אישור ניכוי מס במקור וניהול ספרים

מהו ניכוי מס במקור?

ניכוי מס במקור הינו מונח המתייחס לכך שחלה חובה חוקית על משלם חוב להעביר למס הכנסה חלק מתשלום החוב למוטב.
למעשה מי שחייב לשלם את המס הינו מקבל התשלום אבל מי שמעביר את המס למס הכנסה הינו המשלם. 

ניתן לראות בניכוי מס במקור סוג של תשלום מקדמות מס שמעביר המשלם למס הכנסה עבור בעל העסק. הניכוי הוא במקור, כלומר בטרם הועבר הכסף לידי הנישום (הספק / בעל העסק). 

כמובן שכמו כל המקדמות, הן יוכלו לזכות את העסק בדו"ח השנתי אזי יוכל בעל העסק לקבל החזרים, או לשלם את ההפרשים. זאת כמובן בהתאם לפער בין תשלום המקדמות למס הכנסה במהלך השנה, לבין התשלום המס השנתי שצריך להעביר בהתחשב ברווחים בעסק באותה שנה. 

מהו אישור ניהול ספרים?

אישור ניהול ספרים הוא אישור מטעם רשות המיסים שמאשר שהעסק שלכם פועל בצורה תקינה ועומד בדרישות החוק בכל הנוגע לניהול תיק העסק ברשויות המס. 

אישור כזה נדרש לרוב מגופים ציבוריים הנדרשים לבדוק אישור ניהול החשבונות של הספקים איתם הם עובדים, בדומה לאישור ניכוי מס.

אישור ניכוי מס במקור וניהול ספרים

דוגמאות לניכוי מס במקור

  • אחת הדוגמאות הנפוצות ביותר לניכוי מס במקור היא מעסיק אשר מנכה את תשלום מס ההכנסה של עובד ומעביר את הסכום ישירות לרשות המיסים, במקום שהעובד יצטרך לעשות זאת בעצמו.

    בצורה זאת נחסכת לעובדים ההתעסקות הבירוקרטית שבתיאומי המס ובנוסף מס ההכנסה מבטיח לעצמו את קבלת תשלומי המס באופן מסודר וקבוע ללא צורך בניהול תיקים לכלל השכירים במשק בדומה לתיקי עסקים. 

  • דוגמה נפוצה אחרת היא הדוגמה שהבאנו למעלה והיא ניכוי במקור בעד תשלום לספק / נותן שירות לעסק. במקרים מסוימים העסק שתעבדו איתו יהיה מחוייב לנכות מס במקור מהתשלום שאתם אמורים לקבל ממנו, אלא אם כן העברתם לו אישור שפוטר אתכם מניכוי מס במקור.

    לדוגמה נתתם שירות לארגון המחוייב לנכות מס במקור, בעלות של 20,000 ש"ח. במידה ובאישור ניכוי המס שלכם אמורים לנכות לכם 20% אזי הארגון איתו אתם עובדים ישלם לכם 16,000 ש"ח ו-4,000 ש"ח יעביר למס הכנסה על שמכם. 

  • ניכוי מס במקור נפוץ נוסף הוא ניכוי מס שנוגע לרווחי הון, למשל, כאשר מחזיקים ניירות ערך בבנק, הבנק מנכה במקור מס על הדיבידנדים, כלומר מהרווח. ניכויים שכאלו נעשים גם על-ידי חברות הביטוח ובתי השקעות. 
  • ניכוי במקור יכול לחול גם על מענקי פרישה, דמי-שכירות של דירה או נכס, מרווחים מהגרלות ופרסים, מענקים אחרים אפילו על תשלום לעסק שנמצא בחו"ל ונתן לכם שירות.

מה גובה הניכוי שיופחת מהתשלום?

גובה הניכוי משתנה, מרבית העסקים יכולים להוציא פטור מלא מניכוי מס במקור כך שהמשלם פטור לגמרי מניכוי סכום כלשהו מהעסקה למס הכנסה. 

בקביעת גובה הניכוי יש השפעה גם לסוג העסק והכנסותיו, ככל שהעסק עומד בדרגת מס גבוהה יותר כך יתכנו קביעת שומות גבוהות (ניכוי) יותר. עם זאת, גובה חובת הניכוי תלוי גם בהיסטורית תשלומי המס של העסק, ויתכן עסק עם מחזור גבוה של הכנסות שישלם שומה נמוכה או יהיה פטור ממנה כלל. 

סוגים מסוימים של ניכויים כבר מוגדרים מראש, למשל על תשלום לנדל"ן מסחרי יהיה ניכוי של 35%, ניכוי לתושב חוץ 25% ולחברה זרה בגובה מס החברות בישראל באותו הזמן. 

מי צריך לנכות מס במקור ולקבל אישור ניהול ספרים?

לא כל עסק צריך לנכות מס במקור. בהתאם ל-"תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים בעד שירותים או נכסים), התשל"ז-1977" ניכוי מס במקור הוא דבר שנדרש רק מארגונים, חברות ויחידים שהם בעלי מחזור עסקים גדול, של כמה מיליוני שקלים בשנה לפי הטבלה המפורטת בחוק. 

לגבי הצורך בקבלת אישור ניהול ספרים, דבר זה נדרש מגופים ציבורים, המחויבים לקבל אישור כזה מכל ספק ונותן שירות איתו הם עובדים. 

מהצד שלכם כמקבלי שירותים בעסק, בהנחה שהיקף העסקים שלכם נמוך מהרף בחוק, לא תצטרכו לנכות מס במקור לספקים שנותנים לכם שירותים או מוכרים שירותים לעסק. 

מהצד שלכם כנותני שירותים, לא תצטרכו להציג אישור ניכוי מס במקור לעסק שלא חלה עליו החובה לנכות מס במקור מנותני השירות איתם הוא עובד. 

אם אתם עדיין לא בטוחים האם אתם מחויבים לבצע ניכוי מס במקור, או כמה מס אמור להיות מנוכה לכם, מומלץ להתייעץ עם רואה-החשבון או יועץ המס המייצג אתכם בפני רשויות המס. 

חשוב לוודא פרט זה משום שהאחריות על ניכוי התשלום היא על נותן התשלום ולא על המקבל, כך שבמידה והייתם אמורים לגבות מהספק ניכוי בגובה מסוים ולא עשיתם זאת אפילו מחוסר ידיעה, רשות המיסים יכולה לדרוש את השלמת הסכום במקום להכיר במלוא החשבונית כהוצאה מוכרת.

ניכוי מס במקור

פטור או הפחתה מניכוי מס במקור

עסק יכול לקבל פטור מניכוי מס במקור כאשר הוא מוכר לרשויות המס ויש לו היסטוריית תשלומים תקינה. למעשה רוב העסקים שיש להם ניהול תקין ומשלמים מקדמות בזמן (במידה ומחויבים בכך) יהיו זכאים לפטור מניכוי מס במקור.  

לגבי עסקים חדשים, עד לא מזמן היה נהוג ניכוי מינימלי עבור עסקים חדשים, כך שגם עוסקים פטורים עם מחזור קטן יחסית היו חייבים בניכוי מס במקור של כ-5%. 

החדשות הטובות שמהלך 2017 הוחלט להקל על עסקים חדשים וקטנים, ורשות המיסים ברוב המקרים נותנת פטור מלא מניכוי מס במקור לעוסקים פטורים למעט מקרים של בעלי עסקים עם היסטוריה בעייתית של ניהול ספרים לא תקין. 

במקרים מסוימים כאשר העסק אינו זכאי לקבל פטור מלא מניכוי המס, עדיין ניתן לבקש הפחתה בגובה הניכוי, כך שהלקוחות שלכם יצטרכו לנכות סכום נמוך יותר מהתשלום שהם מעבירים עבור השירות שנתתם להם וכך ניתן לשפר את תזרים המזומנים ולחזק את האיזון הפיננסי בעסק. 

חשוב לציין שבמידה ונוכה לכם מס במקור על תשלום אשר קיבלתם מלקוח, עדיין תצטרכו כמובן להנפיק חשבונית על מלוא הסכום המקורי משום שהלקוח שילם את כל הסכום, ואת חלקו פשוט העביר למס הכנסה, איתו תתקזזו לאחר סוף שנת המס.

העלאת אישור ניכוי מס במקור למערכת EZcount

כמו שהבנו, בעבודה מול חברות וארגונים בעלי היקף מחזור גדול תתבקשו להעביר את אישור הניכוי ולעיתים גם אישור ניהול ספרים, על מנת שהם יוכלו להעביר לכם תשלום שכולל את חובת הניכוי שחלה עליהם. 

כדי להקל עליכם בעבודה מול גופים כאלו במערכת EZcount הוספנו אפשרות להעלות את האישורים, והם יצורפו אוטומטית לכל המסמכים שלכם. כך כל גוף הזקוק לאישורים האלו יוכל לבצע את התשלום ללא צורך ביצירת קשר נוסף אתכם בנושא.

איך מעלים את האישורים למערכת?

ראשית יש להוריד את אישור ניכוי המס במקור ואישור ניהול ספרים מהאתר של רשות המיסים.  

בשירות המקוון ניתן לבקש אישור לתיק. נכנסים ומזינים מספר העוסק / חברה שלכם ותועברו לעמוד שיראה את שיעורי הניכוי המשויכים לתיק שלכם באחוזים, או לחלופין יראה שאתם פטורים מניכוי במקור. ניתן באותו מסך גם לבקש להוריד אישור ניהול ספרים.  

לאחר שצפיתם במידע, תוכלו לשלוח לעצמכם את האישורים בדואר האלקטרוני וכך ולהוריד אותם למחשב תוך מספר דקות בודדות. 

לאחר ששמרתם את הקובץ על מחשבכם, יש להיכנס לחשבון שלכם ב-EZcount. לאחר מכן בתפריט הניווט, תחת תפריט "אפשרויות" ←  "הגדרות מערכת" בחרו בלשונית "ניהול ספרים" שם תוכלו להעלות את האישורים הנדרשים למערכת. 

כך זה נראה:

איך מעלים אישור ניהול ספרים וניכוי מס למערכת