הוצאה מוכרת בעסק – איך חוסכים בתשלומי מס?

הרבה עסקים מתלוננים על גובה המיסים שהם נאלצים לשלם בעסק ומרגישים לעיתים שיש הרבה גופים של המדינה שרוצים לגבות מהם עוד ועוד תשלומים.

החדשות הטובות? ככל שזה נוגע להוצאות, יש גם נקודה חיובית לבעלי עסקים. אנחנו מדברים על האפשרות לנכות (לקזז) חלק גדול מההוצאות בעסק מחישוב המס.

הוצאות מוכרות לעסקים

מהי הוצאה מוכרת?

הוצאה מוכרת היא סכום כסף שהעסק מוציא עקב פעילותו העסקית התורמת לייצור הכנסה בעסק. החשיבות של נושא ההוצאות, הוא בכך שיהיה ניתן לקזז אותן מהכנסות העסק החייבות במס.

בפועל, חישוב והחלת מקסימום הוצאות רלוונטיות כהוצאות מוכרות יכול לחסוך לכם הרבה תשלומי מס מיותרים ומשאיר לכם יותר כסף זמין בעסק.

ניכוי ההוצאות רלוונטי לשלושת גופי המס: מס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי, כאשר גובה ההכרה בהוצאה משתנה בין מס הכנסה וביטוח לאומי לבין החישוב של המע"מ, אם כי העיקרון דומה למדי.

לפני שנפרט יותר, כדאי להבהיר שהמאמר הזה קיים בכדי לתת רקע כללי על נושא קיזוז הוצאות בעסק והוא לא תחליף לייעוץ מס מקצועי.

איזו הוצאה מוכרת לניכוי

כמו שראינו, הכלל הבסיסי הוא שהוצאה מוכרת היא כל הוצאה הקשורה ומעורבת בייצור ההכנסה בעסק.  

באופן מובהק, הוצאות הקשורות בעלויות ייצור או מתן השירות ללקוחות יהיו הוצאות מוכרות, לדוגמא, קניית חומרי גלם או תשלום לעובדים.

עם זאת, הוצאות מוכרות לא מוגבלות רק להוצאות ישירות שכאלו, אלא גם על הוצאות הקשורות בשירותים שהעסק צורך כחלק מפעילותו העסקית. דוגמאות נפוצות: שירותי פרסום, חשמל, תשלום על אינטרנט, הנהלת חשבונות ועוד.

סוג אחר של הוצאות בעסק הוא קניית רכוש קבוע. מדובר ברכוש שהעסק קונה וגם הוא תורם במישרין או בעקיפין לייצור ההכנסה והפעילות העסקית.

חישוב גובה ההוצאה המוכרת על רכוש תהיה לפי ה'פחת', כלומר, לפי ירידת ערך של הרכוש שקנינו באותה שנת מס. דוגמאות אופייניות לרכוש קבוע הן מחשבים, מכונות ייצור, רכבים וריהוט משרדי.

רשות המיסים מקטלגת את סוגי הרכוש השונים ומשייכת לכל אחד מהם פחת שונה. לדוגמא, על כלי הרכב הפרטיים הפחת הוא 15% בשנה בעוד על מחשבים הוא 33%. אם במקרה יש לכם טחנת-קמח… אז הפחת יהיה 9%, כדאי שתדעו 🙂

חשוב לזכור שלא רק סוג ההוצאה הופך אותה למוכרת, אלא גם הרלוונטיות שלה לפעילות העסקית של אותו העסק, לכן ישנם מצבים שהוצאה יכולה להיות מוכרת בעסק מסוים אבל בעסק אחר לא.

לדוגמא, למנחה סדנאות אפייה, המכשירים שהוא קונה על מנת לקיים את הסדנאות (כגון מיקסרים, קערות וכו') יחשבו כהוצאות ציוד מוכרות. לעומת זאת, לאינסטלטור הוצאות אילו לא יוכרו כי אין להן קשר לפעילות העסק.

גובה ההכרה בהוצאות

חשוב לציין שגם כאשר ההוצאה מוכרת היא לא תמיד מוכרת במלואה. 

גובה ההכרה באופן עקרוני קשור לשני דברים – היחס בין השימוש העסקי לשימוש הפרטי וכן ישנה גם קביעה ספציפית של רשות המס והחלטה כיצד היא מתייחסת לאותה ההוצאה. 

הוצאות שמוכרות במלואן

באופן עקרוני, הוצאות שמוכרות ב-100% הן הוצאות המקושרות באופן ברור לפעילות העסקית ויצירת הרווח בעסק באופן מובהק.

כמו שהבנו קודם, קניית חומרי גלם לייצור המוצר שלכם היא הוצאה מוכרת באופן מלא, ובאופן דומה גם התשלום לספקי המשנה יהיה מוכר כולו.

גם הוצאות שלא מעורבות בתהליך השירות או המוצר שאתם מספקים אבל תומכות ביצירת ההכנסה בעסק מוכרות לרוב במלואן – למשל הוצאות על אתר אינטרנט, קורסים וספרות מקצועית, ייעוץ עסקי ועוד.

ניתן לומר שבפועל רוב סוגי ההוצאות שתוציאו בעסק יוכרו באופן מלא.

הוצאות מעורבות

חלק מההוצאות בעסק נחשבות כהוצאות מעורבות, כלומר ההוצאה מוכרת חלקית כהוצאה עסקית וחלק ממנה מוכר כהוצאה פרטית, וכך האפשרות לנכות אותה תהיה גם היא חלקית, כאחוז מסוים מסך ההוצאה.

ההיגיון מאחורי ההכרה החלקית הוא בכך שיש הוצאות שמערבות שימוש פרטי של בעל העסק בנוסף לשימוש המסחרי.

כדי להבין את זה טוב יותר, נציג כמה דוגמאות נפוצות להוצאות מעורבות:
אם אתם עושים שימוש ברכב פרטי בעסק, הוצאות הרכב כמו דלק וטיפולים יוכרו ב-45% מסך ההוצאות וזה נכון כמעט לכל סוגי העסקים למעט מקרים ספציפיים (כגון מוניות). 

אחוז ההכרה בהוצאת הרכב הוא דוגמה לקביעה של רשויות המס ולא קשורה ישירות ליחס השימוש שלכם בפועל ברכב – בין אם אתם בעל מקצוע שנוסע כל היום בדרכים, לבין אם אתם עובדים מהבית, אחוז ההכרה יהיה דומה כל עוד מדובר ברכב פרטי (פחות מ-3.5 טון). 

עוד הוצאות מעורבות נפוצות הן הוצאות הקשורות בתפעול משרד או קליניקה הנמצאים בביתכם. ההכרה במקרה הזה תהיה באופן יחסי על הוצאות קבועות כמו חשמל וארנונה וגם הוצאות לא קבועות, כמו תיקונים שיש בנכס.

גובה ההכרה יהיה יחסית לגודל המשרד ביחס לדירה ולרוב יהיה מוכר כחדר אחד. כך ברוב המקרים יוכרו הוצאות של עד 25% לדירת 4 חדרים ו-33% לדירת 3 חדרים.

הוצאות בעסק שאינן מוכרות

ישנם סוגי הוצאות שגם כאשר הן הוצאות של העסק הן בפועל לא מוכרות כלל מסיבות שונות, לדוגמא, כאלו שלא תורמות לייצור ההכנסה בעסק או משום שהן הוצאות שיכולים לראות בהן כהוצאה שעיקרה פרטית.

כמה דוגמאות:
קנסות ודוחות – כל ההוצאות הקשורות בעלויות שניתנו לעסק כעונש על הפרת כלל או חוק מסוים, יהיו הוצאות שלא ניתן לקזז בגינן מס – למשל דוחות תנועה או תביעה על רשלנות.

למעשה גם הוצאות המשפט במקרים אילו לרוב לא יוכרו. בקיצור, כשזה מגיע לניכוי הוצאות אי-שמירה על החוק לא משתלמת 🙂

ארוחות עסקיות – הוצאות על דברי אוכל שיוכרו הן רק הוצאות על כיבוד קל, כגון קפה ועוגיות. לכן גם אם ישבתם לפגישה עסקית במסעדה, לא תוכלו לנכות הוצאה זאת מההכנסות בעסק (לסייג הוצאות אירוח של אורחים מחו"ל).

איור של מטריה שומרת על שטרות בגשם

הוצאה מוכרת במס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי

עוד פרט חשוב שיכול לבלבל עצמאיים, הוא ההבחנה בהכרה של הוצאה מסוימת במע"מ לבין ההכרה שלה במס הכנסה וביטוח לאומי. לא תמיד ההכרה והאחוז שלה זהים בין הגופים.  

הוצאות מוכרות למס הכנסה

לרוב כשמדברים על הוצאה מוכרת, מתחילים מהתייחסות להוצאות שמוכרות במס הכנסה. כמו שראינו למעלה יש כללים שונים לגבי אילו הוצאות יכולות להיחשב כהוצאות מוכרות ואילו לא.

עקרונית, כל ההוצאות המוכרות בעסק במהלך שנת המס, מופחתות מההכנסות בעסק באותה שנה ותשלום המס יהיה רק על ההכנסות בפועל שחייבות במס.

זה מאוד משמעותי כמעט לכל עסק ובמיוחד לעסקים מסוימים שיש להם הוצאות רבות, כגון עסקים המעסיקים עובדים או עסקים שיש להם הרבה הוצאות רכש, במקרים שכאלו ההוצאות יכולות להיות חצי ואף יותר מסך ההכנסות.

כדאי לזכור גם שחישוב מס ההכנסה הוא פרוגרסיבי, כלומר הוא חל במדרגות מס עולות. כך שהחיסכון במס קשור לא רק לגודל הסכום החייב במס הכנסה, אלא גם למדרגת המס על כל חלק מהרווח.

נכון ל-2018 אחוז מס ההכנסה מיגיעה אישית (כלומר לא רווח הון עוד אחר) לכל סכום שמעל 107,400 הוא 20%. אם יוכרו לנו מספיק הוצאות, ההכנסה המוכרת תהיה פחות מסף זה ונשלם מס הכנסה רק לפי מדרגות מס נמוכות יותר.

הוצאות מוכרות במע"מ (קיזוז מע"מ)

מס ערך מוסף הוא מס שעוסקים מורשים וחברות גובים עבור המדינה, ולמעשה אותם עסקים משמשים כמעין צינור להעברת תשלום המע"מ על המוצרים והשירותים מהקונים.

החדשות הטובות הן שבעלי עסקים יכולים לצמצם את תשלומי המע"מ שלהם באופן משמעותי, זאת בעזרת קיזוז תשלומי המע"מ בהוצאות המוכרות מתשלומי המע"מ שהם גובים מהמכירות בעסק.

אז מי זכאי לקיזוז מע"מ?

קודם כל על מנת לנכות מע"מ אתם צריכים קודם לגבות אותו… 🙂  כלומר הקיזוז במע"מ רלוונטי לחברות ועוסקים מורשים. במידה ואתם עוסקים פטורים לא תוכלו לקזז את סכום המע"מ, אך הוא יכנס לחישוב ההוצאות במס הכנסה.

כמו כן, בהוצאות שהות בחו"ל לא נגבה מכם מע"מ מהשירותים אותם אתם צורכים ולכן גם אם אתם עסק שמשלם מע"מ, חישוב ההוצאות אינו רלוונטי למע"מ.

רוב ההוצאות המוכרות בצורה מלאה במס הכנסה, יוכרו גם במע"מ ויאפשרו קיזוז ב-100% מסכום המע"מ אותו אתם גובים על המוצרים והשירותים שאתם מספקים.

זאת הסיבה שעסקים הצורכים שירותים עם מע"מ וגובים מע"מ בעצמם, מסתכלים על עלות המוצר (או השירות) שמוכר כהוצאה, כמחיר ללא מע"מ בפועל (X + מע"מ).

כמו במס הכנסה, גם במע"מ יש הוצאות מעורבות. החישוב שלהן מעט שונה ונעשה על פי שתי מדרגות:
– קיזוז של 66% מגובה המע"מ בהוצאות מעורבות שהן ברובן לשימוש עסקי.
– קיזוז של 25% מגובה המע"מ בהוצאות מעורבות שהן ברובן שימוש פרטי.

דוגמה להוצאות מעורבת במע"מ היא הוצאות רכב ודלק המוכרות ב-66%. אחוז ההכרה במקרה הזה שונה מאחוז ההכרה במס הכנסה (45%) כפי שהזכרנו למעלה.

ישנם מקרים בודדים שהוצאה המוכרת במס הכנסה לא תהיה מוכרת במע"מ, לדוגמא, תשלום על מתנות ללקוחות ועובדים. 

הוצאות מוכרות לביטוח לאומי

הרבה בעלי עסקים משלמים תשלומים נכבדים לביטוח לאומי. בלי להיכנס לגובה התשלומים לעצמאים שהוא נושא בפני עצמו, חשוב להבין את נושא ההוצאות והקיזוז שלהם בחישוב ההפרשות לביטוח לאומי.

כמעט לא מדברים על הנושא באופן ישיר, אך למעשה הוצאות מוכרות רלוונטיות גם לתשלומי הביטוח הלאומי ויכולות להפחית משמעותית את היקף התשלומים שלכם, בין אם אתם עוסקים פטורים או מורשים.

אחרי שהבנו את דרך ההכרה בהוצאות, ההכרה בביטוח לאומי כבר פשוטה להבנה ומתבססת על ההכרה של ההוצאות במס הכנסה. 

אז אתם שואלים את עצמכם איך זה עובד בפועל?

אז ככה – ההוצאות המוכרות מופחתות מההכנסות בעסק, כאשר רק על הסכום המופחת (כלומר הרווח כפי שהוא מחושב ברשויות המס) תשלמו ביטוח לאומי בדומה לחישוב במס הכנסה.

לדוגמא, אם ההכנסות שלכם בשנה מסוימת היו 150 אלף ש"ח וההוצאות המוכרות שלכם היו 70 אלף ש"ח, ההכנסה המחושבת לביטוח לאומי (וגם למס הכנסה) תהיה 80 אלף ש"ח, מה שיחסוך לכם תשלומים משמעותיים לביטוח לאומי באותה שנת מס.

עצות לחישוב הוצאות

אחרי שסקרנו את סוגי ההוצאות השונים, כמה עצות.

למדו מהן הוצאות מוכרות – לאחר שבדקתם היטב את נושא ההוצאות המוכרות, יהיה לכם קל לזהות הוצאות מסוגים שונים שיוכלו להיות הוצאות מוכרות בעסק. אם קראתם את המאמר הזה אז כבר יש לכם מושג כללי בנושא (טפיחה קטנה על השכם לעצמנו) 🙂

בדקו רלוונטיות לעסק שלכם – כפי שראינו יש הוצאות מוכרות שרלוונטיות לכל עסק ויש כאלו שספציפיות לסוגים מסוימים של עסקים. גם הוצאות שלכאורה לא יוכרו לרוב בעלי המקצוע, יכולות להיות רלוונטיות לעסק שלכם ולכן גם יהיו מוכרות לניכוי מההכנסות החייבות במס.

היעזרו באיש מקצוע – כדי להגיע לחישוב המיטבי על הוצאות המס המגיעות לכם, כדאי להיעזר באיש מקצוע, שיכול למפות טוב יותר את ההוצאות שאתם יכולים להיות זכאים להכרה שלהן.

אם יש לכם רואה חשבון או יועץ מס שמלווים אתכם בעסק, זהו למעשה חלק חשוב מתפקידם וכדאי להיוועץ איתם לפני הגשת מסמכי ההוצאות. 

אז מה למדנו היום על הוצאות מוכרות בעסקים?

כפי שראינו נושא ניכוי ההוצאות המוכרות הוא נושא בעל חשיבות גדולה בצד הפיננסי של ניהול העסק, זאת משום שהוא משפיע באופן מהותי על הורדת תשלומי המס שלכם.

חישוב וניכוי נכון של כל סוגי ההוצאות יכול לחסוך לכם עשרות אחוזים מתשלומי המס, דבר הרלוונטי בתשלומים לרשויות המס השונות: מס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי.

לסיום, לאילו מכם המחפשים דרך נוחה יותר לעקוב אחרי ההוצאות שלהם באופן קבוע, רגע לפני סיום המאמר, זה הזמן להזכיר את מודול ניהול ההוצאות שלנו.

המודול מאפשר לכם בנוסף למעקב אחרי ההכנסות (כלומר כל החשבוניות/קבלות שהפקתם), להזין את כל ההוצאות שלכם. מדובר במודול ייחודי שפיתחנו, שיודע גם לזהות את צילומי ההוצאות שלכם באופן חצי-אוטומטי.

בין אם אתם רשומים במערכת או לא, אתם מוזמנים להתנסות ולנכות מקסימום הוצאות מוכרות!

דילוג לתוכן