תשלום מקדמות מס הכנסה: המדריך המלא לדיווח ותשלום מקדמות (2021)

הפכתם לעצמאים, אתם הבוס של עצמכם, אתם בוחרים את שעות העבודה שלכם, את סדר היום ועם מי לעבוד. אבל אל תשכחו שלכל עצמאי יש שותף – מס הכנסה

מס הכנסה מעוניין לקבל את החלק שלו באופן שוטף ולא לחכות לסוף השנה, לשם כך על בעל העסק לשלם מקדמות מדי חודש (או חודשיים אם מחזור העסק קטן יחסית). 

במאמר נלמד מה זה מקדמות מס, מי חייב לשלם אותן וכיצד ניתן לעשות זאת.

דיווח מקדמות מס

מה זה תשלום מקדמות מס הכנסה

כל עסק שהכנסותיו גדולות מסך ההוצאות שלו מחויב לשלם מס בעבור רווחיו השנתיים.

רווחים שנתיים, מחושבים בסוף כל שנת עסקים (1 בינואר עד 31 בדצמבר) ומדווחים למס הכנסה במהלך השנה העוקבת לה.

משמעות הדבר היא כי רק לאחר הכנה והגשה של הדו"ח השנתי ניתן לחשב את הסכום המדויק אותו חייב העסק לרשויות המס.

אך רשויות המס אינן מעוניינות לחכות לסוף השנה על מנת לקבל את התשלומים המגיעים להן ולכן, עבור כל עסק מבוצעת הערכה לגבי רווחיו העתידיים.

תשלום מס הכנסה במקדמות מס הינו תשלום חד חודשי או דו חודשי, כאשר התשלום עבור כל שני חודשים יבוצע באמצע החודש העוקב (לדוגמא: תשלום דו חודשי עבור חודשים ינואר-פברואר ישולם עד ל-15 בחודש מרץ וכן הלאה).

תשלום מקדמות מס הכנסה לעצמאי דומה לתשלום ששכיר משלם למס הכנסה דרך תלוש המשכורת שלו.

לאחר פתיחת התיק והרישום במס הכנסה, נשלח לבעל העסק פנקס מקדמות המכיל שוברי תשלום באמצעותם על בעל העסק לדווח על מחזור העסקאות (ללא מע"מ) בתקופת הדיווח, ולשלם את המקדמות על פי השיעור שנקבע בפנקס.

את שיעור המקדמות יש לחשב מתוך ההכנסות (הסכומים שנרשמו בכל הקבלות שהוציא בעל העסק מאז הדיווח האחרון) ולא מתוך הרווחים (הכנסות בניכוי הוצאות).

תשלום מס הכנסה בהתאם למקדמות שנקבעו בפנקס המקדמות על ידי מס הכנסה, מהווה מקדמה על החשבון בלבד. שיעור המס הסופי יקבע לאחר הגשת הדו"ח השנתי למס הכנסה.

כיצד קובע מס הכנסה את סכום המקדמות

קביעת אחוזי תשלום המס עבור כל עסק נעשית ברוב המקרים על פי הרווח השנתי עליו דווח בשנה הקודמת.

בשיטה זו, אחוזי המס ששולמו עבור הרווח המדווח בעבר יהיו האחוזים אותם יידרש העסק לשלם במקדמות המס במהלך השנה הנוכחית.

במקרים בהם מדובר בשנת הפעילות הראשונה של העסק נקבעים אחוזי המקדמות על פי האחוז המקובל בענף בו פועל העסק.

על בעל העסק להגיש לפקיד השומה הצהרה על המס המשוער שהוא עשוי להתחייב בו עם התשלום הראשון של המקדמות.

בעל עסק שלא קיבל פנקס מקדמות תוך חודש מיום הודעתו לפקיד השומה על פתיחת העסק צריך לפנות למשרד השומה לבירור העניין.

כמובן שבכל שנה הרווח משתנה וביצועי העסק משתנים, ולכן חשוב להיות כל הזמן "עם אצבע על הדופק" ולשים לב לשינויים המתרחשים בעסק העלולים להגדיל או להקטין את הרווח השנתי.

למרות תשלום המקדמות במהלך השנה, יש לזכור כי את ההתחשבנות הסופית עם מס הכנסה (כזכור מס הכנסה משולם חודשית אך מחושב על בסיס שנתי), יערוך העסק עם הגשת הדו"ח השנתי.

לאחר הגשת הדו"ח השנתי למס הכנסה תתבצע שומה סופית ויתברר אם הסכום ששילם בעל העסקאות באמצעות מקדמות מס הכנסה מכסה את גובה המס שעליו לשלם.

החישוב הסופי יכלול גם ניכויים מס הכנסה אשר שילם בעל העסק על ידי לקוחותיו.

במידה ולא, יהיה עליו להשלים את היתרה למס הכנסה ואף מחויב בריבית והצמדה.

אם יתברר שהסכום ששילם באמצעות המקדמות עלה על גובה המס שהיה עליו לשלם, הוא יקבל החזר ממס הכנסה בתוך 90 ימים מיום הגשת הדו"ח השנתי.

מה המטרה של תשלום מקדמות

תשלום מקדמות נועד להגן על המדינה מצד אחד ולהקל על תזרים המזומנים של בעל העסק מהצד השני. 

כשם ששכיר משלם את מס ההכנסה שלו מידי חודש, כך גם העצמאי צריך לשלם את מקדמות מס ההכנסה מידי חודש (או חודשיים) וזאת כיוון שרשות המיסים אינה מעוניינת לקבל את הכסף רק בסוף השנה משיקולי ניהול תזרים המזומנים של המדינה. 

בנוסף חוששת המדינה כי העצמאי לא ישים כסף בצד בסוף השנה לתשלום המס ולכן דורשת את תשלום המיסים באופן שוטף ובכך מקלה עליו בניהול תזרים המזומנים של העסק. 

שינוי של גובה מקדמות המס 

אמנם רשות המיסים קובעת את אחוז המקדמות, אך צריך לזכור כי בעל העסק מכיר את ההתנהלות שלו בצורה הכי טובה. 

אם בעל העסק סבור ששיעור המקדמה שנקבע לו גבוה יותר מסכום המס שיגיע ממנו בשנת המס, למשל בעקבות ירידה משמעותית בהכנסות הצפויות של העסק, באפשרותו לבצע עדכון מקדמות מס הכנסה אצל פקיד השומה באזור העסק בעזרת הגשת בקשה מנומקת להקטנת שיעור המקדמה.

ניתן לבקש ממס הכנסה להקטין את אחוז המקדמה או לבטלה בכלל וזאת על ידי הגשת בקשה מפורטת ומנומקת המתארת את הסיבות לבקשה ולצרף מסמכים להוכחת הטענה.

אם הבקשה מבוססת ומנומקת, סביר שפקיד השומה יענה לבקשה וישלח פנקס מקדמות מתוקן.

חשוב לציין כי במידה ובעל עסק ביקש להקטין את המקדמות, ובדו"ח השנתי יתברר ששילם פחות מס ממה שהיה צריך לשלם, יצטרך לשלם את ההפרש בצירוף הצמדה וקנס.

לכן עדיף לעשות זאת על ידי מייצג שבדק את הספרים של העסק וקיבל החלטה האם כדאי לעשות זאת.

כיצד משלמים מקדמות מס

את שוברי המקדמות ניתן לשלם באחת מהדרכים הבאות:

באמצעות הפקת שובר תשלום מקדמות מס הכנסה מיוחד שאפשר להזמין במשרדי מס הכנסה ולשלם בעזרתו בבנק הדואר ב 15 לחודש העוקב.

ניתן אף לשלם מוקדם יותר בשיק דחוי ואף רצוי לאור התור בסניפי הדואר ב- 15 לחודש.

אפשרות נוספת היא דיווח מקדמות מס הכנסה באופן מקוון באתר של מס הכנסה באמצעות כרטיס אשראי.

עצמאים המנהלים את העסק בעזרת תוכנות הנהלת חשבונות דיגיטליות כמו איזיקאונט, יכולים לעקוב באופן שוטף אחר ההכנסות וההוצאות ומקבלים סיכום מדויק של המקדמות שיש לשלם ובכך מונעים טעויות והפסדים אפשריים.

בנוסף, ניתן בעזרת מערכת איזיקאונט לשלם מקדמות מס הכנסה ישירות מתוך דו"ח המקדמות בתוכנה אשר מתעדכנת אונליין בכל פעילות העסק.

דיווח מקדמות באופן מקוון

מועד תשלום מקדמות מס הכנסה

יש לשלם את המקדמות ולדווח על מחזור העסקאות בכל 15 בחודש עבור הכנסות של החודש הקודם. 

בעלי הכנסה נמוכה שקיבלו אישור לכך ישלמו את המקדמות בגין הכנסותיהם מדי חודשיים ב-15 בחודש.

אם בחרתם לשלם באמצעות אתר מס הכנסה,  ניתן לשלם את המקדמות עד ה-19 לחודש בשעה 18:30.

כאשר ה-15 בחודש חל על יום מנוחה, התשלום יידחה ליום למחרת.

מדי פעם מאפשרת רשות המסים באופן גורף לציבור הרחב או לחלקו דחיית תשלום מקדמות מס הכנסה (לדוגמא: חגים, משבר הקורונה, מצבי חירום וכיו"ב). במקרים אלה מפרסמת רשות המסים הודעה על כך.

לסיכום

כל עצמאי ובעל עסק בישראל בין אם הוא עוסק פטור או חברה בע"מ חייב לשלם מקדמות למס הכנסה.

למדנו כי מקדמות מס הכנסה זה בעצם חלוקה חודשית של המס השנתי אותו עצמאים חייבים לשלם בסוף שנה אך מס הכנסה מבקשת אותו מראש ומחשבת אותו על פי הדו"ח השנתי של השנה שעברה.

ברצונה של מס הכנסה תשלומים קבועים הפרושים על כל השנה גם בשביל להבטיח את קבלת התשלום וגם בשביל למנוע בעיות בזרים המזומנים של בעלי העסק.

ראינו כיצד יש לשלם את המקדמות, כיצד הן מחושבות וכיצד מערכות להנהלת חשבונות אונליין יכולות לסייע במניעת טעויות והפסדים בחישוב המקדמות.

בהצלחה 🙂