מדיניות פרטיות

חברת הייפ פתרונות תשלום בע"מ ("החברה") מכבדת את פרטיותך, נוקטת באמצעים כדי לשמור על אבטחת המידע ועל פרטיותך, ומתחייבת כלפיך לקיים את המדיניות המפורטת להלן ("מדיניות הפרטיות"). מטרת המדיניות היא להסביר כיצד פועלת החברה בכל הקשור לפרטיות משתמשי האתר והשירותים של החברה, וכיצד החברה פועלת בקשר עם "מידע" כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הפרטיות"), הנמסר לה על-ידיך או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר ובשירותים.

מדיניות הפרטיות מהווה תוספת לכל הסכם, או מסמך תנאי השימוש ביחס לאתר או לשירותים החברה, באה להוסיף עליהם ומהווה חלק בלתי נפרד מהם.

החברה רשאית לעדכן מפעם לפעם את מדיניות הפרטיות ועל כן אנו ממליצים לבדוק לעיתים תכופות אם נעשו בה שינויים. עדכונים או שינויים במדיניות זו ייכנסו לתוקפם באופן מידי והודעה לגביהם תפורסם באתר. ניתן לצפות במדיניות הפרטיות המעודכנת מעת לעת, על ידי לחיצה על הקישור "מדיניות פרטיות" באתר. על שינויים מהותיים (למשל, כאלה המתייחסים למידע הנשמר אודותיך או הנוגעים לאופן איסוף המידע והשימוש בו) תינתן הודעה מתאימה כנדרש על פי דין. המשך שימושך באתר או בשירותים לאחר שינוי של מדיניות פרטיות זו ייחשב כקבלה מלאה שלך את המדיניות העדכנית.

החברה פועלת גם בשיתוף גופים פיננסיים, בתי עסק, גורמים תפעוליים שונים (כגון שב"א ומס"ב וארגוני כרטיסי האשראי הבינלאומיים), ספקי שירותים ושותפים אחרים. במצב דברים זה, אותם צדדים שלישיים פועלים כשולטים במידע האישי באופן עצמאי או ביחד עם החברה. במקרה זה, תחול מדיניות הפרטיות המתאימה של גופים אלו.

מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר אך מתייחסת לכל המינים. כותרות הסעיפים נועדו להקלת הקריאה בלבד והן לא תשמשנה לפרשנות מסמך זה.

 1. שימוש באתר ובשירותים, איסוף מידע, שימושים ושמירת המידע
  1. בכדי להשתמש באתר ובשירותים בנוחות וביעילות, יתכן ותידרש לספק לחברה מספר פרטים על אודותיך (בין אם הדבר נעשה בצורה ישירה ו/או בצורה עקיפה באמצעות מערכות צד ג' ו/או שותפים עסקיים ו/או צדדים שלישיים הקשורים בחברה). פרטים אלו עשויים לכלול, בין היתר, את שמך המלא, כתובת הדואר האלקטרוני שברשותך, מספר טלפון נייד, כתובת, פרטי כרטיס אשראי, פרטים אודות לקוחותיך, סכומי חיוב חודשיים, הכנסות, סכומים המשולמים לרשויות המס כגון מע"מ, חשבוניות, מסמכי הזדהות וכדומה. מידע זה משמש לצורך מתן השירותים ומאפשר לך לעשות במערכות החברה שימוש תקין ומלא באופן המשרת אותך ועונה על צרכיך.
   כמו כן, בעת שימוש בשירותים ובאתר נאסף מידע עליך ואודות הפעילות שלך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, לדוגמה בעת שתירשם לשירותים באתרי החברה. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך – זהו מידע סטטיסטי ומצטבר המשמש, בין היתר, לצרכי מחקר, פיתוח, בקרה ושיפור מערכות החברה. לדוגמה, העמודים שבהם צפית, תדירות השימוש, עניין בפרסומות שבאתר, תקלות טכניות, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, הזמן בו שהית באתר, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית, נתונים אודות מקום הימצאותך בעת השימוש בשירותים ועוד. חלק אחר של המידע נשמר או מעובד בצמוד לכרטיס המשתמש שלך, ומאפשר התאמה טובה יותר של שירותי החברה עבורך.הפרטים המפורטים לעיל, יחדיו: "המידע").
  2. החברה לא תאסוף מידע על אודותיך המאפשר זיהוי אישי, אלא אם כן מידע כזה יימסר על ידך מרצונך או אגב השימוש בשירותיה. ידוע לך שלא חלה עליך חובה חוקית למסור את פרטיך. לתשומת ליבך, מובהר כי חלק מהמידע נדרש לצורך השימוש באתר ובשירותים באופן תקין. אם תחליט שלא לספק מידע המאפשר זיהוי אישי, אשר יתבקש באמצעות האתר או השירותים, ייתכן שלא יעלה בידך לעשות שימוש באתר או בשירותים, לקבל מידע מסוים או לבצע פעולות מסוימות.
  3. להסרת ספק, מדיניות הפרטיות חלה על המידע לרבות על כל המידע האישי המזהה שנמסר על ידיך וכן על מידע שנאסף אודותיך בזמן שאתה גולש באתר או עושה שימוש בשירותים.
  4. במסירת המידע לחברה ובשימוש באתר, הינך מסכים באופן מפורש לשמירת המידע על ידי החברה, ולשימוש האמור לעיל במידע ומאשר כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותך בכל סעד או פיצוי כלשהו. ככל שאינך מעוניין שהחברה תעשה שימוש כאמור במידע, הינך מתבקש שלא לעשות שימוש באתר או בשירותי החברה.
  5. החברה מתעדת באופן אוטומטי בשרתיה את כל המידע שנקלט מן הדפדפן או הטלפון סלולארי שברשותך או כל מכשיר אחר, ובכלל זה כתובת ה-IP שלך, וכן את כל הדפים בהם ביקרת. בהסכמתך לתנאי השימוש של האתר הינך מביע את הסכמתך כי תיעוד כאמור יבוצע על ידי החברה. ראה להלן לעניין השימוש ב-Cookies.
  6. כחלק מהשימוש באתר או בשירותים, החברה תשלח אליך מעת לעת דוא"ל או הודעות טלפוניות, למשל בעת הרישום לשירותים, וכאשר קיים עדכון ו/או שינוי כלשהו הקשור בשירותים. כמו כן אנו נשלח אליך מעת לעת ניוזלטרים, קישורים למאמרים מקצועיים, עדכונים הקשורים באתר, בשירותים ובחברה, מידע אודות מבצעים וחבילות מיוחדות במערכת וכדומה, והכל בכפוף להסכמתך לפי דין.
  7. בנוסף, החברה עשויה לשלוח אליך בדוא"ל מדי פעם מידע בדבר שירותים שלה ו/או של שותפים עסקיים שלה היכולים לעניין אותך וכן מידע שיווקי ופרסומי אחר, בכפוף להסכמתך ולאישורך לחברה לעשות במידע שימוש לצורכי שיווק ודיוור ישיר, בהתאם לזכויותיך לפי חוק הגנת הפרטיות ובהתאם לקבלת הסכמתך לקבלת הודעות כאמור לפי הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. אנו מבקשים את הסכמתך לכך בעת הרישום לאתר ו/או לשירותים, ובכל עת אתה רשאי לבקש מאתנו להפסיק לשלוח אליך דוא"ל שיווקי זה, באמצעים המפורטים במסגרת הודעות אלו. מובהר כי בקשה לחדול מקבלת תקשורת שיווקית כאמור אינה מהווה, לכשעצמה, בקשה לעיון ו/או תיקון ו/או מחיקה של המידע שלך ממאגר המידע של החברה. ככל שתבקש לעיין ו/או לתקן ו/או למחוק את המידע כאמור ממאגר המידע של החברה תהיה רשאי לעשות כן באמצעות פניה בנושא זה כמפורט להלן.
  8. החברה עשויה לאפשר למשתמשים באתר לבקש מידע וייעוץ לגבי השירותים הניתנים על ידי החברה באמצעות טופס פנייה אלקטרוני, התכתבות עם נציג שירות ("צ'אט") או באמצעי תקשורת נוספים ("אמצעי הפנייה באתר"). במסגרת אמצעי הפנייה באתר יתכן ותתבקש לספק פרטים לגביך אשר יכול ויכללו, בין היתר, שם מלא, כתובת מגורים, כתובת דוא"ל ופרטי התקשרות, וכן פרטים אודות השירותים הנדרשים על ידך. לתשומת ליבך, מסירת הפרטים באמצעי הפנייה באתר מהווה הצהרה מצדך על מסירתם ביודעין ובהסכמה לכל תנאי מדיניות פרטיות זו. ככל שתספק לחברה נתונים כלשהם המתייחסים לצדדים שלישיים, אתה מצהיר כי הם נמסרים לנו בהסכמתם ובידיעתם.
  9. האתר עשוי לכלול מעת לעת קישורים ("לינקים") אל או מאת אתרי אינטרנט או מקורות של צד שלישי אליהם תינתן לך גישה בהתאם לשיקול דעתך הבלעדי. אנא שים לב שכל אתר או מקור כזה של צד שלישי עשוי לאסוף את הנתונים האישיים שלך ולהשתמש בהם באופן שונה. החברה אינה נושאת באחריות כלשהי לגבי ניהול איסוף הנתונים, מדיניות הפרטיות או התכנים של כל אתר אינטרנט אליו ניתן קישור באתר או במסגרת השירותים. עליך ליצור קשר ישיר עם הבעלים או המפעיל של אתר האינטרנט המקושר אם ברצונך לברר פרטים בנוגע לנהלי הפרטיות שלו לפני שתעביר פרטים אישיים שלך.
 2. שימוש במידע
  1. החברה עשויה להשתמש במידע, כהגדרתו לעיל, שנאסף אודותיך, למטרות הבאות, ובעצם השימוש באתר ו/או בשירותים הינך מסכים ומאשר כי החברה תעשה שימוש במידע כאמור:
   1. לצרכי אבטחת מידע וניטור הונאות וכן בכדי למנוע שימוש לא חוקי;
   2. דיוור ויצירת קשר;
   3. ניתוח סטטיסטי של המידע ומתן המלצות והתראות מותאמות; 
   4. לצרכי החברה ועדכון השירותים;
   5. הצגת נתונים;
   6. אכיפת תנאי השימוש של האתר, מדיניות פרטיות זו או כל התקשרות אחרת בינך לבין החברה;
   7. שיפור התכנים והשירותים באתר, לרבות הוספת תכנים חדשים;
   8. הפעלה, תחזוקה שוטפת ושיפור השימוש באתר ו/או בשירותים;
   9. מעקב שוטף אחר השימוש בשירותים, לצרכי ניהול;
   10. ציות להליכים משפטיים, לרבות אך לא רק, לצווים אזרחיים או פליליים, הוראות בית משפט או גילויים מחויבים אחרים;
   11. להגיב לטענות על פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים, בין אם צד שלישי כזה הוא משתמש, אדם פרטי או סוכנות ממשלתית;
   12. להגיב לפניות לשירות לקוחות;
   13. להגן על זכויות, רכוש או ביטחונה האישי של החברה, המשתמשים שלה או הציבור בכללותו.
  2. החברה עושה שימוש באמצעי אבטחה מקובלים ומתאימים על מנת לשמור ולהגן על שלמות וסודיות המידע. עם זאת, ובדומה לכל אתר ומערכת אחרים, החברה אינה יכולה להבטיח בצורה מלאה ומוחלטת את בטיחות האתר והשירותים, ועל כן איננו מתחייבים ששירותי האתר והמערכת יהיו חסינים בצורה מוחלטת מפני כל חדירה ו/או גישה בלתי מורשית.
  3. המידע שנמסר על ידך או נאסף אודותיך יישמר במאגר המידע של החברה, בהתאם להוראות מדיניות הפרטיות. ידוע לך שהחברה תחזיק, תנהל ותשתמש במידע שבמאגר המידע ואתה מצהיר כי אין ולא תהיה לך כל טענה כנגד החברה ו/או מי מטעמה עקב כך, ובלבד שהשימוש במידע יהיה במסגרת ו/או בקשר לפעילות החברה ובהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו. 
  4. ככל שתחום עיסוקך המסוים ו/או המידע אותו אתה מזין לאתר או בשירותים, דורשים ומחייבים דרישות אבטחת מידע ו/או סודיות ייחודיים ו/או שונים מהמקובל בשוק, החובה לוודא את התאמת האתר והשירותים לצרכיך מוטלת עליך, והחברה לא תהיה אחראית בשום צורה ו/או דרך לאיזו מההשלכות של השימוש באתר או בשירותים על ידיך.
 3. Cookies 
  1. "Cookie" הוא קובץ טקסט קטן אשר מועבר למכשירך על ידי שרת אינטרנט. קובץ זה אינו מהווה תוכנת מחשב ואין בו את היכולת לקרוא את המידע המצוי בו, או לבצע פעילות כלשהי על גביו. מטרת השימוש ב- Cookie היא בכדי ששרתי המכללה יוכלו לזהות אותך במהירות וביעילות כאשר אתה חוזר ומשתמש בשירותים וכאשר אתה מבקר באתרים אחרים.
  2. בהסכמתך לתנאי השימוש הללו (וכל עוד לא תשנה את הגדרות הדפדפן שלך לצורך חסימתן) הינך מאשר לחברה "להשתיל" Cookie על מכשירך, להשתמש במידע האגור ב-Cookie, ולזהותך על פיה (כולל קובצי Cookie של גורמי צד שלישי כמו פייסבוק ו-Google), מזהי פרסום באנדרואיד וב-IOS וכדומה).
  3. החברה משתמשת ב-Cookies ובאמצעים טכנולוגיים אחרים ודומים לצורך ניהולה השוטף והתקין ולצורך שיפור השירותים הניתנים באמצעותה. חלק מה-Cookies שאנו מפעילים, נועדו לאפשר את פעילות האתר והשירותים בצורה תקינה ומאובטחת, וללא הטמעתן בדפדפן שלך האתר או השירותים לא יוכלו לפעול כראוי. חלק אחר של ה-Cookies שהחברה מפעילה נועד לאסוף נתונים סטטיסטיים ונתונים אחרים אודות השימוש שלך באתר ובשירותים, לצורך שיפורם, התאמתם האישית עבורך, שמירת פרטי הכניסה שלך לצורך נוחותך וכדומה. בנוסף, החברה עושה שימוש ב-Cookies המתייחסים או מפנים מידע למערכות צד ג', וזאת הן לצורכי ניתוח ולמידה סטטיסטיים אודות השימוש באתר ובשירותים, והן לצורך זיהוי של העדפותיך האישיות והתאמת הגלישה והפרסומות באתר ובשירותים עבורך.
  4. אם אינך מעוניין לקבל Cookies אתה יכול להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך וחסימת האפשרות להטמיע Cookies אצלך. כמו כן, אתה יכול למחוק את היסטוריית הדפדפן שלך בכל עת, ובמסגרת כך למחוק גם את ה-Cookies שהוטמעו אצלך. עם זאת, חשוב לדעת כי במקרה זה הדבר עלול לפגוע בחוויית השימוש באתר.
  5. בנוסף, חשוב לדעת כי בעת השימוש באתר מוצגות בין היתר פרסומות והצעות שיווקיות שאינן מוטמעות על-ידי החברה בצורה ישירה, אלא באמצעות צדדים שלישיים המקבלים מהחברה היתר לפרסם בשטח האתר ו/או השירותים. צדדים שלישיים אלו עשויים ויכולים לעשות שימוש ב-Cookies אשר אינן קשורות במישרין לאתר או לשירותים, והדבר כפוף לתנאי הפרטיות של אותם צדדים שלישיים.
  6. אם החברה מפרסמת באתרים של חברות עצמאיות שעושות שימוש ב-Cookies, מדובר באתרים עצמאיים לחלוטין אשר אינם כפופים למדיניות הפרטיות זו. על כן, מומלץ יהיה לעיין במסמכי מדיניות הפרטיות של כל אחד מהאתרים של ספקי צד שלישי.
 4. מסירת מידע לצד שלישי 
  1. החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:
   1. חשיפת המידע או חלקו לצדדים שלישיים השותפים או המעורבים בשירותים המוצעים או שיוצעו באתר, והמידע נדרש לאספקת השירותים. יש להדגיש, כי אלא אם כן נאמר אחרת, לגורמים אלו אין זכות להשתמש במידע זה מעבר למטרה שלשמה מספקת אותו החברה;
   2. משתתפים אחרים במערכת התשלומים (בארץ ובחו"ל);
   3. בכל מקרה בו תבקש לקשר את חשבונך באתר או בשירותים ו/או לתת גישה באתר או בשירותים לגורם מטעמך, כדוגמת רו"ח, יועץ מס, הנהלת חשבונות וכדומה;
   4. במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיך;
   5. אם תבצע באתר ו/או בשירותים פעולות שבניגוד לדין או שהחברה תמצא כי פעולותיך מפרות את תנאי השימוש;
   6. אם יתקבל צו שיפוטי מתאים ובכל מקרה בו קיימת חובה אחרת לפי דין;
   7. במקרה של מכירה ו/או העברה של השירותים ו/או כל חלק מהם לידי צד שלישי, לרבות בדרך של מיזוג או ארגון מחדש, ובלבד שהצד מקבל המידע יקבל על עצמו לעמוד בהתחייבויות לפי מדיניות פרטיות זו;
   8. במקרה בו תבקש מהחברה להעביר את הפרטים שלך לגורם שלישי כלשהו.
  2. בנוסף, החברה עשויה במסגרת פעילותה השוטפת להיעזר ו/או לעשות שימוש במערכות של צדדים שלישיים המספקים שירותים בקשר עם האתר או השירותים, דוגמת שירותי פיתוח, גבייה, ניהול, ניתוח סטטיסטי, שיפור של ביצועי האתר והשירותים וכדומה. בכל מקרה שכזה, אנו מקפידים על שימוש בספקים ומערכות שרמת האבטחה ושמירת הפרטיות בהן הינה גבוהה, וכן מוודאים כי יועבר לאותו צד שלישי או ספק חיצוני אך ורק המידע הדרוש לו לצורך ביצוע הפעולות המבוקשות, בכפוף להתחייבותו לשמירה על סודיות המידע כנדרש.
  3. לא תהיה לך כל טענה או דרישה כלפי החברה בקשר למסירת פרטים כאמור ואתה מוותר בזאת על כל טענה או תביעה כאמור.
  4. הוצאת מידע מחוץ לישראל: ככלל, החברה פועלת משטחי ישראל. החברה עושה שימוש בשירותי הענן של Amazon AWS לצורך אחסון מידע הלקוחות הנשמר במערכת (החברה שומרת על זכותה להחליף את ספק שירותי הענן או להפסיק לעשות שימוש בהם בכל עת). הינך יודע ומאשר כי מידע שהחברה אוספת אודותיך יישמר ויעובד במאגרי המידע של החברה מחוץ לישראל, וכל העברה של מידע לחו"ל תבוצע בהתאם ובכפוף להוראות הדין, וכי החברה עשויה להעביר את המידע למדינות נוספות שחוקי הגנת הפרטיות החלים בהן עשויים לספק הגנה פחותה מזו שמספק הדין הישראלי.
 5. עיון במידע, תיקון ומחיקה 
  1. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין במידע השמור במאגר מידע ומתייחס אליו. זכות זו כמובן עומדת גם לך. אם תעיין במידע השמור אצלנו אודותיך ותמצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הנך רשאי לפנות אלינו בבקשה לתקן את המידע או למחוק אותו אם אינו דרוש עוד לצורך אספקת השירותים, להגנה על אינטרסים לגיטימיים של החברה, לציות לדרישה על-פי דין לשמור מידע, או לצורך התגוננות מפני תביעות. בנוסף, וככל שהמידע מתייחס אך ורק לדיוור ישיר אליך, אתה רשאי לדרוש מאתנו כי נמחק את פרטי הקשר שלך ממאגר המידע שלנו המשמשים לצורך הדיוור הישיר. במקרה זה אנו נמחק את פרטי המידע המשמשים לצורך שליחת הצעות מסחריות אליך, אולם ייתכן ופרטי מידע אחרים אודותיך יוסיפו להישמר במערכות החברה ובמאגר המידע שלה בהתאם להוראות הדין.
  2. החברה לא מתחייבת לשמור את המידע במערכותיה, ובכל מקרה מידע לא יישמר במערכת לתקופה העולה על 7 שנים. יובהר כי החברה רשאית לעשות שימוש במידע אודותיך בין היתר לצורך מענה לדרישות רגולטוריות והתגוננות מתביעות, והכל בכפוף להוראות כל דין.
  3. מובהר כי שמירה ו/או גיבוי של המידע לצרכי המשתמש הינם באחריות המשתמש בלבד, והחברה לא תישא באחריות לכל נזק שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו בגין או בקשר למחיקת המידע מהמערכת.
  4. פניות בעניין הזכות לעיין במידע, לתיקון ומחיקה, ניתן להפנות לחברה בכתב במייל: Contact@hyp.co.il
 6. סמכות שיפוט
  סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים למדיניות הפרטיות ו/או האתר ו/או השירותים, תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו בתל-אביב-יפו, ישראל. הדין שיחול על מדיניות הפרטיות יהיה הדין הישראלי (ללא קשר למיקומו של הגולש).
 7. העברת או המחאת האתר לצד שלישי
  במקרה בו תחליט החברה על מכירה, העברה או המחאה של פעילותה (לרבות של האתר ו/או השירותים) כולה או חלקה לידי צד שלישי, ו/או במקרה של מיזוג עם צד שלישי, החברה שומרת לעצמה את הזכות להמחות ולהעביר בצורה ישירה את כל התחייבויותיך לפי תנאי שימוש אלו לאותו צד שלישי, ללא קבלת כל אישור נוסף ממך, וזאת בכפוף לכך שאותו צד שלישי יישא בכל התחייבויות החברה כלפיך לפי תנאי שימוש אלו.