עוסק פטור (המדריך המלא): 32 דברים שמסכמים לך הכל

עוסק פטור הוא עוסק הפטור מגביית מס ערך מוסף בגין עסקאותיו בהתאם לחוק מס ערך מוסף תשל"ו, 1975. רשות המיסים מגדירה את העוסקים הפטורים מתשלום מע"מ כעוסק שמחזור עסקאותיו אינו עולה על הסכום הקבוע בחוק, סכום המתעדכן מדי שנה בהתאם לעליית המדד.

מטרת הפטור מגביית מע"מ היא להקל על עצמאים המוגדרים כעסקים קטנים ולהגמיש עבורם את ההתנהלות מול רשויות המיסים ובעיקר מול אגף המע"מ. הפטור מגביית מע"מ מתאים בעיקר לעצמאיים בתחילת הדרך, לשכירים המעוניינים בעבודה נוספת כעצמאים, לסטודנטים הנותנים שיעורים פרטיים ועוד. 

המדריך המלא לעוסק הפטור: 32 דברים שמסכמים לך הכל

מהם המאפיינים של העוסקים הפטורים ממע"מ?

כל בעל עסק או עצמאי בישראל פועל מול חמישה גופי מס מרכזיים. מס ערך מוסף, מס הכנסה, ביטוח לאומי, מס הכנסה מעבידים, כאשר הוא מעסיק עובדים, וביטוח לאומי ניכויים המיועד לעוסקים המעסיקים עובדים.

בעל עסק הפטור מגביית מע"מ הוא בעל עסק שעסקאותיו פטורות מתשלום מס ערך מוסף, למעט עסקאות מקרקעין. מאחר והעוסק אינו גובה מלקוחותיו את תשלום המע"מ, הוא אינו רשאי לקזז ולדרוש את מס התשואות ששולם על ידו.  

ההתנהלות של כל בעלי העסקים הפטורים ממע"מ מול רשויות המס האחרות אינה שונה מכל פעילות אחרת. המונח עוסק פטור מתייחס רק לפטור מתשלום המע"מ. 

העצמאים הפטורים ממע"מ אינם גובים מע"מ מלקוחותיהם, אינם רשאים להנפיק חשבוניות, אלא קבלות או חשבונית עסקה. כדי לגבות את הכסף מהלקוחות הם יוציאו דרישת תשלום המפרטת את הסכום שעל הלקוח לשלם ובעת קבלת התשלום הם יתנו ללקוח קבלה.

על כל מי שפטור מגביית מע"מ חובה לדווח לרשויות המע"מ אחת לשנה על מחזור עסקאותיו. כאשר מחזור העסקאות עולה על סכום התקרה הקבוע בחוק יהפוך העוסק לעוסק מורשה ויהיה חייב בדיווח חודשי.

אם החריגה במחזור הייתה חד פעמית, ישלם העוסק מע"מ על סכום העסקאות שמעל לתקרת הסכום הקבוע בחוק. כאשר רוצה העוסק להפוך לעוסק מורשה עליו לפנות אל משרדי המע"מ שבהם הוא פתח תיק ולהגיש בקשה להיות עוסק מורשה.  

אילו עסקים חייבים להירשם כעוסקים מורשים?
 

לא כל אחד יכול לקבל פטור מגבייה ומתשלומי המע"מ. החוק קובע כי בעלי המקצועות והעסקים הבאים יהיו חייבים להירשם כעוסקים מורשים:

  • בעלי מקצוע חופשי כמו הנדסאי, אגרונום, אדריכל, חוקר פרטי, טוען רבני, טכנאי שיניים, יועץ ארגוני יועץ מס, יועץ לניהול, יועץ מדעי, מהנדס, מנהל חשבונות, עורך דין, רופא, סוכן ביטוח, פיזיותרפיסט, פסיכולוג, וטרינר, רופא שיניים, הנדסאי, טכנאי, טכנאי שיניים, כלכלן, מודד, מתורגמן, שמאי ובעל מעבדה רפואית או כימית. 
  • נותני שירותים למופעים אומנותיים, מנחים, בוני תפאורה, מרצים, עובדי הוראה, קצרנים, עורכים, עובדים העוסקים בהכנה ובפיקוח על מבחנים ובפישור. 
  • בעלי בית ספר לנהיגה, בעלי גני ילדים או בתי ספר פרטיים, סוחרים ומתווכי רכב, מתווך מקרקעין וחברה.

בעבר בעלי עסקים קטנים הוגדרו גם כעוסק זעיר פטור או עוסק זעיר, אך בתיקון לחוק מס ערך מוסף שתוקן ב 1.7.2002 שונו ההגדרות וכיום המונח "עוסק פטור" מחליף את המונחים עוסק זעיר או עוסק זעיר פטור.

מחזור העסקאות של עוסק פטור 2014 היה 79,482 שקלים, אך עקב שינוי גובה הסכום, מחזור העסקים של עוסק פטור 2016 עומד על 99,006 ש"ח

חמישה דברים שחשוב לדעת על ההתנהלות מול משרדי המע"מ 

השלב הראשון של עצמאי המבקש פטור מתשלום המע"מ הוא פתיחת תיק במשרדי המע"מ וקבלת מספר מזהה, בדרך כלל מספר תעודת הזהות של המבקש.

לאחר קבלת מספר העוסק יש לגשת לבית דפוס, להדפיס קבלות (אם אתם בשנות ה- 90) או לחילופין להירשם ל- 30 ימי נסיון חינם בתוכנה מצוינת להפקת חשבוניות.

בסיום שנת המס חייב הנישום בדיווח חד פעמי לרשות המע"מ על מחזור העסקאות. אל הנישום נשלח טופס מיוחד שבו הוא צריך למלא את גובה ההכנסה השנתי עד ל -31 בינואר של השנה הבאה. מחזור העסקאות הוא סך כל הקבלות או חשבוניות העסקה שאותן הוציא העצמאי ללקוחותיו. 

כמו כל עצמאי גם הפטורים מתשלומי המע"מ חייבים לשמור את כל המסמכים כמו קבלות, טופס 106, אישורי תרומות, אישורים על הפקדות לקופות גמל ולקרנות השתלמות, אישורים על ניכויי מס וכל מסמך הנוגע לפעילות העסקית של העצמאי. את המסמכים ואת ספרי הנהלת החשבונות יש לשמור לתקופה של שבע שנים. 

בעלי עסקים קטנים יכולים לנהל בעצמם את הדיווחים והחובות למע"מ. הם יכולים להיעזר בייעוץ והדרכה הניתן לעצמאים בלשכת מס ההכנסה או בחוברות ההדרכה שמוציאה רשות המיסים מדי שנה. ועל אף זאת מומלץ להיעזר באיש מקצוע, רואה חשבון או יועץ מס, כדי לדעת איך לפתוח עוסק פטור ואיך לייעל את ההתנהלות מול רשויות המס ולמצות את מלוא הזכויות המגיעות.

בחורה מכסה את הפה ומביטה למצלמה

12 דברים שחשוב לדעת על ההתנהלות מול מס ההכנסה 

מיד עם תחילת ההתנהלות העסקית ולאחר שהנישום קיבל הסבר איך פותחים עוסק פטור במע"מ ובמס הכנסה על בעל העסק לגשת לפקיד השומה במשרדי מס ההכנסה הקרובים לבית העסק ולפתוח תיק. באזור תל אביב בלבד יש פקידי שומה המחולקים לפי סוג העיסוק, לכן אם אתם נמצאים באזור תל אביב חשוב לברר לאיזה פקיד שומה אתם שייכים.

כדי לפתוח תיק עוסק פטור במס הכנסה יש למלא טופס פתיחת תיק במס הכנסה ואם יש כוונה להעסיק עובדים גם פתיחת תיק ניכויים ולצרף אליהם צילום של תעודת הזהות. את הטפסים יש למלא בשני העתקים, את ההעתק הראשון של המסמכים יש להגיש לפקיד השומה, את ההעתק השני רצוי להחתים בחותמת "נתקבל" ולשמור אצלכם. 

במעמד פתיחת התיק במס ההכנסה רצוי להצטייד בשני אישורים, אישור ניכוי מס במקור ואישור על ניהול ספרים. עמותות וגופים גדולים מחויבים לנכות מס במקור מכל תשלום שהם משלמים לספקים.

ללא אישור מס במקור הם ינכו לכם באופן אוטומטי כשלושים אחוז מהתשלום כניכוי מס. בהתאם לצפי של ההכנסות המאפיינות את סוג העיסוק שלכם, פקיד השומה יקבע את גובה ניכוי המס במקור, וייתכן גם ניכוי של אפס אחוז.

אישור ניהול ספרים נדרש בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ח – 1967 בעסקאות עם גופים מסוימים. ללא אישור זה הגופים המנויים בחוק לא ינהלו קשרים עסקיים עם העוסק.

מספר העסק שלכם במס הכנסה הוא מספר תעודת הזהות של בעל העסק.

מספר ימים לאחר פתיחת התיק תקבלו מכתב, בצבע ירוק, מפקיד השומה שבו הוא מאשר את פתיחת התיק. במכתב יצוין הענף העסקי שאליו אתם שייכים ושיטת ניהול החשבונות שבה אתם מחויבים.

בתחילת כל שנה עסקית מקבל הנישום פנקס מקדמות ממס ההכנסה. מקדמות הן תשלומים של אחוז מסוים מהכנסות בחודשיים האחרונים, אחוז הנקבע על ידי פקיד השומה.

על הנישום למלא את טופס המקדמה, להפחית את הניכויים שהיו באותו החודש ולשלם את היתרה עד לחמישה עשר בחודש הבא.

אם לא היו הכנסות בחודשיים האחרונים, על הנישום לדווח על הכנסה אפס. את התשלום אפשר לבצע בבנק, בסניף הדואר או באמצעות האתר של מס ההכנסה

אם החליט הנישום כי אחוז המקדמה שנקבע לו על ידי פקיד השומה הוא גבוה או נמוך מדי ביחס לצפי ההכנסות, אפשר להגיש בקשה להגדלה או להקטנה של אחוזי המקדמה או גם בקשה לביטול המקדמות. 

בסיום השנה העסקית על העוסק למלא דו"ח שנתי של הכנסות והוצאות ולהגיש אותו עד לסוף חודש מאי של השנה הבאה.

את הדו"ח ממלאים בטופס מיוחד ויש להקפיד על מילוי כל הנספחים הנדרשים. אם הנישום מועסק גם כשכיר עליו להגיש טופס 106 המפרט את הכנסותיו כשכיר ואם יש לו בן או בת זוג, עליו לכלול בדו"ח גם את הכנסותיו. 

אחת לחמש שנים על העוסק להגיש הצהרת הון, הצהרה שבה הוא מדווח על כל הרכוש הנצבר בשנים אלו.

הוראות החוק דורשות מכל בעלי העוסקים הפטורים ממע"מ לנהל את הספרים הבאים:

פנקס קבלות או ספר פדיון יומי שבו יהיה תיעוד של כל החשבוניות והקבלות שלכם מהספקים וספר תקבולים ותשלומים.

בניהול ספר תשלומים ותקבולים יש לרשום במהלך השנה את ההכנסות ואת ההוצאות של הפעילות העסקית השוטפת כאשר בכל רישום יש לציין את מספר הקבלה. את ספר התקבולים והתשלומים אפשר לקנות בכל חנות לכלי כתיבה (או לחסוך את כל הניירת ופשוט להשתמש באיזיקאונט).

עוסק פטור: איך מוציאים עוסק פטור, מי יכול להיות עוסק פטור - מעודכן לשנת 2017

7 דברים שצריך לדעת על ההתנהלות מול הביטוח הלאומי

עם תחילת הפעילות העסקית יש לפתוח תיק עצמאי במוסד לביטוח הלאומי. בעת פתיחת התיק במוסד לביטוח לאומי יש למלא טופס הנקרא "דין וחשבון שנתי". בטופס יש לפרט את צפי ההכנסות ואת מקומות העבודה שבהם עבד העובד במהלך השנים.

מספר ימים לאחר פתיחת התיק יקבל העובד פנקס תשלומים מהביטוח הלאומי, עם ציון התשלום שאותו יש לשלם כל חודש. התשלום לביטוח הלאומי הוא תשלום קבוע, תשלום שאינו תלוי בהכנסה החודשית המשתנה. את התשלום אפשר לשלם בהוראת קבע או שובר בבנק או דרך האתר של המוסד לביטוח לאומי.

כדי לענות על ההגדרה של עובד עצמאי מבחינת ביטוח לאומי על העוסק הפטור לעמוד באחד מהתנאים הבאים:

  • העובד עוסק במשלוח היד כעשרים שעות בממוצע בשבוע.
  • הכנסתו החודשית של העובד מהעבודה עולה על חמישים אחוז מהשכר הממוצע במשק.
  • העובד עוסק בעבודה שתיים עשרה שעות בשבוע והכנסתו ממנה עולה על חמישה עשר אחוז מהשכר הממוצע במשק.

עובד שהכנסתו קטנה מעשרים וחמישה אחוז מהשכר הממוצע במשק יהיה פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי על הכנסתו הנוספת.

התשלום לביטוח הלאומי נקבע בהתאם להצהרת הנישום בטופס דין וחשבון שאותו מילא העובד בעת פתיחת התיק בביטוח הלאומי. אם המקדמות הנדרשות מכם כתשלום לביטוח הלאומי אינן תואמות את הכנסתכם החודשית, תוכלו להגיש בקשה לתיקון מקדמות ביטוח לאומי.

בסיום שנת המס מעביר מס ההכנסה לביטוח הלאומי את נתוני ההכנסות של העובדים ובהתאם לנתונים ייעשה חישוב התשלום הסופי לביטוח הלאומי. אם שילמתם מקדמות גבוהות, תקבלו החזרים, אם שילמתם מקדמות נמוכות, תידרשו לשלם הפרשים. 

לפתיחת תיק עצמאי בביטוח הלאומי יש חשיבות רבה מאחר ורק מבוטח בעל תיק של עצמאי יהיה זכאי לסוגים שונים של גמלאות, גם במקרים של פגיעה או תאונות עבודה. 

עוסק פטור – יתרונות וחסרונות
 

  • ניהול ספרי החשבונות של העוסקים הפטורים מחובת גביית המע"מ קל יותר מניהול ספרי חשבונות של העוסק המורשה. הם אינם חייבים בהוצאת חשבוניות מס ובדיווחים שוטפים לרשויות המע"מ.
  • עוסקים פטורים יכולים להציע ללקוחותיהם מחיר תחרותי יותר על העסקאות מאחר והם אינם חייבים להעביר חלק מהתשלום, את המע"מ, לרשויות.
  • עוסקים פטורים אינם משלמים מע"מ, לכן הם לא יכולים לקזז מע"מ תשומות בעת ההשקעה בפתיחת העסק או בכל פעם שהם רוכשים ציוד או סחורה לעסק בסכומים משמעותיים.
  • מבחינה פסיכולוגית "תקרת הזכוכית" של העוסקים הפטורים עלולה למנוע מהם להגדיל את המחזור מהחשש לעבור ממעמד של עוסק פטור למעמד של עוסק מורשה.

עד כאן, תוכן מקיף בנושא עוסק פטור. מקווים שלמדתם כמה דברים שיעזרו לכם בתחילת דרככם העצמאית. אתם מוזמנים לשתף את המאמר עם חבריכם!