ביטוח לאומי: הרשימה המלאה (14 טיפים מעשיים)

אם גם אתם תהיתם כמוני מהו המוסד לביטוח לאומי? מי צריך אותו בכלל? ולמה כולם מדברים עליו כל הזמן? אז כדאי שתדעו שזהו המוסד שאותו הסמיך המחוקק לממש את הזכויות החברתיות במדינת ישראל.

בהתאם לחוק חייב כל אזרח בן שמונה עשרה ומעלה לשלם דמי ביטוח כדי להיות מבוטח. באמצעות דמי הביטוח שגובה המוסד הוא יכול לשלם קצבאות שונות כמו: קצבת נכות, דמי אבטלה, תשלומי פנסיה, חופשת לידה ועוד. רק תשלום דמי ביטוח מקנים לאזרח את הזכות לקבל בשעת הצורך את הקצבאות השונות. 

(ביטוח לאומי: הרשימה המלאה (14 טיפים מעשיים

שבעה דברים שכדאי לכם להכיר לגבי זכויות וחובות לתשלום הביטוח

 1. מצבים שונים מזכים אותנו בקבלת קצבה:

  מקרים של אבטלה שלא מרצון כמו בעת פיטורים, תאונת עבודה, מחלה, באסונות משפחתיים כמו בפטירת המפרנס במשפחה, במקרים של נכות מלידה, בשל תאונה ממחלה, במצבים של עוני, בתשלומי פנסיה לאחר הפרישה לגמלאות, בעת חופשה בשל היריון או לידה ובפגיעה במלחמה בפעולות טרור. 

 2. חלק מסוגי התמיכה מוגבלים בזמן:

  כמו למשל דמי אבטלה. וחלק מהקצבאות אינן מוגבלות בזמן כמו למשל קצבת הביטוח הלאומי. חלק מהתשלומים מותנים בשל מצב כלכלי, כמו השלמת הכנסה, וחלק אינן מותנים במצב כלכלי, כמו חופשה בהיריון, חלקם מיועדים לשכירים כמו ביטוח לאומי אבטלה וחלקם מיועדים הן לשכירים והן לעצמאיים כמו פיצוי עקב תאונות עבודה. 

 3. אומנם החוק מחייב כל אזרח מעל גיל שמונה עשרה לשלם, אך החוק גם פוטר אנשים מחובת התשלום:

  בין הפטורים מתשלומים לביטוח לאומי, אישה שאינה עובדת מחוץ למשק ביתה והיא נשואה למבוטח בביטוח הלאומי. מי שמקבל קצבת נכות מהעבודה או קצבת נכות כללית. חיל בשירות חובה שאינו עובד במקביל לשירות הצבאי.

  מי שאין לו הכנסה מעבודה או ממקורות אחרים או מי שיש לו הכנסה שאינה עולה על חמישה אחוז מהשכר הממוצע במשק.

  גם אסיר או עציר הנמצאים במאסר או במעצר פטורים מתשלום. עולה חדש, מי שמלאו לו שמונה עשרה שנים והוא עתיד להתגייס לצבא או לשירות הלאומי לפני שימלאו לו עשרים ואחד שנים או מי שמלאו לו שמונה עשר שנים והוא לומד במוסד חינוכי על יסודי, במכינה צבאית או נמצא בהכשרה מקצועית.

  חיילים שהשתחררו מצה"ל או משירות לאומי פטורים מתשלום במשך חודשיים לאחר תום השירות ועוד. 

 4. הפטור מהתשלומים אינו ניתן באופן אוטומטי:

  כדי לקבל את הפטור יש לפנות אל הסניף הקרוב לאזור המגורים שלכם. אם אתם גרים בירושלים תוכלו לפנות אל ביטוח לאומי ירושלים.

  כאשר תגיעו אל הסניף תידרשו לדווח על העיסוק ועל ההכנסות בטופס מיוחד, טופס דין וחשבון רב שנתי, טופס 6101. לפני שאתם מגיעים אל הסניף הקרוב מומלץ להתעדכן באשר לביטוח לאומי שעות פתיחה. 

 5. תשלומי הביטוח נקבעים על פי סוג המעמד של התושב ועל פי גובה הכנסותיו:

  סוגי המעמד העיקריים הם עובד שכיר, עובד עצמאי, מי שאינו עובד, אך יש הכנסות שלא מעבודה או מי שללא הכנסות. 

 6. עבור עובד שכיר משלם המעסיק דמי ביטוח שאותם הוא מנכה משכרו של העובד:

  עצמאים, סטודנטים ותלמידי ישיבות חייבים לשלם את דמי הביטוח בעצמם ועבור גמלאים משלם מי שמשלם עבורם את הגמלה. 

 7. יש שלושה סוגים של הכנסות החייבים בתשלום:

  הכנסה כעבודה משכיר, הכנסה מעסק או ממשלוח יד, עצמאיים או הכנסה שלא מעבודה. חשוב לדעת כי תשלום שאינו משולם בזמן מחויב בהפרשי הצמדה ובקנסות.

שני חברה יושבים עם מחשב וכרטיס אשראי על מנת לשלם לביטוח לאומי

איך ומתי משלמים דמי ביטוח?

יש מספר דרכים שבהן אפשר לשלם את דמי הביטוח: באמצעות פנקס מקדמות, באמצעות כרטיס אשראי או בתשלום בהוראת קבע בבנק.

הביטוח הלאומי מנפיק פנקסי מקדמות המכילים שוברי תשלום למשך שנה. הפנקס נשלח אל המבוטח בחודש ינואר ואת המקדמות אפשר לשלם בכל סניפי הבנק ובסניפי הדואר.

עובד עצמאי ומי שיש לו הכנסות שלא מעבודה משלם את המקדמות בחמישה עשר לחודש עבור החודש הקודם. התשלום הראשון בשנת המס הוא בחמישה עשר בפברואר והתשלום האחרון מתבצע בחמישה עשר בינואר.

סטודנטים, תלמידי ישיבה או מי שאינו עובד משלמים את דמי הביטוח בתום כל רבעון.

את התשלום באמצעות כרטיסי אשראי אפשר לשלם בדרכים הבאות. במוקד תשלומים אוטומטי טלפוני, באתר התשלומים באינטרנט או באמצעות הטלפון הנייד על ידי סריקת הבר קוד המודפס במכתב שנשלח אליכם על ידי המוסד לביטוח לאומי בעניין תשלום החוב. 

את המקדמות אפשר לשלם גם באמצעות הוראת קבע בבנק. יש למלא הוראה לחיוב החשבון, טופס 6127. התשלום בהוראת הקבע מחויב בכל עשרים ושניים לחודש. 

תיאום דמי הביטוח

על פי החוק עובד המקבל פנסיה מוקדמת וממשיך לעבוד או מי שמועסק אצל כמה מעסיקים או משלמי פנסיה, גם המעסיק המשני או משלם הפנסיה מנכים לו דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות בשיעור מלא. כדי למנוע מצב שבו משלם העובד דמי ביטוח גבוהים מהנדרש, על העובד לבצע תיאום דמי ביטוח ולמסור למעסיק המשני אישור על גובה הניכוי.  

מי זכאי לבקש תיאום דמי ביטוח?

שכירים המועסקים בשני מקומות עבודה או יותר, מי שמקבל פנסיה מוקדמת ועובד כשכיר במקומות עבודה נוספים וכל מי שמקבל פנסיה מוקדמת משני מקורות או יותר זכאים לבקש תיאום דמי ביטוח, אך בתנאי שיתקיימו בהם אחד משני התנאים הבאים:

ההכנסה החודשית של העובד אצל המעסיק או אצל משלם הפנסיה העיקרי נמוכה בשישים אחוז מהשכר הממוצע או שהכנסתו הכוללת מכל המעסיקים או משלמי הפנסיה גבוהה ממקסימום ההכנסה המרבית לתשלום דמי הביטוח. 

איך מבצעים תיאום דמי ביטוח?

בתחילת כל שנת מס יש למסור למעסיק המשני או למשלם הפנסיה טופס הצהרה על ההכנסה אצל המעסיק העיקרי. המעסיק המשני, בהתאם לגובה ההכנסה אצל המעסיק העיקרי, ינפיק באמצעות תוכנת שכר אישור אוטומטי על ניכוי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות בשיעור המופחת.

את הטופס לאישור תיאום דמי הביטוח יש למלא בתחילת כל שנת מס או כשיפוג התוקף של האישור הקיים. 

דרך נוספת להפקת האישור היא באמצעות אתר התשלומים של הביטוח הלאומי. בקטגוריה של ביטוח לאומי טפסים יש לבחור בתפריט "אישור עתידי למעסיק המשני" להדפיס את הטופס, למלא אותו בהתאם להסבר, לחתום עליו ולמסור אותו למעסיק המשני או למשלם הפנסיה.  

החזר דמי הביטוח 

עובדים או מקבלי פנסיה שנוכו משכרם דמי ביטוח גבוהים מהנדרש על פי החוק רשאים להגיש בקשה להחזר דמי ביטוח לשכירים ולקבל החזר כספי.

החל מחודש מרץ 2011 יכול השכיר או מקבל הפנסיה לבצע בעצמו באופן מקוון את חישוב  גובה ההחזר המגיע לו כהחזר. יש להוריד את הטופס תיאום דמי ביטוח ובקשת החזר הנמצא באתר, למלא את פרטי המבוטח, את פרטי חשבון הבנק ואת פרטי המעסיקים. 

חישוב גובה ההחזר נעשה במערכת על פי נתוני השכר והניכויים של המבוטח שעליהם דיווחו המעסיקים בטופס 126. את ההחזר יכול לבצע רק מי שכל המעסיקים שלו מילאו טופס זה.

המערכת מחשבת את גובה ההחזר ומציגה את התוצאה. בנוסף, היא שולחת הודעה רשמית אל הכתובת האלקטרונית שנרשמה בטופס הבקשה.

אפשר לבקש חישוב החזר דמי ביטוח עד שבע שנים רטרואקטיבית, למעט עבור שנת המס הנוכחית או שנת המס הקודמת במקרה שעדיין לא הוגשו כל טפסי 126 על ידי המעסיקים או על ידי משלמי הפנסיה.

שכירים או מקבלי פנסיה שהכנסתם גבוהה מההכנסה המרבית ימלאו טופס בקשה להחזר דמי ביטוח לבעלי הכנסות גבוהות מההכנסה המרבית.

אל הטופס יש לצרף טופס 100 של התקופה המבוקשת לביצוע ההחזר, לצרף אישור מהבנק עם פרטי החשבון או המחאה מבוטלת ולשלוח את המסמכים אל תחום גבייה ממעסיקים. בכל מקרה שבו יש אי הבנות באשר למילוי הטפסים אפשר להתייעץ עם המומחים בפורום ייעודי, פורום ביטוח לאומי. 

בחורה מביטה לשמים מרוצה

גביית חובות וקנסות 

הכספים שגובה המוסד לביטוח לאומי משמשים לתשלומי הקצבאות למבוטחים. כדי לעמוד בנטל הכלכלי של תשלומי הקצבאות חייב המוסד לגבות את תשלומי הביטוח בזמן.

מעסיקים ועצמאים שאינם משלמים את דמי הביטוח במועד יחויבו בהתאם לחוק בקנסות ובהפרשי הצמדה. החובות מוצמדים למדד המחירים לצרכן החל מהראשון בחודש לאחר מועד התשלום של הקצבה כפי שקובע החוק.

במקרה והעובד השכיר עבר אירוע המזכה אותו בקצבה, אך המעסיק לא שילם עבורו את דמי הביטוח, מתיר החוק לתבוע מהמעסיק את סכום הקצבה המגיע לעובד בגין האירוע.

במקרה של סיבות מוצדקות לאי תשלום דמי הביטוח יש להגיש בקשה מנומקת המפרטת את הסיבות המיוחדות שמנעו את תשלומי הביטוח. במקרים מסוימים  תיענה הבקשה לוויתור על הקנסות, על כל הקנס או רק על חלק מהקנס.

מי רשאי להגיש בקשה למחיקת הקנסות? 

עובדים עצמאיים שצברו חוב לביטוח הלאומי, מעסיקים שלא שילמו את דמי הביטוח עבור העובדים או גם מי שאינו עובד, אך לא שילם דמי ביטוח וצבר חובות.

כדי לקבל ויתור על הקנסות יש לפנות אל מחלקת הביטוח והגבייה בסניף שאליו משתייך המבוטח. המעסיקים צריכים למלא טופס בקשה לביטול או הפחתת קנס עבור מעסיקים, לצרף אליו בקשה מנומקת בצירוף המסמכים התומכים בבקשה.

העובדים העצמאיים או מי שאינו עובד ימלאו טופס בקשה לביטול או הפחתה של קנסות והצמדה עבור עצמאים ושאינם עצמאים, לצרף מכתב עם בקשה מנומקת, לצרף אל הבקשה את המסמכים הרלוונטיים המצדיקים את הבקשה ולהגיש הכול לסניף שאליו הם משתייכים.

כל הפחתה או ביטול של הקנסות מותנים בתשלום החוב המקורי ללא הקנסות וללא הפרשי ההצמדה.

במקרים מסוימים אפשר לפנות אל הפקיד האחראי ולבקש הסדר תשלומים. אם הבקשה להסדר התשלומים תיענה בחיוב יוכל החייב לשלם את החוב בפריסה של עד שניים עשר תשלומים בכרטיס האשראי, בהמחאות או בניכוי הקצבה העתידית שמקבל המבוטח.

במקרים של תשלום חוב באמצעות ניכוי קצבה יש לחתום על טופס מיוחד לניכוי הקצבה או לניכוי חלק מהקצבה. 

עם חתימת ההסדר וכל הזמן שבו בעל החוב עומד בתנאי ההסדר יראו אותו המוסדות כמי שאינו חייב  דמי ביטוח.

בעת תקופת ההסדר בעל החוב לא יחויב בקנסות ובהפרשי הצמדה ולא יופעלו נגדו אמצעים לגביית החוב, אך אם בעל החוב לא יעמוד בהסדר, תיפגע זכאותו לקצבה, גם אם שילם חלק מהחוב. בכל מקרה של בירור לגבי תשלום חובות בביטוח הלאומי אפשר לפנות אל ביטוח לאומי שירות לקוחות.

אם ברצונכם להגיש ערעור על החלטות, אתם יכולים להגיש ערעור לבית הדין האזורי לעבודה.

אז מה זה הביטוח הלאומי ומי צריך אותו? עכשיו אתם כבר בטח יודעים!
אתם מוזמנים לשתף את המאמר עם חבריכם שגם הם ילמדו.