הגשת דו"ח שנתי למס הכנסה: כל המידע לשנת המס 2024

אחת לשנה מחויב כל עצמאי בישראל, בין אם הוא עוסק פטור, עוסק מורשה או חברה בע"מ, להגיש דו"ח שנתי.

הדו"ח צריך להכיל את כל ההכנסות של שנת המס (שנה אזרחית) שנגמרה וכמובן את כל ההוצאות הקשורות בעסק שנעשו בשנה זו.

את הדו"ח יש להגיש עד ה – 30 באפריל של שנת המס העוקבת, כך שישנו לא מעט זמן למלא את הדו"ח, לאסוף את הנתונים, לבדוק אותו ולהגיש.

לעתים ניתן לקבל הארכה לזמן הגשת הדו"ח אך בשביל זה יש להגיש בקשה. יש לשים לב כי איחור בהגשת הדו"ח יכול לגרור קנסות.

במאמר הנ"ל נלמד מה זה דו"ח שנתי, מה הוא כולל, מי חייב להגיש אותו ואיך.

הגשת דו"ח שנתי למס הכנסה: כל המידע לשנת המס 2019

מהו דו"ח שנתי

דו"ח שנתי הינו מסמך המשקף למס הכנסה את פירוט כלל ההכנסות וההוצאות של נישום (עסק או אדם) לרבות רווחים מנכסים, הפקדות לקרנות ומיסים ששולמו בשנת המס הנתונה.

באמצעות הדו"ח, מס הכנסה מבצע מעקב אחר הפעילות הפיננסית של הנישום ומחשב את המס הסופי בו הוא חייב בגין אותה שנה.

את הדו"ח יש להגיש עד ל-30 באפריל בשנה העוקבת לשנת המס באופן מקוון או באופן ידני, אלא אם אושרה הארכה נקודתית על ידי פקיד השומה הרלוונטי או במקרים יוצאי דופן כמו בשנת 2020 בה נדחה מועד הגשת דוח שנתי 2019 כאשר קורונה וירוס נכנס לחיינו.

לאחר חישוב הדו"ח השנתי, עסקים ששילמו מס הכנסה באמצעות מקדמות, יקבלו הודעה באם עליהם לשלם סכום נוסף או שמגיע להם החזר מס.

מי חייב להגיש דו"ח שנתי

מי שחייב להגיש דו"ח שנתי הוא כל תושב ישראל מעל גיל 18, בדגש על עוסקים עצמאים, בעלי מניות בחברות פרטיות (כולל בעלי חברה בע"מ) ובעלי הכנסות גבוהות (מעל 640 אלף ₪ בשנה).

עם זאת, ישנו מי שתקנות מס הכנסה מציינות במפורש כי הוא פטור מהגשת דו"ח שנתי, כמו מרבית השכירים ובעלי הכנסות נמוכות במיוחד ועל כן חשוב להתייעץ עם איש מקצוע.

פירוט חייבים בהגשת דו"ח שנתי על פי מס הכנסה:

 • בעלי תיק במס הכנסה בשנת המס הרלוונטית.
 • יחידים בעלי עסק עצמאי (שאינו חברה).
 • מקבלי משכורת החייבים בהגשת דוח מס שנתי מסיבות שונות, כמו בעלי שכר גבוה.
 • בעלי הכנסה מאחד מהמקורות הבאים: עבודה, עסק, בעלי שליטה בחברה, משלח יד.
 • יחידים המבקשים החזר מס ויש להם תיק במס הכנסה (הגישו בעבר דו"ח) או חייבים בהגשת דו"ח שנתי מסיבות שונות כמפורט בחוברת המידע של מס הכנסה.

אי הגשת דוח שנתי היא עבירה פלילית שעשויה לגרור קנסות ואף מאסר. 

מה כולל דו"ח שנתי

דו"ח שנתי צריך להכיל את כל הנתונים הנדרשים עבור הרשויות לקבלת תמונת מצב מהימנה של היקף הפעילות הפיננסית של העסק שלכם בשנת המס. 

זה כולל:

בנוסף, יש לצרף לדו"ח השנתי טפסים ודוחות נוספים המשלימים את הנתונים שפורטו לעיל, כמו דו"ח רווח והפסד, אישור תיאום מס במידה ובוצע (טופס 116 וטופס 106 מהמעסיק במקרה ועבדתם גם כשכירים), אישורים שנתיים על הפקדות שבוצעו בקרנות או על רווחים שעלו מניירות ערך, תכניות חיסכון וכו'.

אם קיבלתם כסף מביטוח לאומי, מכל סיבה שהיא (דמי לידה, מילואים, אבטלה או כל תשלום אחר), עליכם לדווח על זה כהכנסה.

בעל עסק קטן שהכנסתו היא עד 60,000 ₪ בשנה, רשאי להגיש דוח שנתי מקוצר שאינו כולל חישובי מס (למידע נוסף ראו: שידור דו"ח שנתי מקוצר ליחיד בעל עסק קטן באתר רשות המסים).

שימו לב, אם אתם מנהלים את ההכנסות וההוצאות שלכם במערכת הפקת מסמכים דיגיטלית המאושרת ע"י מס הכנסה, ניתן להגיש דו"ח רווח והפסד דרך התוכנה במקום טופס 1320 לבעלי עסק עצמאי.

נספחים שיש להגיש יחד עם הדו"ח (כמובן רק במידה ורלוונטי לכם):

 • קבלות מקוריות מתרומות המוכרת לפי סעיף 46.
 • אישורי הפקדה לקופות גמל (כולל עבור ילדים).
 • אישור מגורים בישוב המוכר להטבות מס.
 • תעודת עולה, תעודת חיילים משוחררים.
 • אישור תושבות (מגורים באיזור מזכה להנחה במס) (טופס 1312 א).
 • אישור רפואי לקבלת זיכויים עקב מוגבלות של ילדים או תשלום לאחזקת קרובי משפחה במוסד (טופס 127).

פירוט נספחים וטפסים רלוונטיים ניתן למצוא באתר של מס הכנסה.

שעון קוקיה שמוציא תיק עסקים במקום קוקיה: מתי להגיש דו"ח שנתי

איך מגישים דו"ח שנתי

את הדו"ח השנתי ניתן להגיש באופן מקוון באתר רשות המסים וכן באופן ידני ע"י הדפסת הדו"ח והגשתו חתום למודיעין פקיד השומה. 

חברה בע"מ צריכה להגיש דו"ח שנתי או מאזן באמצעות רואה חשבון, אך גם מי שבאפשרותו לעשות זאת לבד, עקב ריבוי הנתונים והטפסים מומלץ להגיש את הדו"ח בעזרת רואה חשבון.

שירות של איש מקצוע בקיא יכול לחסוך לכם זמן, מאמץ ואפילו כסף וזכרו, שכירת שירותיו של רואה חשבון היא הוצאה מוכרת לצורכי מס.

עלות הגשת דוח שנתי מס הכנסה על ידי איש מקצוע משתנה בהתאם לסוג העסק ובטפסים שעליו להגיש.

את הטופס המקוון יש למלא, להדפיס ולחתום עליו, לצרף את הנספחים והצרופות הנדרשים ולהגישו. שידור דוח שנתי 2023 יש לבצע ישירות מהאתר של מס הכנסה.

יחידים הרשאים על פי החוק להגיש את הדוח באופן לא מקוון (ידני) יכולים להדפיס את טופס דו"ח מס שנתי (1301), למלא את הפרטים הנדרשים, לחתום עליו, לצרף את הנספחים והצרופות הנדרשים ולהגישו.

הגשה ידנית מתאפשרת במקרים אלו: גיל מעל פרישה, הכנסה נמוכה או מי שאינם חייבים בהגשת דו"ח מס שנתי.

את הדו"ח הידני יש להגיש בצירוף הנספחים והאישורים כנדרש, בשני העתקים, לאחד ממשרדי השומה של מס הכנסה ולקבל אישור הגשה על גבי העתק הדו"ח.

לאחר קליטת הדוח במשרד השומה הרלוונטי, תישלח בדואר הודעת שומה המפרטת את ההכנסות וחישוב המס ובהתאם – יתרחש אחד משני תרחישים אלו:

במקרה של החזר מס – הכסף יועבר לחשבון הבנק שלכם שפרטיו דווחו לרשות המסים.

במקרה של חיוב בתשלום מס – עליכם לשלם את החוב לרשות המסים.

לסיכום

במאמר למדנו מה זה דו"ח שנתי, עד מתי יש להגיש אותו ומה צריך לכלול הדו"ח.

ראינו כי כל עצמאי ובעל עסק בישראל מחוייב בהגשת הדו"ח ואי הגשתו בזמן יכולה לגרור קנסות ועיקולים.

בשנים האחרונות רשויות המס בישראל עברו שינוי חיובי ולא מעט שירותים הפכו דיגיטליים ובכך חוסכים לנו זמן רב.

אומנם חלק מהעצמאים יכולים להגיש את הדו"ח השנתי לבד אך איש מקצוע יכול לסייע ולפעמים אפילו לחסוך בתשלומים מיותרים, ניתן לקבל הדרכה למילוי דוח שנתי מס הכנסה 2023 מיועצי מס.

בעזרת מערכת חשבוניות אונליין והגשת דו"ח שנתי דיגיטלי, ניתן לחסוך זמן, התעסקות וכמובן לשמור על הסביבה.

אם עוד לא הצטרפתם למערכת איזיקאונט, זה הזמן להתנסות במערכת ולהפיק חשבוניות וקבלות בחינם ל 30 יום.

כך שאת הדו"ח השנתי הבא תוכלו להגיש בכמה קליקים פשוטים. 😉

בהצלחה!