עוסק פטור או עוסק מורשה?

אחת השאלות המטרידות כל בעל עסק לפני שהוא מקים את העסק שלו היא 'מה להיות? עוסק פטור או עוסק מורשה?' במאמר זה נסקור את 2 סוגי העסקים ונבין את ההבדלים המרכזיים ביניהם.

עוסק פטור

עוסק פטור הוא עוסק שמחזור העסקאות השנתי שלו צפוי עד 79,482 ש”ח בשנה (נכון לשנת 2014, ראו אתר רשות המיסים לסכום מעודכן). עוסק פטור, פטור מתשלום מע"מ על העסקאות שלו וחייב בדיווח חד שנתי למס הכנסה. את שאר המיסים כגון מס הכנסה וביטוח לאומי הוא משלם כמו כולם.

כדי לדרוש תשלום, העוסק הפטור מוציא “חשבונית עסקה” עם מע"מ 0 ולאחר קבלת התשלום העוסק הפטור מוציא ”קבלה”.
טיפ קטן: ישנם ספקים אשר דורשים קבלה לפני העברת התשלום, יש להבין שהקבלה מחייבת אותך מבחינת רשות המיסים ואם לא קיבלת את התשלום עדיין תהיה מחוייב להעביר לרשות המיסים את המס. לכן חוקק חוק הקובע שאסור לדרוש את הקבלה לפני העברת התשלום וזוהי עבירה פלילית. 

החסרון בלהיות עוסק פטור הוא שלא ניתן להזדכות על המע”מ בהוצאות שלנו, כך לדוגמא, אם קנינו ציוד לעסק כעוסק מורשה אנחנו מקבלים חזרה את המע"מ על הרכישות מרשות המיסים, בעוד שעוסק פטור לא יכול להזדכות על המע"מ.

כמו כן, לעוסק פטור יש בעיה תדמיתית כי לגופים גדולים הוא נראה לא רציני וקטן מדי. ובעיה נוספת היא בעיה פסיכולוגית, עוסק פטור לפעמים מנסה להרוויח פחות כדי לא להגיע לתקרת הפטור מה שמגביל אותו מבחינה עסקית.

עוסק מורשה

עוסק מורשה הוא עוסק שמחזור העסקאות השנתי שלו צפוי להיות גדול מ 79,482 ש”ח בשנה (נכון לשנת 2014, ראו אתר רשות המיסים לסכום מעודכן), העוסק המורשה צריך לגבות מע"מ בכל עסקה שהוא מייצר, קרי, אם העברת הרצאה והסכום שאתה רוצה לבקש עליה הוא 200 ש"ח צריך להוסיף לסכום זה את המע"מ שהוא 17% (נכון ל 2021) סה"כ צריך לחייב את הלקוח ב234 ש"ח.  את המע"מ בסכום של 34 ש"ח יש להעביר לרשות המיסים. 

תשלום מע"מ והחזרים

התשלום של המע"מ מתבצע אחת לחודשיים וכאשר משלמים את המע"מ מגיע היתרון הגדול של עוסק מורשה, כאן ניתן לקזז את המע"מ מההוצאות שלנו עם המע"מ שאנחנו חייבים לרשות המיסים, כך שבדוגמא שהבאנו מקודם אני אומנם חייב לרשות המיסים 36 ש"ח  אבל אם היו לי הוצאות מוכרות באותו חודש, לדוגמא קניתי ציוד לעסק ב1180 שקל, הרי שהמע"מ הוא 180 ואותו אני מקזז מהמע"מ שאני חייב, מה שיגרום לכך שאני אקבל החזר מהמדינה של 144 ש"ח. (180-36)

מסמכים שאותם מפיק עוסק מורשה

תהליך קבלת התשלום אצל עוסק מורשה הוא יותר ארוך, ראשית עליו להוציא חשבונית עסקה ללקוח בתור דרישת תשלום, לאחר קבלת התשלום עליו להוציא קבלה, וכאשר התשלום נכנס לבנק (אם זה לדוגמא צ'ק דחוי) עליו להוציא חשבונית מס, אם התשלום הינו במזומן (גם אשראי מידי או שיק לאותו היום נחשבים כמובן למזומן) ניתן להוציא מסמך אחד בשם חשבונית מס קבלה. חשבונית המס היא המסמך המחייב בתשלום מס והעברת מע"מ לרשויות.

לסיכום: נגענו בקצרה בהבדלים בין עוסק פטור לעוסק מורשה ואנחנו נרחיב עליהם יותר בפוסטים הבאים. עוסק פטור, פטור מגביית מע"מ בעוד שעוסק מורשה מחוייב בו אך מרוויח את היכולת להתקזז על המע"מ בהוצאות שלו.