

בדיקת תקפות אישור במס הכנסה:

לבדיקה על אישור התכנה באתר מס הכנסה לחץ כאן
לאחר מכן יש להכניס את מספר הח.פ 515285120 (התוכנה רשומה תחת השם קייסיס)
במידה והקישור אינו עובד, ניתן לבדוק בדרך הבאה:

  1. תחילה להכנס לאתר מס הכנסה בכתובת http://taxes.gov.il .
  2. יש להיכנס ל״מרשם תוכנות״ (הגעה ע״י חיפוש בשדה החיפוש).
  3. כניסה לתוכנה.
  4. יש להכניס את מספר הח.פ 515285120 או את שם התוכנה הרשומה KSYS (קייסיס)..
רשות המיסים