ערבות בנקאית לעסקים – מהי וכמה זה עולה?

ערבות בנקאית זוהי ערבות הניתנת על ידי הבנק אשר מתחייב לפירעון ההתחייבות של מקבל הערבות. 

הערבות הבנקאית נחשבת לאחת מהבטוחות, המועדפות והחזקות ביותר בעולם העסקי והיא שקולה בערכה כמעט לכסף מזומן

מאחר והבנקים נחשבים למוסד פיננסי יציב, בטוח ובעל חוסן פיננסי גבוה, הערבות הבנקאית מעניקה לנושה ביטחון גבוה באשר לסיכויים למימוש הערבות.

ערבות בנקאית לעסקים

מהי ערבות בנקאית

ערבות זהו מנגנון משפטי אשר נועד להבטיח את פירעון ההלוואה. 

הערב להלוואה לוקח על עצמו את ההתחייבות לפרוע את החוב של הלווה במקרים שבהם הלווה לא יוכל לעמוד בפירעון חובותיו. 

הערבות יכולה להיות ערבות לתשלום החוב כולו או רק לחלקו.

ישנם סוגים שונים של ערבויות כאשר המכנה המשותף לכולן הוא ההתחייבות האישית של הערב לפרוע את החובות של הלווה.

ערבות בנקאית זוהי התחייבות נפרדת ועצמאית של הבנק לפריעת החוב. 

הערבות הבנקאית היא הערבות המועדפת על הנושים מאחר והיא אינה תלויה ביכולת הפיננסית של הערב.  

פירעון ההלוואה נדרש מהבנק אשר נחשב לגוף פיננסי עצמאי וחזק בעל חוסן כלכלי גבוה.

נהוג להתייחס אל הערבות הבנקאית כאל ערבות אוטונומית, ערבות עצמאית העומדת בפני עצמה ללא קשר לעסקה שנעשתה בין החייב לבין הנושה.

המעמד האוטונומי העצמאי של הערבות הבנקאית מחייב את הבנק לפרוע את סכום הערבות, בהתאם לסכום הנקוב בכתב הערבות, מיד עם קבלת הדרישה לפירעון הערבות הבנקאית, בלי לחייב תחילה את פירעון ההלוואה על ידי החייב, בלי להטיל על הנושה חובה או דרישה לנמק את דרישתו ובלי שהבנק יידרש לבדוק האם החייב הפר את תנאי העסקה שנערכה בינו לבין הנושה.

הודות לעקרון העצמאות של הערבות  הבנקאית, הליך פירעון החוב נחשב לבטוח ומהיר מאוד. 

אין צורך בפנייה אל בית המשפט או אל לשכת ההוצאה לפועל כדי לממש את פירעון החוב.

מנגנון הערבות הבנקאית מגלם שתי התקשרויות המתקיימות בנפרד. 

התקשרות אחת מתקיימת בין הנושה לבין החייב, זוהי התקשרות שבה מתחייב הבנק לשלם לנושה את הסכום שצוין בכתב הערבות בהתאם לתנאי הערבות.

התקשרות שנייה היא בין הבנק לבין החייב. זוהי התחייבות דו צדדית, הבנק מתחייב לפרוע את סכום ההתחייבות ואילו החייב נדרש להעמיד לבנק בטחונות נדרשים ולשלם לו עמלה.

כאשר החייב אינו עומד בהתחייבויותיו הכספיות, יממש הנושה את הערבות הבנקאית. 

אם יתקיימו התנאים למימוש הערבות הבנקאית יעביר הבנק את הסכום הנדרש לנושה ללא תנאים וללא נימוקים.

מי זקוק לערבות בנקאית

השימוש בערבות הבנקאית נפוץ מאוד בעולם העסקים בתחומים רבים כמו בהסכמי שכירות, בעסקאות מסחריות רבות היקף, בהגשת מכרזים, בהתקשרות עם קבלן בעת קניית נכס על הנייר ועוד.

הרעיון העומד מאחורי הדרישה לערבות בנקאית בעולם העסקי הוא הגברת היציבות והבטיחות בחיי המסחר ויצירה של מנגנון קל, בטוח ופשוט לביצוע להבטחת התשלום.

הערבות הבנקאית נחשבת לבטוחה המועדפת בעולם העסקים ולכן היא נפוצה מאוד בעולם העסקי.

כיצד פועלת ערבות בנקאית

כאשר הבנק מעניק ללקוח ערבות בנקאית הוא משריין סכום כסף בגובה הערבות. 

בסכום הכסף שאותו שריין הבנק לא יוכל הלקוח להשתמש והוא יהווה בטוחה לערבות הבנקאית שנותן הבנק ללקוח.

נוסח הערבות הנחתם בין נציגי הבנק לבין הלקוח מגדיר במפורט את תנאי הערבות, את אופן הצמדת סכומי הערבות למדד, למטבע חוץ וכדומה, את תאריך תוקף הערבות, את התנאים למימוש הערבות או לביטול שלה או את הגבלת היכולת להעברת הערבות לכל גורם אחר.

מימוש הערבות יכול להתבצע רק על ידי גורם אחד בלבד, על ידי הנושה, וזאת באמצעות הצגת מסמך של ערבות בנקאית בתוקף לצד מכתב הדורש את פירעון הערבות בהתאם לסכום הנקוב בכתב הערבות.

על הבנק להעביר לנושה את פירעון הערבות במהלך פרק הזמן כפי שמוגדר בכתב הערבות.

על מנת להנפיק ערבות בנקאית, על הלקוח לחתום על המסמכים המשפטיים הרלוונטים בסניף וכן למסור מספר פרטים הנדרשים לכתב הערבות, כגון:

 • מטרת הערבות
 • שם המוטב וכתובתו
 • סכום הערבות ותנאיה – הסכום שנקבע על ידי המוטב כסכום הערבות יכול להיות נקוב בשקלים או במטבע זר ויכול להיות צמוד למדד או למטבע חוץ. הסכום יכול להשתנות בשיעור שנקבע מראש. 
 • תוקף הערבות

בעת הוצאת ערבות, ייקבעו הבטחונות המתאימים, על פי שיקול הבנק. 

תמונה של ערבות בנקאית

מה ההבדל בין ערבות בנקאית לצ'ק בנקאי

ערבות בנקאית היא לרוב ערבות אוטונומית, ערבות הניתנת למימוש ללא תנאי.

צ'ק בנקאי זהו צ'ק שאפשר לממש אותו דרך הבנק, אך אם הבנק מסרב, לדוגמא כאשר חשבון הלקוח הוא חשבון מוגבל או שהצ'ק בוטל עוד לפני המימוש, הבנק אינו מחויב לפרוע אותו. 

במקרים אלו אפשר יהיה לפרוע את הצ'ק הבנקאי רק באמצעות פנייה להוצאה לפועל.

יתרונות וחסרונות של ערבות בנקאית

לערבות הבנקאית יש יתרונות רבים:

 • תשלום הערבות בטוח.
 • אפשר לבצע ערבות בנקאית גם בסכומים גבוהים.
 • הלקוח לא יכול לבטל על דעת עצמו את הערבות הבנקאית.

אך ישנם גם חסרונות:

 • כדי לקבל ערבות בנקאית יש להגיע לבנק ולעתים זה עלול להיות הליך בירוקרטי מתיש.
 • הוצאת הערבות הבנקאית כרוכה בעמלה כספית גבוהה.
 • הכסף שאותו שריין הבנק כבטוחה לערבות הבנקאית, אינו זמין ללקוח והוא אינו יכול להשתמש בו בכל תקופת הערבות.

בנק הפועלים הודיע כבר בתחילת שנת 2019 כי בקרוב אפשר יהיה להנפיק ערבות בנקאית בדרך דיגיטלית

מהלך זה יפטור את הצורך בהגעה לבנק, בשטר פיזי ובהחתמה של הגורמים הרלוונטיים.

כיצד מממשים ערבות בנקאית

מימוש הערבות יכול להתבצע על ידי אדם אחד בלבד, על ידי המוטב באמצעות הצגת כתב הערבות הבנקאית בצירוף מכתב הדורש את הסכום כפי שנקוב בערבות.

הליך מימוש הערבות הבנקאית הוא הליך מהיר. במקרים מסוימים מספיקה דרישה של המוטב כלפי הבנק למימוש הערבות ובמקרים אחרים המוטב חייב להציג מסמכים וראיות המעידים על קיום התנאים הנדרשים למימוש הערבות.

מיד עם  מילוי התנאים למימוש הערבות יקיים הבנק את ההתחייבות שלו כלפי המוטב ויפרע את כתב הערבות בהתאם לתנאים המפורטים בכתב הערבות, בדרך כלל בתוך עשרה ימי עסקים.

קיימים מקרים נדירים בהם יהיה רשאי הבנק לא לעמוד בהתחייבות שלו ואפילו לבטל אותה. 

לדוגמא, בהעלאת טענות של זיוף או מרמה נגד המוטב, התנהגות פסולה של המוטב, הפעלה של לחץ ואמצעי כפייה נגד החייב ועוד.

כיצד יכול החייב לבטל את מימוש כתב הערבות

הדרך היחידה שבה יוכל החייב לבטל את מימוש כתב הערבות הבנקאית היא רק באמצעות צו מניעה מטעם בית המשפט. 

אך בשל המעמד העצמאי של כתב הערבות הבנקאית, בית המשפט יורה על ביטול כתב הערבות רק במקרים חריגים וקיצוניים.

לדוגמא:

 • כאשר החייב מעלה כלפי הנושה טענות של מרמה או זיוף או טענות לפיהן התנהג הנושה במסגרת קיום העסקה באופן חמור וחסר תום לב קיצוני כמו התנהגות המונעת מנקמנות, התנהגות המונעת משיקולים זרים, שימוש באמצעי לחץ וכפייה מצד הנושה על החייב.
 • כאשר הדרישה לחילוץ הכספים היא דרישה בלתי הגיונית ושרירותית כמו דרישה לקיום הערבות כאשר החייב מוכיח כי הוא קיים את הצד שלו בעסקה במלואו.

הליך רע"א 9123/05 אדמוב פרויקטים בע"מ נגד נ. א. אדמוב בע"מ ואחר'  קובע כי יש להבדיל בין סמכות בית המשפט לביטול עסקת הערבות לבין סמכות הבנק. 

בפסק הדין קבע השופט כי עיקרון האוטונומיות של כתב הערבות הבנקאית מחייב רק את הבנק ולא את בית המשפט.

לכן, הבנק חייב לממש את כתב הערבות בכל מצב מאחר והוא חסר את היכולות המשפטיות להכריע בשאלה האם הנושה אכן קיים את חלקו בעסקה. 

רק בית המשפט הוא הגורם המוסמך לדון בשאלות קיום העסקה, ומשקבע בית המשפט כי החייב מילא את חלקו בקיום העסקה, הוא רשאי לבטל את ההתחייבות של הערבות הבנקאית על אף העצמאות האוטונומית שלה.

כמה עולה ערבות בנקאית

לכל בנק יש מחירון משלו לקבלת הערבות, אך כמו בכל עמלה גם בעמלה הנדרשת לקבלת ערבות בנקאית אפשר להתמקח עם הבנק. 

ככל שהעסק יציב יותר מבחינה פיננסית ומכניס יותר כסף לבנק, כך הבנק יעניק לו ערבות בנקאית בתנאים טובים יותר.

לסיכום

ערבות בנקאית זו כנראה הערבות הבטוחה ביותר עבור עסקים.

ראינו במאמר מדוע כדאי להשתמש בה וכיצד יש לעשות זאת.

למדנו כי אמנם ערבות בנקאית הינה בטוחה ושקולה כמעט לכסף מזומן אך היא יקרה מאוד.

מנינו את היתרונות והחסרונות לשימוש בערבות בנקאית לעסקים ובכלל והבנו כי ככל שהעסק יציב יותר כללית כך התנאים יהיו טובים יותר.