הצהרת הון: איך ממלאים טופס ומה הוא כולל?

דרישה להצהרת הון היא אולי אחד המסמכים שבעלי עסקים הכי חוששים מהם, במיוחד שהם נתקלים במכתב עם דרישה שכזאת בפעם הראשונה. אפילו בעלי עסקים הדואגים לשמור על דיווח תקין ומלא לרשויות המס כדרך שגרה יכולים להרגיש כי מדובר בכאב ראש לא קטן.

כל עסק מקבל בשלב מסוים בקשה להצהרת הון. עסקים חדשים יקבלו לרוב בשנתיים הראשונות של העסק ובהמשך, ברוב המקרים, יתבקשו בכל 5 שנים להכין שוב הצהרה מעודכנת.

במאמר ננסה להבין מה תפקיד הצהרת ההון ואיזה דברים צריך לדעת ולקחת בחשבון כשמכינים אותהעל מנת להימנע מטעויות ולהגיש הצהרת הון העומדת בדרישות רשות המיסים.

אנחנו נתמקד בהצהרת הון של בעלי עסקים שהן הצהרות ההון הנפוצות ולא בהצהרות אחרות כמו בהצהרות הון מקוצרות שרשות המיסים מבקשת לעיתים מאנשים פרטיים שאינם בעלי עסקים.

declaration-of-capital

מה זה הצהרת הון

הצהרת הון היא למעשה מסמך המסכם את כל הנכסים, הכספים וההתחייבויות שלכם בנקודת זמן מסוימת. 

מעשית מדובר במילוי טופס של רשות המיסים שבו אתם מצהירים על כל אחד ממקורות ההון שיש ברשותכם, החל מכספים כמו חסכונות ופנסיות, נכסים של העסק וציוד אישי שלכם.

הצהרת הון היא בבסיסה דרך של רשות המסים לבדוק האם ההכנסות המדווחות של הנישום (החייב במס, כלומר אתם) בדוחות השנתיים של העסק אכן תואמות את ההכנסות וההוצאות האמיתיות שלו.

מצד אחד, במידה וקיבלתם דרישה להצהרת הון אין לכם מה להיבהל, כמו שהזכרנו זה דבר סטנדרטי שכל בעלי העסקים מקבלים מידי כמה שנים וזה כנראה לא מרמז שהרשויות חושדות דווקא בכם.

מצד שני, אל תקלו ראש, מלאו את הטופס בצורה מקצועית על מנת למנוע הסתבכות מול רשויות המס רק בגלל עניינים טכניים של חוסר הבנה או חוסר תשומת לב.


מבנה הצהרת ההון

להצהרת ההון יש שני חלקים, חלק אחד נוגע לצד העסקי ובו אתם מדווחים על כל הנכסים, ההון והתחייבויות שיש לעסק. החלק השני נוגע להון הפרטי ובו אתם מדווחים על הנכסים והתחייבויות שיש לכם כאנשים פרטיים.

חשוב לציין שהמישור האישי לא נוגע רק לכם, אלא כוללת למעשה גם נתונים של משק הבית, כלומר יש לדווח על ההון שיש לבני הזוג ואפילו לילדים שאינם בגירים.
 

הצהרת הון ראשונה והבאות אחריה

כפי שראינו, כל הצהרת הון היא רישום והגשה של דו"ח המסכם את כל הכספים והנכסים שיש לכם לרשויות המס.

מבחינה טכנית, אין הבדל בין הצהרת ההון הראשונה לאילו שיגיעו בהמשך, כל הצהרות ההון אמורות לשקף מידע בנוגע למצב ההוני שלכם ברגע מסוים, לרוב מדובר בשנת המס שחלפה.

עם זאת, יש הבדל בהתייחסות להצהרת ההון הראשונה לבין אילו שבאות אחריה – הצהרת ההון הראשונה מהווה בסיס עליו פקיד השומה יסתמך בבואו לבדוק את הצהרות ההון העתידיות ובמיוחד ההצהרה השנייה.

מסיבה זאת יש לוודא שבהצהרה הראשונה אנחנו רושמים ולא מפספסים אף נכס, הון או התחייבות שעלולה ליצור לנו פער בהצהרת ההון העתידית.

לאחר ההגשה של הצהרת ההון השניה והבאות אחריה, תערך ברשות המיסים השוואה להצהרה הקודמת ויחשבו האם ההון הנוכחי שלכם תואם את ההון שדווח בעבר ובהתחשב להכנסות העסקיות שלכם והכספים ונכסים אחרים שנוספו לכם (למשל מכירת נכסים שלא קשורים לעסק).

הבדיקה מתחשבת בהוצאות שאינן קשורות רק בעסק, אלא גם בהוצאות מחייה כלליות שלכם כגון הוצאות על אוכל, על גידול ילדים ואפילו הוצאות על חופשות.

לשם כך רשות המיסים נעזרת בטבלאות המשכללות עלויות מחייה ממוצעות ומכלילה אותם בחישוב. בצורה זאת נבדק האם אם יש התאמה כספית בין ההון שהצהרתם עליו לבין הדוחות השנתיים בהם דיווחתם על ההכנסות וההוצאות בעסק.

how-to-declaration-of-capital

איך ממלאים טופס הצהרת הון?

כמו שהבנו, הצהרת הון כוללת דיווח על כל ההון והנכסים הקושרים לעסק וכל הכספים והנכסים שאתם (ובני ביתכם) כאנשים פרטיים מחזיקים באותה נקודת זמן. 

טופס ההצהרה מחולק לכמה חלקים בהם אתם מפרטים את סוגי ההון השונים שלכם, בואו נתסכל על זה יותר בפירוט:
 

נכסים ונדל"ן

בהצהרת ההון יש לדווח על כל הנכסים שאתם מחזיקים או כאלו שמכרתם מאז הצהרת ההון הקודמת, כולל כל ההכנסות וההוצאות שהיו קשורות באותם נכסים.

יש לכלול בהצהרה את דירות המגורים כמו גם דירות להשקעה. בנוסף יש לדווח גם על כל נדל"ן אחר כגון משרד או מגרשים שבבעלותכם. צרפו את חוזי העסקאות של כל הנכסים – קנייה, מכירה, שכירות או השכרה.

חשוב להוסיף את ההוצאות על הנכסים, לדוגמא, אם קניתם דירה וביצעתם שיפוצים או תוספות, צרפו חשבוניות גם לכך, כדי שתוכלו לשקף את הכספים שהוצאתם על השבחת הנכס שלכם.  

באופן דומה, גם מיסים ששילמתם על הנכס ועלויות נוספות, כמו דמי טרחת עורך דין, תיווך ומיסוי, יכללו כהוצאה בהצהרת ההון ויש לצרף מסמכים מתאימים המתעדים אותם.

במידה ולקחתם משכנתא על הדירה או הנכס, צרפו מהבנק אישור המציג את יתרת המשכנתא שלכם. משכנתא היא כידוע הוצאה משמעותית וחשוב שהיא תילקח בחשבון בעריכת ההצהרה.


כספים בבנקים, בקרנות ובביטוחים

חלק חשוב נוסף מהצהרת ההון שלכם הוא הצהרה לגבי ההון הכספי שלכם – זה כולל את כל הכספים שלכם בבנק, כגון פקדונות, חשבונות מט"ח, חשבון השקעות וכמובן כסף בעובר ושב.

במקביל יש לכלול את כל ההתחייבויות הכספיות שלכם כמו הלוואות והתחייבויות אחרות שיש לכם בבנקים או מול כל גוף אחר, כולל אנשים פרטיים. צרפו אישורי יתרות מהבנקים ומסמכים המתעדים התחייבות אחרות.

כמו כן, יש להצהיר גם על כספים בחברות הביטוח ופנסיה כגון קרנות השתלמות, חשבונות פנסיה וקופות גמל. צרפו לדיווח את הדוחות השנתיים שאתם מקבלים מהם.

הצהרת הון

מתנות והלוואות 

בהצהרת ההון חשוב גם לכלול מתנות משמעותיות. ובכן, הכוונה במתנות משמעותיות היא לא שתדווחו על ספל התה עם מיקי מאוס שקיבלתם ליום ההולדת (סליחה מיקי, לא אישי) אלא למתנות בעלות שווי יותר משמעותי מכמה עשרות שקלים.

חשוב לציין אם אתם או מישהו מבני ביתכם קיבלתם מתנה משמעותית כמו רכוש בעל ערך, כסף מההורים, עזרה בקניית רכב או דירה וכספים מאירועים משפחתיים (זוכרים את הצ'קים מהחתונה שלכם? אז גם רשות המיסים תשמח לדעת. שיהיה במזל טוב אגב).

חשוב ככל הניתן לצרף תיעוד מסודר להצהרת ההון, ניתן להיעזר בתדפיסים מהבנק שיעזרו לכם להציג את הסכומים שקיבלתם, ממי קיבלתם ובאיזה מועד.

באופן דומה יש להצהיר ולהביא תיעוד מסודר של כל מתנה או הלוואה משמעותית שאתם נתתם למישהו אחר, גם אם מדובר במישהו קרוב כמו הורים או אחים.
 

רכבים, רכוש והוצאות נוספות

בהצהרת ההון יש לציין רכבים שיש לכם וסוגם. זה כולל כמובן את הרכבים שאתם מדווחים עליהםבדוח השנתי וקשורים לעסק. בנוסף יש לדווח על כל הרכבים האחרים שיש ברשותכם, כולל מועדי קנייה או מכירה וסכומי העסקאות.

לגבי ציוד ורכוש, שמרו כל חשבונית של ציוד שקניתם בסכום ממשי ויש לו עדיין ערך כלשהו, גם כאן ככל שעלות הרכוש יקרה יותר חשוב יותר יהיה לשקף ולרשום זאת בהצהרת ההון. 

ישנן גם הוצאות שאינן על רכוש ויכולות להיות משמעותיות למידי. לדוגמא, במידה ואתם נוהגים לצאת לחופשות יקרות או בכמות שנתית גדולה ביחס לממוצע, מומלץ לדווח זאת. כמות חופשות גדולה במשך כמה שנים יכולה בקלות להצטבר לסכומים גבוהים ומשמעותיים.

האם לעשות הצהרת הון לבד או עם בעל מקצוע?

הרבה בעלי עסקים מתלבטים האם להיעזר באיש מקצוע או לעשות את הצהרת ההון לבד. זאת שאלה המעסיקה בעיקר בעלי עסקים חדשים, כאלו שעדיין לא צברו הון עסקי ואישי גדול ומרגישים שגם ככה אין הרבה על מה לדווח.

לכאורה, הצהרת ההון הראשונה פשוטה יותר כי עדיין אין צורך להשוות בינה לבין ההצהרה הקודמת ולכן באופן עקרוני ניתן לעשות אותה בעצמכם.

עם זאת, משום שהצהרה זאת מהווה בסיס להצהרות הבאות, חשוב במיוחד לא לשכוח אף פרט מהותי. כך תחסכו לעצמכם בעתיד מתן הסברים על גידול לא ברור בהון, שחלקו עלול לנבוע פשוט מחוסר תשומת לב או הבנה בהכנת הצהרת ההון הראשונה.

כדאי גם לקחת בחשבון כי משום שהצהרת ההון הראשונה פשוטה יותר יחסית, כך גם היעזרות באיש מקצוע תהיה זולה יותר ותסתכם בכמה מאות שקלים, לעומת הצהרות הון שניות ומעלה שיכולות לעלות פי כמה מזה.

בהצהרת ההון השניה והבאות אחריה, מעבר לריכוז נכון של כל המסמכים והנתונים, יש גם להשוות להצהרה הקודמת וגם לקחת בחשבון את טבלאות הוצאות המחייה שפקיד השומה מסתכל עליהן.

כאן כבר מדובר בעבודה מורכבת יותר ולכן יהיה הרבה יותר מסובך להכין את ההצהרה בעצמכם והסיכוי לטעות יהיה גדול יותר. לכן מומלץ מאוד לעשות אותה בעזרת איש מקצוע כגון יועץ מס או רו"ח.

בעזרת ייעוץ מקצועי, מעבר לחסכון בזמן וההסתבכות עם מונחים ועניינים מקצועיים שאינכם בקיאים בהם – תוכלו להגיש הצהרת הון שגם מציגה נכונה את מצבכם הכלכלי. כזאת שתהיה ברורה ולא תעלה תהיות ובקשות להסברים מצד פקיד השומה.

לסיכום – הדברים החשובים בהצהרת הון

אז אם הייתם איתנו פה לאורך כל הדרך במאמר, מקווים שהצלחתם לקבל תמונה טובה על מהות הצהרת הון והחשיבות לעשות אותה בצורה מדויקת.

למדנו כי הצהרות הון משמשות את פקידי השומה כדרך לוודא שהדוחות השנתיים שהגשתם בעסק היו מדויקים ולא "נעלמו" להן הכנסות לא מדווחות בדרך. 

הבנו גם שאין מה להבהל מהצהרת הון משום שמדובר בדבר שיגרתי שכל עסק מקבל מידי כמה שנים, אך כן חשוב להתייחס אליה ברצינות ולתת לה את תשומת הלב המתאימה.

ראינו שכדי למלא ולהגיש טופס הצהרת ההון אתם נדרשים למפות ולהצהיר על הכספים, הנכסים וההתחייבויות שיש לכם גם בעסק וגם במשק הבית שאתם מנהלים.  

מעבר למילוי הטפסים, אתם תדרשו להביא אסמכתאות לדברים עליהם הצהרתם, כגון חוזים, תדפיסים מהבנק, דוחות מגופים פיננסים וחשבוניות על קניית ציוד.

חשוב לעשות את הצהרת ההון בצורה מדויקת על מנת להימנע מבעיות הנובעות מפערים גדולים ולא מוסברים בין ההון שאתם מצהירים עליו, לבין ההכנסות וההוצאות שלכם בעסק עליהן דיווחתם בדו"ח השנתי.

לסיום, הבנו שעל מנת להכין את הצהרת ההון אין חובה חוקית להיעזר באיש מקצוע אך מומלץ לעשות זאת על מנת למנוע בעיות שעלולות לצוץ עקב מילוי חסר או שגוי של הצהרת ההון.

מקווים שעזרנו, בהצלחה (: