מקדמות ביטוח לאומי לעצמאים | המדריך לתיקון מקדמות (טופס 672)

כל עצמאי בישראל חייב לשלם ביטוח לאומי. התשלום מתבצע במהלך השנה בעזרת מקדמות ביטוח לאומי (בדומה לתשלום מקדמות מס הכנסה). 

המקדמות משולמות על חשבון דמי הביטוח ומחושבות על פי הערכת ההכנסות שיהיו לעצמאי באותה שנה. הערכות מבוססות על ההכנסות בשנים הקודמות או על הצהרות שנמסרות ע"י העצמאי.

לאחר הגשת הדוח השנתי הסופי לרשות המיסים, יערוך המוסד לביטוח לאומי חישוב מחדש ובהתאם לכך יידרש העצמאי להשלים, או יקבל חזרה את הפרשי דמי הביטוח.

מקדמות ביטוח לאומי לעצמאים | המדריך לתיקון מקדמות (טופס 672)

תשלום מקדמות ביטוח לאומי

תשלום לביטוח לאומי זוהי חובה על כל אזרח ישראלי אך עצמאים חייבים לפתוח תיק בביטוח לאומי ולשלם את דמי הביטוח בעצמם. 

הביטוח הלאומי מקנה ביטוח סוציאלי לאזרח הישראלי, חלק מדמי הביטוח משולמים לטובת דמי בריאות ובעבור זה מקבלים כיסוי רפואי וסוציאלי מהביטוח הלאומי.

חישוב  תשלום דמי הביטוח מתבצע לפי ההכנסה החייבת של העצמאי (הכנסות פחות הוצאות בעסק), בעסק קיים מתבססים על נתוני הדוח השנתי המוגש למס הכנסה ובעסק חדש מבצעים הערכה לפיה ישולמו דמי הביטוח.

סך התשלום השנתי לביטוח לאומי מחולק לחודשים ובעל העסק ישלם דמי ביטוח כל חודש לפי מה שנקבע לו לשלם, תשלומים אלו נקראים "מקדמות".

במהלך השנה, ניתן להגדיל או להקטין את תשלומי המקדמות בהתאם לשינויים המתקיימים בעסק, בסוף השנה במידה ושולמו דמי ביטוח גבוהים מהנדרש, העוסק יקבל החזר על ההפרש בין מה שהיה צריך לשלם לבין מה ששולם בפועל, במידה ושולמו מעט מדי דמי ביטוח, העוסק יאלץ להשלים את ההפרש. 

החישוב הסופי עם המוסד לביטוח לאומי יעשה לאחר הגשת הדוח השנתי למס הכנסה.

איך ניתן לשלם מקדמות ביטוח לאומי?

ישנן מספר אפשרויות לתשלום מקדמות ביטוח לאומי:

שיקים – ניתן לשלם בכל סניפי הבנקים, כולל בנק הדואר, באמצעות פנקס המקדמות שנשלח אליך פעם בשנה, בחודש ינואר .

כרטיס אשראי – ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי דרך מוקד התשלומים הטלפוני או דרך אתר התשלומים באינטרנט.

הוראת קבע בבנק – ניתן לשלם בהוראת קבע בבנק. יש למלא טופס בקשה לחיוב חשבון הבנק. לבוחרים בחיוב הבנק יש הטבה כאשר ניתן לדווח מקדמות חודשיות עד ה-22 לחודש ולא עד ה-15 לחודש כמו בכל אמצעי התשלום האחרים.

הוראת קבע בכרטיס אשראי – ניתן לשלם בהוראת קבע בכרטיס אשראי. יש למלא טופס בקשה לחיוב כרטיס האשראי.

שינוי מקדמות ביטוח לאומי

יש לבחון אחת לתקופה את מצב ההכנסה החייבת שלכם ובמידה וישנו שינוי בהכנסות ויש סטייה מהותית מהמקדמות שאתם משלמים מומלץ לשנות את המקדמות בהתאם.

ניתן להגיש בקשה לתיקון מקדמות רק אם הכנסותיכם השתנו ב-10% לפחות (עלו או ירדו).

במידה ולא תשנו את המקדמות ויוצרו הפרשים בסוף השנה, תאלצו לשלם את ההפרשים לאחר הגשת הדוח השנתי למס הכנסה בתוספת ריבית והצמדה.

בנוסף במידה ותהיו זכאים לגמלה מהביטוח הלאומי במהלך השנה, הגמלה תחושב לפי המקדמות ששילמתם בפועל גם אם בסוף השנה השלמתם הפרשים.

אדם שביקש להגדיל את המקדמות יידרש לשלם את ההפרשים בגין החודשים שקדמו לבקשה.

במידה ואתם מיוצגים על ידי בעל מקצוע כדאי שהוא יבקש את השינוי במקדמות.

כדי לתקן את המקדמות יש למלא בקשה לתיקון מקדמות, ולצרף מסמכים התומכים בבקשה כמפורט בטופס.

את הבקשה ניתן לשלוח באמצעות אתר האינטרנט או להגיש לסניף ביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריכם.

לאחר קבלת הבקשה ביטוח לאומי ישנו את המקדמות שעליכם לשלם, בהתאם להכנסות החדשות שעליהן הצהרתם.

אפשר לשלוח בקשה לתיקון מקדמות פעם אחת בכל ברבעון:

  • רבעון ראשון – בין ה-1 בינואר ל-31 במרץ.
  • רבעון שני – בין ה-1 באפריל ל-30 ביוני.
  • רבעון שלישי – בין ה-1 ביולי ל-30 בספטמבר.
  • רבעון רביעי – בין ה-1 באוקטובר ל-31 בדצמבר.

תיקון מקדמות דמי ביטוח ושינוי סוג של עיסוק עצמאי בזמן הקורונה

משבר הקורונה גרם לעצמאים רבים לירידה בהכנסות, לפחות לתקופת המשבר. בזמן זה כדאי לשקול הקטנת מקדמות (בזהירות רבה בשל הגמלה החוסמת) ולזכור להגדיל את המקדמות שהמשבר יחלוף.

שינוי מקדמות אינו משנה את מעמדו של המבוטח במוסד לביטוח לאומי. כלומר, שינוי סוג מעובד עצמאי כלול בהגדרת עובד עצמאי למי “שאינו עונה להגדרה”, או ההיפך בתום המשבר, מחייבים דיווח של המבוטח בטופס בל/6101 (דין וחשבון רב שנתי), כאשר חישוב ההכנסה הוא לכל שנת 2020.

הנחיות מיוחדות למי שמעוניין להקטין מקדמות בעקבות משבר הקורונה – מפורסמות בקישור הזה.

חישוב דמי ביטוח לאומי לעצמאים

עד הכנסה חודשית של 6,331 ₪ ישלם העוסק 2.87% דמי ביטוח ו-3.1% דמי בריאות.

מעל הכנסה חודשית של 6,331 ₪ ישלם העוסק 12.83% דמי ביטוח ו-5% דמי בריאות.

חשוב לציין שמעבר לעובדה שחלה חובת תשלום ביטוח לאומי בישראל, תשלום לביטוח לאומי מוכר לצרכי מס לפי 52% מהתשלום.

לדוגמא, עצמאי ששילם 1000 ₪ דמי ביטוח לאומי, 520 ₪ מתוכם יוכר לו כהוצאה בעסק, דבר אשר יקטין את הכנסתו החייבת ובהתאם גם את התשלום למס הכנסה.

מומלץ לבצע לפחות שתי בדיקות במהלך השנה לגבי גובה המקדמות שמשלמים לביטוח לאומי על מנת להימנע מהפרשים בסוף השנה.

לסיכום

תשלום מקדמות זוהי חובתו של כל עצמאי אזרח ישראל.

מטרת תשלום המקדמות הינה לשמור על תזרים המזומנים של העסק ולא להגיע לסוף שנה עם חוב גדול לביטוח לאומי ואף להבטיח את התשלום.

למדנו כי סכום המקדמות מחושב על פי הרווחים של העסק משנים קודמות ובסוף השנה, לאחר הגשת הדוח השנתי נקבע הסכום הסופי.

ראינו כי ניתן במהלך השנה לבצע הקטנת מקדמות ביטוח לאומי ואף הגדלת מקדמות ביטוח לאומי בהתאם לשינוי בהכנסות העסק ובמועדים האפשריים.

עקב משבר הקורונה עסקים רבים ביצעו שינוי במקדמות ביטוח לאומי בעזרת המייצגים שלהם אשר קיבלו אישור מיוחד מביטוח לאומי לאשר את השינוי רטרואקטיבית לכל שנת 2020.

מקווים שהמידע עזר לכם, בהצלחה 😊