איך תצליחו לשלם פחות מס: 9 מונחי מס הכנסה שחשוב שתכירו

מהו מס הכנסה?
איך תצליחו לשלם פחות?
במאמר הזה תגלו את הפרטים החשובים שכל אזרח במדינת ישראל צריך לדעת ולהפנים.

אם נרצה להגדיר בקצרה את המושג הרחב הנקרא מס הכנסה נאמר:
מס שמטילה המדינה על הכנסתו של יחיד או תאגיד.
רשות המיסים בישראל הוא הגוף העוסק בגביית המס ונדגיש כי תשלומי המס חלים רק על הרווחים.

שיטת המס בישראל היא חלק ממורשת המנדט הבריטי בהתאם לחוק המס שנחקק בשנת 1941, אך מאז הוא עובר שינויים תכופים.

כדי לגבות מס אמת, החוק מתיר לנישום (מי שחייב במס) לנכות מההכנסה את ההוצאות שהיו בייצור המוצר או בהכנסה ממשלוח היד (מקצוע, עיסוק) והמס מוטל רק על הרווח.

נוסף על ניכוי ההוצאות אפשר לקזז מההכנסות גורמים נוספים כמו הפסדים או פטורים המותרים לפי החוק.

מס ההכנסה הוא מס פרוגרסיבי (גדל בהדרגה ביחס קבוע), מס ששיעורו עולה ככל שההכנסה החייבת במס גבוהה יותר.

income tax terms you should know

מס הכנסה – תשעה מושגים שאתם חייבים להכיר

1. הכנסה פירותית לעומת הכנסה הונית

פקודת מס ההכנסה מחלקות את ההכנסות החייבות במס לשני סוגי הכנסות.
הכנסה פירותית והכנסה הונית.

 • הכנסה פירותית:
  מוגדרת כהכנסה ממקור קבוע וכהכנסה החוזרת על עצמה.
  בין שאר ההכנסות הקבועות אפשר למנות את ההכנסות ממשכורת, הכנסה מעסק או ממשלוח יד, הכנסות מקצבה, מדמי שכירות, מתמלוגים, הכנסות מרווחים הנובעים מנכסים, הכנסות מחקלאות ועוד. תשלום המס עבור הכנסה פירותית הוא בהתאם למדרגות המס.
 • הכנסה הונית:
  מוגדרת על ידי רשויות המיסים כהכנסה חד פעמית.
  הכנסה מאירוע חריג שאינו חוזר על עצמו. לדוגמה: אם אדם מפעיל מסעדה, הכסף הנכנס ממכירת מנות האוכל במסעדה הוא כסף קבוע, ולכן הוא ייחשב כהכנסה פירותית.

  אך אשר ימכור בעל המסעדה את המסעדה, את הנכס, זוהי תהיה הכנסה חריגה וחד פעמית, ולכן היא תיחשב כהכנסה הונית. תשלום המס על הכנסה הונית הוא בשיעור של עשרים וחמישה אחוז, אך במקרים מסויימים יקבל הנישום פטור ממס על הכנסה זו. 

2. חובת הדיווח

הדיווח למס הכנסה על הכנסות פירותיות הוא דיווח שנתי.
שנת המס מתחילה בראשון לינואר ומסתיימת בשלושים ואחד לדצמבר.

את הדיווח יש להגיש על טפסים מיוחדים שמנפיקה רשות המס ושאותם אפשר להוריד באתר של רשות המיסים תחת הקטגוריה מס הכנסה טפסים.

העוסק יכול להגיש את הטפסים בעצמו או באמצעות מייצג מטעמו כמו רואה חשבון, יועץ מס או עורך דין.
הדיווח על עסקה הונית חייב להיעשות בתוך שלושים יום מביצוע העסקה.

נוסף על הדיווח לרשויות המס על הנישום חלים דיווחים נוספים כמו דיווח למס ערך מוסף, למוסד לביטוח לאומי ועוד. 

3. מדרגות המס

בישראל נהוגה שיטת מיסוי פרוגרסיבית, שיטה שמשמעותה שככל שהכנסתו של האדם עולה, כך שיעור המס שיוטל עליו יהיה גבוה יותר, אך מתוך הקפדה שעדיין יישמר המצב שבו כל שאדם מרוויח בברוטו יותר, כך הוא גם ירוויח יותר בנטו. 

ההכנסה החייבת במס מחולקת לשכבות, כאשר על כל שכבה מוטל שיעור מס שונה. השכבות הן מדרגות המס. שיעורי מדרגות המס משתנים משנה לשנה. 

יש הבחנה במדרגות המס בין הכנסה מעבודה, יגיעה אישית (השתתפותו הפעילה של הנישום ביצירת ההכנסה), לבין הכנסה שלא נוצרה מיגיעה אישית כמו למשל הכנסה משכר דירה. מדרגות המס ושיעורי המס שיוטלו על החייבים שונים בין שני סוגי ההכנסות. 

4. הכרה בהוצאות

כאמור, תשלומי המיסים חלים רק על הרווחים. לכן מס הכנסה מאפשר לקזז את ההוצאות מההכנסות.
הוצאות מוכרות לניכוי מההכנסות הן הוצאות ההכרחיות לצורך ייצור ההכנסה, כמו הוצאות שוטפות או הוצאות פחת של רכוש קבוע.

נוסף על כך יש עוד סוגי הוצאות המקטינות את ההכנסות החייבות במס כמו הפקדות בקרן פנסיה, קרן השתלמות וביטוח אובדן כושר עבודה.

יש שני סוגי הוצאות: הוצאות המוכרות באופן מלא ויש המוכרות באופן חלקי.
תקנות מס ההכנסה מפרטות לגבי כל סוג של ההוצאה מהו החלק המוכר להוצאות ומהו החלק שאינו מוכר.

בין סוגי ההוצאות, הוצאות על אחזקת רכב, הוצאות טלפון נייח בבית או בעבודה, טלפון נייד, נסיעות לחו"ל הקשורות לעבודה, אשל, כיבודים, ביגוד מקצועי ומתנות.

אישה עם משקפי שמש גדולות ופרצוף המום

5. תיאום מס הכנסה

עובד שהכנסתו נובעת ממספר מקורות, רשאי לבצע תיאום מס במקור כדי להימנע משלום עודף של מס.

תיאום מס מיועד לעובדים המועסקים ביותר ממקום עבודה אחד בשנת המס. לעובד שהחליף את מקום העבודה במהלך שנת המס, לגמלאים המקבלים משכורת נוסף על גמלת הפנסיה ולכל מי שיש לו הכנסות ממספר מקורות, הכנסות החייבות במס.

כדי לעשות תיאום מס יש לפנות אל פקיד השומה (שומה – הערכה, אומדן לערכו של דבר) באזור של הנישום. אם אתם למשל גרים בבאר שבע עליכם לפנות אל מס הכנסה באר שבע, אם אתם גרים בירושלים עליכם לפנות אל מס הכנסה ירושלים וכן הלאה.

בעת הגשת הבקשה יש לצרף טופס 161. אם אין לכם טופס 161 אתם יכולים להגיש את הבקשה גם ללא הטופס, אך עליכם לפרט את הפרטים הבאים לגבי כל אחד ממקומות העבודה שבו אתם עובדים.

עליכם לפרט את שם המעסיק, את מספר תיק הניכויים שלו, את השכר הברוטו השנתי שאותו אתם מקבלים מהמעסיק ואת מספר חודשי העבודה בשנת המס.

אל הבקשה יש לצרף תלוש שכר אחרון מכל אחד ממקומות העבודה.

במקרה שבו רק התחלתם לעבוד במקום עבודה חדש ועדיין אין לכם תלוש שכר, תוכלו להגיש את הבקשה, אך עליכם לציין בבירור את הסיבה שבגללה לא יכולתם להגיש את התלוש.

בכל בקשה לתיאום מס על העובד לפרט את שמו, את מספר תעודת הזהות שלו ואת כתובת המגורים.

העובד יכול להגיש את הבקשה לתיאום מס בעצמו או באמצעות נציג מטעמו כמו רואה חשבון, יועץ מס או עורך דין. את הבקשה אפשר להגיש גם באמצעות האתר של רשות המיסים.

לאחר שהבקשה לתיאום מס התקבלה יישלחו אל העובד אישורים עבור כל אחד ממקומות העבודה שבהם הוא מועסק.

אם הגשתם את הבקשה באמצעות אתר האינטרנט, תוכלו להדפיס את אישורי המס בכל מדפסת, גם במדפסת הביתית. את האישורים יש להגיש למעסיק בהקדם האפשרי.

את הבקשה לתיאום המס אפשר להגיש במהלך שנת המס, כל עד שנת המס לא הסתיימה. לאחר סיום שנת המס אין אפשרות לבצע תיאום מס, אך אפשר להגיש בקשה להחזר מס.

אם במהלך השנה חל שינוי בהכנסות העובד או במקומות עבודתו הוא יכול לפנות אל פקיד השומה ולבקש תיאום מס חדש.

את הבקשה לתיאום מס חדש אי אפשר לעשות דרך אתר האינטרנט, אלא רק בפנייה אישית. כדי לדעת מיהו פקיד השומה המטפל בבקשה שלכם תוכלו לברר במס הכנסה טלפון.

עובד הסבור כי חלה טעות בתיאום המס יכול להגיש בקשה מנומקת לפקיד השומה לבקש לבדוק שנית את גובה המס שעליו לשלם בכל אחד ממקומות העבודה שלו. 

6. ניכוי מס במקור

ניכוי מס במקור הוא חיוב החל על המשלם. החוק מחייב את המשלם לנכות מס הכנסה מהמוטב ולהעביר אותו לרשויות המס.

על המעסיק לנכות מס במקור משכיר העובד אצלו. על הבנק לנכות מס מרווחים על ניירות הערך של לקוחותיו. ועל בעל עסק לנכות מס במקור לספק מהתשלום שהוא משלם לו. 

7. מס הכנסה שלילי

 • מס הכנסה שלילי זהו מענק שהמדינה מעניקה לעובדים בעלי הכנסה נמוכה והוא מצטרף אל כלים נוספים הבאים להבטיח לעובדים הכנסה מינימאלית כמו השלמת הכנסה ושכר מינימום.
 • את המענק זכאי לקבל תושב ישראל בן עשרים ושלוש ומעלה שיש לו ילד אחד לפחות שעדיין לא מלאו לו תשעה עשרה שנים או עובד מעל גיל חמישים וחמש גם ללא ילדים.

  עוד קובע החוק כי המענק יינתן רק למי שבשנת המס לא הייתה לו זכאות במקרקעין למעט דירת מגורים יחידה בישראל. 

 • התנאי לקבלת מס הכנסה שלילי הוא הכנסה מעבודה. המענק ניתן רק לשכיר או לעצמאי שהייתה להם הכנסה מעבודה או ממשלוח יד בשנת המס הרלוונטית.
 • כדי לקבל את המענק יש להגיש בקשה בסניף הדואר, לציין את הפרטים האישיים, את מספר המעבידים שלו ושל בן הזוג בשנת המס ואת פרטי חשבון הבנק שאליו יש להעביר את המענק.

  בסיום מילוי הטופס על העובד להצהיר כי: "סך כל הכנסותיי מעבודה והכנסתי הנוספת נמצא בטווח ההכנסות המזכה אותי במענק לעובד שכיר כנדרש בחוק". 

8. החזר מס

 • עובד ששילם מס הכנסה בסכומים גבוהים יותר מהנדרש בהתאם לחוק זכאי לקבל החזר מרשויות המיסים.

  את ההחזר מרשות המיסים אפשר לקבל עד שש שנים לאחר תום שנת המס, שנת המס שעליה מבקשים את ההחזר. כדאי לדעת כי להחזר המס נוספים הפרשי הצמדה וריבית. 

 • את הבקשה להחזר המס יש להגיש לפקיד השומה באזורכם ולצריף אישורים המעידים על הזכאות להקלות ועל הזכאות להחזר המס.
 • אם אתם מבקשים החזר מס על יותר משנה אחת, יש להגיש בקשה נפרדת עבור כל אחת מהשנים ולכל בקשה לצרף את האישורים הרלוונטיים.
 • תשלום ההחזר מבוצע היישר לחשבון הבנק של המבקש. עובד שכיר יקבל את ההחזר בתוך שנה מהיום שבו נערכה השומה או תוך שנתיים מתום השנה שבה שולם המס, לפי המועד המאוחר יותר.

  עובד עצמאי יקבל את החזר המס תשעים יום לאחר שדו"ח ההכנסות השנתי התקבל במשרדי השומה או ב-31 ביולי בשנת המס הבאה, לפי המועד המאוחר יותר. 

 • עובדים שכירים שחישוב המס שלהם היה שגוי יכולים לפנות אל המעסיק וכל עוד לא הסתיימה שנת המס הם יוכלו לקבל את החזר המס דרך תלוש השכר ללא צורך בהגשת בקשה מיוחדת לפקיד השומה. 

9. הקלות במס

 • בחישוב המס השנתי ניתנות הקלות מסוגים שונים לאוכלוסיות שונות.

  להקלות במס יש מספר מטרות כמו התחשבות ביכולתו של העוסק לעמוד בנטל המס, מתן עידוד לפעולות מסוימות שאותן רוצה המדינה לעודד כמו מגורים בקווי עימות או עיירות פיתוח, עידוד החיסכון לזקנה ועוד והיענות לקבוצות לחץ שונות הזוכות להעדפת המחוקק. 

 • הקלות המס ניתנות באמצעות נקודות זיכוי. נקודת הזיכוי היא סכום המקוזז  מתשלום מס הכנסה החל על העוסק בשנת העבודה, כלומר, מתוך ההכנסה שעליה חייב העובד לשלם מס מקזזים את הסכום של נקודת הזיכוי.
 • מספר נקודות הזיכוי שזכאי העובד לקבל נקבע בהתאם לקריטריונים שונים.

  אם עמד העובד ביותר מקריטריון אחד הוא זכאי לקבל במצטבר את כל נקודות המס.

  בחישוב השנתי יופחת הסכום השווה למכפלת כל נקודות הזיכוי מהכנסת העובד החייבת במס.

  בעיקרון נקודות הזיכוי ניתנות רק לתושבי ישראל, אך יש חריגים כמו עובדים זרים העוסקים בסיעוד ועוד.

  אם רצונכם לדעת אם אתם זכאים לנקודות זיכוי ולכמה נקודות זיכוי, אתם יכולים לגשת לסניף של רשות המיסים הקרוב לאזור שאליו אתם שייכים ולקבל מידע מהפקידים. לפני שאתם מגיעים חשוב להתעדכן במס הכנסה שעות קבלה. 

 • החוק מקנה זיכויים נוספים מתשלום המס כמו תרומה למוסד ציבורי, הורות, לימודים אקדמאיים, שירות בצה"ל ועוד.

**הערה חשובה**
כדאי לדעת כי בכל סניפי מס ההכנסה, רשויות המס מעמידות לשירות הלקוחות בחודשי אפריל ומאי לשכות הדרכה לסיוע במילוי הדו"ח השנתי של המס ללא תשלום.

מחשבה אחרונה:
עד כאן למדתם על מושגי יסוד במס הכנסה.
עכשיו אתם יודעים מה רצוי ומה חובה? מאיפה מתחילים? ואיך בכלל כדאי לגשת לזה?
אם אהבתם שניים או שלושה דברים, אתם מוזמנים לשתף אותם עם חברים!