ריבית לעסקים – מדריך הלוואות לעסקים דרך הבנקים ובערבות המדינה

הריבית היא מרכיב משמעותי במיוחד, בהלוואות בפרט ובהתנהלות עסקית בכלל, מדובר על נושא רלוונטי לכמעט כל עסק בישראל

יש את ריבית בנק ישראל ואת הריביות שאנו משלמים על הלוואות, ריבית על פיקדונות וכן הלאה, על פניו נושא פשוט אך בפועל כזה שמכיל היבטים רבים ודרכי חישוב שיש להכיר. 

במאמר נלמד מה זו ריבית, מהם סוגי הריביות, מהי ריבית בנקאית ועוד, בואו נתחיל.

ריבית לעסקים - מדריך הלוואות לעסקים דרך הבנקים ובערבות המדינה

מהי ריבית

ההגדרה הפשוטה ביותר בכלכלה לריבית היא הסכום הנוסף שצריך הלווה להחזיר למלווה מעבר לסכום שהתקבל במקור בתור הלוואה (הקרן).

משמעות הריבית היא מחיר הכסף, כמה הכסף שווה היום. הן עבור הלוואות ללקוח כזה או אחר והן עבור המשק כולו – כאשר הריבית נמוכה בהלוואה או במשק, אז מחיר הכסף למשקיעים או ללווים נמוך יותר.

ישנם סוגים רבים של ריבית הרלוונטיים להלוואות ועל בעל עסק להכיר את כולם בצורה מקיפה.

סוגי ריביות

כמעט כל הלוואה או פיתרון מימון אחר כולל מרכיב מסוים של ריבית, בין אם מדובר על לקיחת הלוואה בנקאית או חוץ בנקאית, ניצול מסגרת אשראי, ניכיון צ'קים ועוד.

במסגרת כל האפשרויות הללו יש סוגי ריביות אשר משפיעות על העלות הסופית של הכסף.

ריבית פשוטה: הסוג הפשוט ביותר של ריבית, שיעור הריבית הוא אחוז מסוים מקרן ההלוואה (ריבית קבועה למשל) ולרוב יש קשר ישיר לתקופת ההלוואה וגובה שיעור הריבית.

ריבית דריבית: מונח חשוב ביותר הן לחישוב עלות הלוואה והן עבור השקעות פיננסיות שונות. נקראת גם ריבית מצטברת. זו ריבית שחישובה כולל לא רק את הקרן או הסכום הראשוני אלא גם את הריבית הנוספת שנצברה מהתקופות הקודמות.

ריבית נומינלית: אותה ריבית הרשומה במסמכי ההלוואה בין המלווה ללווה, אין קשר לתקופה בה חויבה הריבית, עמלות שונות וכן הלאה – הריבית הנומינלית מצוינת לרוב בשיעור שנתי. אסור להתחשב רק בה לבחינת עלות של פתרון מימון כזה או אחר.

ריבית אפקטיבית / מתואמת: זוהי הריבית האמיתית המשולמת בפועל, עלות השימוש בכסף כולל הריבית הנומינלית, עמלות שונות, שקלול שינויים של מועדי החיוב ועלויות נוספות.

ריבית ריאלית: הריבית הנומינלית בתיאום עם שינויים אינפלציוניים (שינויים במדד המחירים לצרכן) או כל שינויי מדד אחרים ומוסכמים. ריבית ריאלית מייצגת את הפער באחוזים בין הריבית הנומינלית לאינפלציה בפועל – ריבית המושפעת מגורם חיצוני בלתי נשלט ולא כמו בריבית ריאלית המושפעת מעמלות וגורמים פנימיים אחרים. רלוונטית להלוואות צמודות למדד.

ריבית פריים: זוהי ריבית נפוצה מאוד במתן מימון בנקאי לעסקים, היא מוגדרת כריבית החובה הבסיסית של הבנקים המסחריים. שיעור הפריים הוא תוספת של 1.5% על ריבית בנק ישראל הכללית למשק (אם הריבית במשק היא 2.5% אז הפריים תהיה 4%). ריבית פריים היא הבסיס לחישוב הריבית על הלוואות ופקדונות, כאשר כמעט תמיד יש מרווח מסוים מעל או מתחת לפריים – בהלוואות המרווח הוא מעל הפריים, למשל פריים + 2% (ריבית בנק ישראל + 1.5% + 2%).

ריבית ליבור: בהלוואות צמודות מט"ח, שבהן הקרן והריבית מוצמדות לשער מט"ח כלשהו, הריבית נקבעת על פי ריבית הליבור שהיא ריבית בין-בנקאית הרלוונטית לעסקאות מט"ח שמתפרסמת בלונדון ומתעדכנת בכל 3, 6, או 12 חודשים.

ריבית קבועה או משתנה

כמובן שבין סוגי ריביות אלו יש את המסלולים הכלליים של ריבית קבועה או משתנה. 

ריבית קבועה היא שיעור ריבית פשוט שנקבע מראש ואינו משתנה לאורך תקופת ההלוואה וריבית משתנה היא ריבית ברמת סיכון גבוהה יותר המשתנה בהתאם לעוגן כלשהו ובמועדים קבועים מראש. 

לדוגמא, ריבית פריים היא ריבית משתנה, כי בכל שינוי של ריבית בנק ישראל גם הפריים משתנה, כמו כן יש עוגני ריבית משתנה שנקבעים על פי תשואות אג"ח ממשלתיות ופרמטרים נוספים.

הלוואות מושפעות רבות מהריבית מבחינת עלות השימוש בכסף, אך גם בהצמדה למדד המחירים לצרכן או כל מדד אחר לצורך העניין. 

הריבית הריאלית נקבעת גם על ידי השינויים במדד. לא כל ההלוואות צמודות למדד (הלוואות פריים הן ללא הצמדה) אך אלו שכן יתייקרו כאשר המדד יעלה, לרוב יש "רצפת מדד" שמונעת הוזלה משמעותית של ההלוואה במקרה של ירידה במדד.

ריבית בנק ישראל

ריבית בנק ישראל היא ריבית המפורסמת על-ידי בנק ישראל והיא מייצגת את אמצע המרווח בין גובה הריבית שבו מלווה בנק ישראל כסף לבנקים המסחריים לבין גובה הריבית בו הוא לווה כסף מבנקים מסחריים.

כלומר, בזמן שבנק ישראל מלווה כסף לבנקים השונים, הוא מאפשר להם גם להפקיד אצלו כסף – ריבית בנק ישראל משקפת את נקודת האמצע בין הריבית שבנק ישראל גובה על הכסף שהוא מלווה לבין הריבית שהוא משלם על הכסף שהופקד אצלו.

לריבית בנק ישראל יש השפעה על ערך הכסף בכל המשק וגם על שוק המשכנתאות, כאשר ריבית בנק ישראל עולה או יורדת, כך גם ריביות המשכנתא עולות או יורדות.

יחד עם זאת, חשוב לציין, כי לגובה ריבית בנק ישראל יש השפעה ישירה אך ורק על גובה ריבית הפריים, וזאת מכיוון שריביות המשכנתא בשאר המסלולים מושפעות מפרמטרים נוספים כגון תשואות על אגרות חוב ועוד.

משנת 2017 בנק ישראל מפרסם את הריבית 8 פעמים בשנה (במקום 12 פעמים), וזאת בהתאם לנהוג במדינות כגון ארה"ב, האיחוד האירופי, יפן ועוד. 

לכן, גם תוקף הריבית אינו לחודש קלנדרי אלא לתקופה מוגדרת.

במקרים חריגים, משנה הבנק את שער הריבית במועד שהוא רואה לנכון, ואינו ממתין לתום החודש.

ריבית בנקאית לעסקים קטנים

ריבית בנקאית לעסקים קטנים ובינוניים

עד לפני כשני עשורים, האפשרויות שעמדו בפני עסקים קטנים ובינוניים להשיג הלוואות בנקאיות היו מוגבלות למדיי. 

אלא שאז הוכח שהעסקים הקטנים הם הכוח המניע של הכלכלה, לא פחות ואולי יותר מעסקים גדולים

הנתונים הסטטיסטיים אינם מותירים מקום לספק: 99.5% מהעסקים בישראל הם קטנים ובינוניים (עד 100 מועסקים). העסקים הללו מעסיקים יותר משבעים אחוזים מכלל המועסקים.

מחקרים ובדיקות הוכיחו כי למרות הנתונים המעניינים הללו, עסקים קטנים ובינוניים סובלים תדיר ממצוקת אשראי. 

המצוקה כאמור לא נבעה מחוסר רצון של עסקים קטנים ובינוניים לקחת הלוואות ולצמוח, וגם לא מחוסר יכולת החזר. הבעיה העיקרית הייתה מחסור בערבויות מספקות, מה שגרם למוסדות בנקאיים להימנע מלהעניק אשראי, לא כל שכן הלוואות לעסקים כאלה.

נכון להיום מסייע משרד הכלכלה והתעשייה לעסקים קטנים ובינוניים בפתרון מצוקת האשראי. 

המשרד הקים קרנות המספקות ערבויות להלוואות שעסקים קטנים ובינוניים נוטלים. כך יכולים בעלי עסקים לקחת הלוואה, בלא צורך להעמיד ערבויות על כל הסכום. 

ריבית בנקאית להלוואה עסקית מהסוג הזה לא תהיה גבוהה בדרך כלל מהריבית המקובלת ואף במקרים רבים הריבית תהיה נמוכה יותר. 

זאת כיון שהסיכונים המגולמים בהלוואה שעסק קטן נותן הם קטנים יחסית – בדיוק בגלל העובדה שהמדינה מעמידה ערבויות כנגד ההלוואות העסקיות.

ריבית בערבות המדינה

הקרן בערבות המדינה מאפשרת לעסקים קטנים ובינוניים לקבל הלוואה בערבות מדינה בשיעור ריבית אטרקטיבי, כאשר שיעור הריבית הסופי של ההלוואה נקבע על ידי הבנק עצמו ומשתנה מעסק לעסק. 

הריביות שמעניקים הבנקים לעסקים קטנים ובינוניים צומחות משנה לשנה ולא במקרה הרבה עסקים מתלוננים על ריביות גבוהות כאחד הגורמים למחנק האשראי הקיים.

לפני מספר שנים הוקמה קרן הסיוע לעסקים, אשר מטרתה היא להעניק הלוואה בערבות מדינה בתנאי ריבית נמוכים מהממוצע בשוק.

נוסף על כך, מגבילה המדינה את הבנקים בהענקת שיעור ריבית מקסימלי של עד פריים+3.5% כדי להבטיח ריביות נמוכות בקרן.

לסיכום

כמעט כל עצמאי בעל עסק במדינת ישראל זקוק בשלב מסויים להלוואה וכך נתקל במושג ריבית.

ריבית משתנה בין סוגי ההלוואות, הבנקים, תנאי ההחזר, גודל העסק ועוד, לכן יש לעשות סקר מקיף ומעמיק לפני שחותמים על הלוואה ומתחילים לשלם את הריבית עליה.

במאמר הבנו מה זו בכלל ריבית, למדנו על סוגי הריביות השונות והעמקנו במסלולי הריבית הרלוונטים ביותר עבור בעלי עסקים.

בהצלחה (: