מדיניות פרטיות

אנו, חברת הייפ פתרונות תשלום בע"מ המפעילה את אתר ומערכת EasyCount (להלן: " EasyCount " ו/או "המערכת") מכבדים את פרטיותך, ומתחייבים כלפיך לקיים את המדיניות המפורטת להלן (להלן: "מדיניות הפרטיות"). החברה נוקטת באמצעים כדי לשמור על אבטחת המידע ועל פרטיותך, בהתאם להוראות הדין והוראות המדיניות המפורטות להלן ("מדיניות הפרטיות"). מטרת המדיניות היא להסביר כיצד פועלת המערכת בכל הקשור לפרטיות המשתמשים בה, וכיצד משתמשת המערכת במידע, הנמסר לה על-ידיך או הנאסף על-ידה בעת השימוש בה. מדיניות הפרטיות מהווה תוספת למסמך תנאי השימוש אליו מחויב כל משתמש במערכת, באה להוסיף עליו מבלי לגרוע ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

איסוף מידע, שימושים ושמירת המידע במערכת

 1. בעת הרישום למערכת והשימוש בה (בין אם הדבר נעשה בצורה ישירה ו/או בצורה עקיפה באמצעות מערכות צד ג' ו/או שותפים עסקיים ו/או צדדים שלישיים הקשורים ב-EasyCount), נאסף, נשמר ומעובד מידע אישי הנוגע אליך ולפעילות העסקית שאתה מנהל באמצעות המערכת (להלן: "מידע אישי"). חלק מהמידע נמסר על ידך בצורה ישירה ומאפשר זיהוי אישי שלך, לדוגמא: שם מלא, כתובת, כתובת דוא"ל, מספר טלפון, פרטי כרטיס אשראי, פרטים אודות לקוחותיך, סכומי חיוב חודשיים, הכנסות, סכומי מע"מ וכיוצ"ב. מידע זה משמש לצורך מתן השירותים שבמערכת ומאפשר לך לעשות בה שימוש תקין ומלא באופן המשרת אותך ועונה על צרכיך. 

  בנוסף, מידע מסוים נאסף אודותיך ואודות הפעילות שלך במערכת בצורה שאינה ישירה. חלקו של מידע זה הינו סטטיסטי ומצטבר, כדוגמת העמודים בהם גלשת באתר, תדירות השימוש, עניין בפרסומות שבאתר ותקלות טכניות. מידע זה אינו אישי והוא נשמר ומעובד לצרכי מחקר, פיתוח בקרה ושיפור של המערכת באופן כללי. חלק אחר של המידע נשמר או מעובד בצמוד לכרטיס המשתמש שלך, ומאפשר התאמה טובה יותר של שירותי המערכת עבורך.
 2. אינך חייב למסור מידע אישי אודותיך, ומידע אישי כאמור יימסר רק בכפוף להסכמתך ומרצונך, וידוע לך שלא חלה עליך חובה חוקית למסור מידע אישי אודותיך. על אף האמור, מובהר חלק מהמידע האישי נדרש לצורך השימוש במערכת באופן תקין. ככל שתבחר שלא למסור מידע אישי מסוים הנדרש בעת הרישום והשימוש במערכת, ייתכן שלא תוכל לעשות שימוש במערכת.
 3. במסירת המידע ל EasyCount הינך מסכים באופן מפורש לשמירת המידע על ידי EasyCount, ולשימוש במידע בהתאם למדיניות הפרטיות, ומאשר כי השימוש במידע לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותך בכל סעד או פיצוי כלשהו. ככל שאינך מעוניין ש EasyCount תעשה שימוש כאמור במידע שנאסף אודותיך, הנך מתבקש שלא לעשות שימוש במערכת.
 4. EasyCount משתמשת במידע, כהגדרתו לעיל, למטרות הבאות, ובעצם השימוש באתר הינך מסכים ומאשר כי החברה תעשה שימוש במידע כאמור: 
  1. 4 לצרכי אבטחת מידע; 
  2. 4 הפעלה, תחזוקה שוטפת ושיפור השימוש במערכת;
  3. 4 מעקב שוטף אחר השימוש במערכת, לצרכי ניהול;
  4. 4 יצירת קשר;
  5. 4 ניתוח סטטיסטי של המידע ומתן המלצות והתראות מותאמות במערכת;
  6. 4 הצגת נתונים;
  7. 4 אכיפת תנאי השימוש של המערכת ו-EasyCount;
  8. 4 דיוור ויצירת קשר;
  9. 4 בכפוף להסכמתך המפורשת, EasyCount עשויה להשתמש במידע לצרכים שיווקיים כמפורט להלן: לצורך משלוח חומר שיווקי ו/או פרסומי אליך ו/או אל בית העסק לרבות באמצעות הדואר האלקטרוני או באמצעות הודעות SMS, בהתבסס על מידע שנאסף במסגרת השימוש במערכת.

מאגר המידע ואבטחת מידע

5. הנתונים והמידע הנאספים אודותיך נשמרים במאגר המידע של החברה.

6. השימוש במידע שנאסף, כולל כל טופס או מסמך המופק ע"י המערכת, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, ותוך הקפדה על סודיות המידע ואבטחתו.

7. EasyCount עושה שימוש באמצעי אבטחה מקובלים ומתאימים על מנת לשמור ולהגן על שלמות וסודיות המידע שבמערכת. עם זאת, ובדומה לכל מערכת אחרת, EasyCount אינה יכולה להבטיח בצורה מלאה ומוחלטת את בטיחות המערכת, ועל כן אנו איננו מתחייבים ששירותי המערכת יהיו חסינים בצורה מוחלטת מפני כל חדירה ו/או גישה בלתי מורשית.

8. ככל שתחום עיסוקך המסוים ו/או המידע אותו אתה מזין למערכת, דורשים ומחייבים דרישות אבטחת מידע ו/או סודיות ייחודיים ו/או שונים מהמקובל בשוק, החובה לוודא את התאמת המערכת לצרכיך מוטלת עליך, ו- EasyCount לא תהיה אחראית בשום צורה ו/או דרך לאיזו מההשלכות של השימוש במערכת על ידך.

Cookies

9. המערכת משתמשת ב"עוגיות" (Cookies) ובאמצעים טכנולוגיים אחרים ודומים לצורך ניהולה השוטף והתקין ולצורך שיפור השירותים הניתנים באמצעותה. חלק מה- Cookies שאנו מפעילים, נועדו לאפשר את פעילות המערכת בצורה תקינה ומאובטחת, וללא הטמעתן בדפדפן שלך המערכת כלל לא תוכל לפעול בראוי. חלק אחר של ה- Cookies שאנו מפעילים, נועד לאסוף נתונים סטטיסטיים ונתונים אחרים אודות השימוש שלך במערכת. אנו עושים שימוש בנתונים אלו על מנת לשפר את המערכת, להתאים אותה עבורך, לזכור את פרטי הכניסה שלך כך שלא תצטרך להקליד אותם בכל כניסה מחדש וכיוצ"ב. בנוסף, אנו עושים שימוש ב- Cookies המתייחסים או מפנים מידע למערכות צד ג', וזאת הן לצורכי ניתוח ולמידה סטטיסטיים אודות השימוש במערכת, והן לצורך זיהוי של העדפותיך האישיות והתאמת הגלישה והפרסומות במערכת עבורך.

10. אם אינך מעוניין לקבל Cookies אתה יכול להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך וחסימת האפשרות להטמיע Cookies אצלך. כמו כן, אתה יכול למחוק את היסטוריית הדפדפן שלך בכל עת, ובמסגרת כך גם למחוק את ה- Cookies שהוטמעו אצלך. עם זאת, חשוב לדעת כי במקרה הדבר עלול לפגוע בחוויית השימוש באתר.

11. בנוסף, חשוב לדעת כי בעת השימוש במערכת מוצגות בין היתר פרסומות והצעות שיווקיות שאינן מוטמעות על ידי EasyCount בצורה ישירה, אלא באמצעות צדדים שלישיים המקבלים מ- EasyCount היתר לפרסם בשטח המערכת. צדדים שלישיים אלו עלולים ויכולים לעשות שימוש ב- Cookies אשר אינן קשורות במישרין למערכת, והדבר כפוף לתנאי הפרטיות של אותם צדדים שלישיים.

דואר אלקטרוני, הודעות טלפוניות והצעות שיווקיות

12. כחלק מהשימוש באתר המערכת תשלח אליך מעת לעת דוא"ל או הודעות טלפוניות, למשל בעת הרישום למערכת, בעת הפקת מסמכים במערכת וכאשר קיים עדכון ו/או שינוי כלשהו הקשור במערכת. כמו כן אנו נשלח אליך מעת לעת ניוזלטרים, קישורים למאמרים מקצועיים, עדכונים הקשורים במערכת וב- EasyCount, מידע אודות מבצעים וחבילות מיוחדות במערכת וכיוצ"ב.

13. בנוסף, EasyCount תשלח אליך בדוא"ל מדי פעם מידע בדבר שירותים שלנו ו/או של שותפים עסקיים שלנו היכולים לעניין אותך וכן מידע שיווקי ופרסומי אחר, בכפוף להסכמתך ולאישורך ל EasyCount לעשות במידע שימוש לצורכי שיווק ודיוור ישיר, בהתאם לזכויותיך לפי חוק הגנת הפרטיות ובהתאם לקבלת הסכמתך הנפרדת לקבלת הודעות כאמור לפי הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. אנו מבקשים את הסכמתך לכך בעת הרישום למערכת, ובכל עת אתה רשאי לבקש מאתנו להפסיק ולשלוח אליך דוא"ל שיווקי זה, באמצעים המפורטים במסגרת הודעות אלו. 

הוצאת מידע מחוץ לישראל

ככלל החברה פועלת משטחי ישראל. החברה עושה שימוש בשירותי Amazon AWS לצורך אחסון מידע הלקוחות הנשמר במערכת. הינך יודע ומאשר כי מידע שהחברה אוספת אודותיך יישר ויעובד במאגרי המידע של החברה מחוץ לישראל, וכל העברה של מידע לחו"ל תבוצע בהתאם ובכפוף להוראות הדין. 

מסירת מידע לצד שלישי

14. החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:

 • בכל מקרה בו תרכוש ו/או תבקש להירשם לשירות במערכת המסופק על ידי ו/או בשיתוף צדדים שלישיים (לרבות שירות משולב כהגדרתו לעיל), יועברו הפרטים הדרושים לצורך הרישום ומתן השירות לידי אותו צד שלישי;
 • בכל מקרה בו תבקש לקשר את חשבונך במערכת ו/או לתת גישה במערכת לגורם מטעמך, כדוגמת רו"ח, יועץ מס, הנהלת חשבונות וכיוצ"ב;
 • במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיך;
 • אם תבצע באתר פעולות שבניגוד לדין;
 • אם יתקבל צו שיפוטי מתאים ובכל מקרה בו קיימת חובה אחרת לפי דין;
 • במקרה של מכירה ו/או העברה של המערכת ו/או כל חלק ממנה לידי צד שלישי, לרבות בדרך של מיזוג, ובלבד שהצד מקבל המידע יקבל על עצמו לעמוד בהתחייבויות לפי מדיניות פרטיות זו;
 • במקרה שבו תבקש מאתנו להעביר את הפרטים שלך לגורם שלישי כלשהו.

15. בנוסף, EasyCount עשויה במסגרת פעילותה השוטפת להיעזר ו/או לעשות שימוש במערכות וספקים חיצוניים המספקים לה שירותים בקשר עם המערכת: פיתוח, גבייה, ניהול, ניתוח סטטיסטי, שיפור של ביצועי המערכת וכיוצ"ב. בכל מקרה שכזה, אנו מקפידים על שימוש בפסקים ומערכות שרמת האבטחה ושמירת הפרטיות בהן הינה גבוהה, וכן מוודאים כי יועבר לאותו ספק חיצוני אך ורק המידע הדרוש לו לצורך ביצוע הפעולות המבוקשות, בכפוף להתחייבותו לשמירה על סודיות המידע כנדרש.

16. EasyCount תהיה רשאית להסב ו/או להמחות את זכויותיה וחובותיה על פי מדיניות הפרטיות, כולן או חלקן, לבעלת השליטה ב- EasyCount ו/או לחברות נוספות בשליטתה (במישרין או בעקיפין) של בעלת השליטה ב- EasyCount (להלן: "חברת הייפ פתרונות תשלום בע״מ"). לעניין זה, "שליטה" – כהגדרתה בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968. מובהר כי ככל ש-EasyCount תעביר את הבעלות על מאגר המידע שלה לחברת הייפ פתרונות תשלום בע״מ, תועבר לידיעתך הודעה על כך. אם כתוצאה מהעברת הבעלות על מאגר המידע יחול שינוי במטרות מאגר המידע או שינויים מהותיים לגבי אופן השימוש במידע במאגר המידע, העברת הבעלות על מאגר המידע, EasyCount תפנה אליך לקבלת הסכמתך המחודשת לשימוש במידע והעברתו, בהתאם למטרות ו/או השימושים המעודכנים.

עיון במידע, תיקון ומחיקה

17. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע השמור במאגר מידע ומתייחס אליו. זכות זו כמובן עומדת גם לך. אם תעיין במידע השמור אצלנו אודותיך ותמצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הנך רשאי לפנות אלינו בבקשה לתקן את המידע או למחוק אותו. בנוסף, וככל שהמידע מתייחס אך ורק לשירותי דיוור ישיר אליך (כהגדרתם בחוק), אתה רשאי לדרוש מאתנו כי נמחק את פרטי הקשר שלך ממאגר המידע שלנו. במקרה זה אנו נמחק את פרטי המידע המשמשים לצורך שליחת הצעות מסחריות אליך, אולם ייתכן ופרטי מידע אחרים אודותיך יוסיפו להישמר במערכת ובמאגר המידע בהתאם להוראות הדין.

18. ככלל המידע המאוחסן על ידי המשתמש במערכת EasyCount יישמר לתקופה בלתי מוגבלת בהתאם לדרישות הדין והגדרות המשתמש שהינו הבעלים של המידע. עם תום מתן השירותים וההתקשרות בינך ובין EasyCount, המידע אודותייך ישמש את EasyCount בכפוף להוראות הדין, ובין היתר לצורך מענה לדרישות רגולטוריות והתגוננות מתביעות.

19.פניות בעניין זכותך לעיין במידע, תקן ולמחקו ניתן להפנות אלינו,  בדוא"ל: contact.ez@hyp.co.il.

אנו נגיב ונשיב על פנייתך בהקדם. ככל שנסרב לבקשתך, אתה רשאי כמובן לפנות לבית משפט השלום בהתאם לקבוע בהוראות הדין ולבקש כי יורה לנו לפעול כבקשתך.

עדכון ושינוי של מדיניות הפרטיות

20. EasyCount תהיה רשאית לשנות ולעדכן מעת לעת את מדיניות הפרטיות, ובאחריותך להתעדכן בשינויים העדכניים במדיניות הפרטיות המפורסמת בכל עת באתר EasyCount. אם יבוצעו שינויים מהותיים בתנאי מדיניות הפרטיות המתייחסים למידע האישי הנשמר אודותיך במערכת (הנוגעים לאופן איסוף המידע והשימוש בו), הודעה על כך תפורסם בעמוד הבית של המערכת.

סמכות שיפוט

21. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים לתנאים אלו, תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך בתל-אביב-יפו ובכפוף לכל דין.