רוצים להנפיק חשבוניות באנגלית או במט"ח?
לפניכם מדריך קצר ופרקטי

העולם בו אנחנו חיים הופך להיות כפר גלובאלי יותר ויותר קטן. במציאות כזו, שבה מטשטשים גבולות לאומיים, עבודה עם לקוחות מעבר לים היא חלק בלתי נפרד משגרתם של לא מעט עצמאיים בישראל.
מה עושים כאשר צריך להפיק חשבונית באנגלית ללקוח בחו"ל? והאם בכלל ניתן להוציא חשבונית במט"ח כאשר התשלום בוצע במטבע זר? לפניכם כל המידע הרלוונטי, מוגש לכם בקצרה, בתמציתיות ובאופן ידידותי.

 

האם מותר להוציא חשבונית באנגלית?

על פי הוראות מס הכנסה לניהול פנקסי חשבונות, רישום במערכת החשבונות חייב להיעשות בעברית או בערבית ובמטבע ישראלי. כך קובע סעיף 21 לתקנות הללו: "הרישום במערכת החשבונות ייעשה בעברית או בערבית...". המשמעות היא, כי תיעוד בשפה האנגלית הוא אסור, וכי הוא חייב להיעשות בעברית.

יחד עם זאת, העתק של החשבונית יכול להישלח ללקוח בשפה האנגלית, במידה וכך סוכם מולו במסגרת ביצוע העסק, כל עוד המקור השמור אצל העוסק הוא בעברית. רישום באנגלית בפנקסי החשבונות יותר רק במידה והעוסק יקבל אישור לכך מכוח סעיף 130 א' 2 לפקודת מס הכנסה. כדי לממש הקלה זו ולקבל אישור ניהול ספרים באנגלית, על בעל העסק לפנות לפקיד השומה המטפל בתיק שלו.
 

ואיך מוציאים חשבונית במט"ח?

בדומה להוראת פקודת המס בנוגע לרישום באנגלית, רישום בספרי העסק חייב להיעשות בשקלים היות שהתנהלות שלטונות המס בישראל היא בשקלים בלבד. כפי שנקבע בסעיף 22 להוראות ניהול ספרי חשבונות: "הרישום במערכת החשבונות ייעשה במטבע ישראלי."

יחד עם זאת, אותו סעיף קובע, כי אם התקבול ניתן במטבע לא ישראלי, יש לציין על גבי החשבונית, לצד הסכום בשקלים, גם את סוג המטבע הזר ואת הסכום ששולם באותו מטבע. הסכום בשקלים יצויין על גבי החשבונית לאחר שהוא הומר בהתאם לשער החליפין, כפי שהוא פורסם של על-ידי בנק ישראל ביום ביצוע העסקה.

יצויין,כי בדומה להנחיות להנפקת חשבונית באנגלית, ניתן לערוך את החשבונית במט"ח ולהנפיק ללקוח העתק חשבונית במט"ח בלבד, אך המקור השמור בספרי הנהלת החשבונות צריך להיות מונפק על בסיס ההנחיות שהוצגו זה עתה, כך שסכום מטבע החוץ מתורגם לשקלים.

 

האם אפשר להפיק מסמכים באנגלית ו/או במט"ח באמצעות EZcount?

 

וודאי שכן! בין אם תרצו להפיק העתק של חשבונית מס באנגלית בלבד ללקוח ובין אם תרצו להפיק חשבונית במט"ח, בעזרת מערכת הפקת החשבוניות של EZcount תוכלו לבצע את הפעולות הללו בקלות.

זכרו, כי היות שהתיעוד בספרי החשבונות צריך להיעשות בהתאם לפקודת מס הכנסה שהוצגה לעיל, גם כאשר המערכת מפיקה מסמך באנגלית, מדובר בהעתק בלבד, אותו תוכלו לשלוח ללקוח או לחילופין לשמור אצליכם, אך המקור יתועד בעברית בלבד ואותו אתם תקבלו לתיבת המייל האישית לכשהמסמך יופק.

כמו כן, במידת הצורך ולמען שימוש פשוט ויעיל, ניתן להגדיר מראש את שפת ברירת המחדל כשפה האנגלית, כך שמראש כל מסמך יופק בשפה האנגלית.