דיווח מע"מ מקוון – חובת תשלום מע"מ באינטרנט | מידע לשנת 2023

החל מיום 1.1.2016 כל עוסק מורשה יוכל לדווח ולשלם מע"מ באופן מקוון באמצעות האינטרנט.

עוסקים החייבים בהגשת דוח מפורט לרשות המסים על פי חוק מע"מ יחויבו להגיש את הדוח התקופתי באופן מקוון בלבד, באמצעות האינטרנט.

רבים לא מכירים אותו, אך קובץ PCN874 הוא קובץ אשר מאפשר שידור מע"מ באמצעות האינטרנט.

שידור המע"מ באופן מקוון הוא דרך יעילה לעמוד בחובת הדיווח של עסקים החייבים בתשלום מס ערך מוסף.

במקום שימוש בטפסים והגעה פיזית אל רשויות המס – ניתן לדווח בקלות ישירות מהמחשב.

כיצד מבוצע דיווח מע"מ באינטרנט, למה הוא הכרחי ועבור מי הוא מיועד? כל ההסברים כאן.

חובת דיווח מע"מ מקוון

מהו דיווח מע"מ מקוון

הוראות רשות המסים מחייבות עסקים לדווח למע"מ, באמצעות קובץ הנקרא PCN874.

שידור מע"מ אונליין הוא דו"ח המוגש באמצעות האינטרנט וכולל נתונים שונים כמו חשבוניות מכירה ורכש, בכדי שרשות המסים תוכל לבצע הצלבה בין הדיווחים על העסקאות שנעשו לבין הדיווחים על התשומות (הוצאות).

עוסק מורשה נדרש להגיש דו"ח מע"מ תקופתי לרשות המסים ובמקביל להעביר לרשות המסים את תשלומי מס ערך מוסף (מע"מ) שגבה מלקוחותיו בשם המדינה (החשבוניות שהפיק).

תקופת הדיווח היא בת חודש או חודשיים, כפי שנקבע על ידי פקיד השומה ובהתאם לסוג העסק.

דיווח חודשי יחול על עוסק מורשה שמחזור עסקאותיו השנתי גבוה מ- 1,510,000 ₪. דיווח דו חודשי יחול על עוסק מורשה שמחזור עסקאותיו השנתי נמוך מ- 1,510,000 ₪.

עוסק פטור יגיש דוח חד שנתי שבו הוא מצהיר על מחזור עסקאותיו בשנה שחלפה. הדוח יוגש בטופס מיוחד עד ליום 31 בינואר בשנה הבאה.

הדו"ח התקופתי כולל את ההפרש בין סכום המע"מ שגבה בעל העסק מלקוחותיו ושאותו עליו להעביר לרשות המסים, לבין סכום המע"מ שבעל העסק שילם בגין רכישת מוצרים או שירותים עבור העסק (מס תשומות).

יחד עם הגשת הדו"ח על בעל העסק לשלם את המע"מ שגבה מלקוחותיו בניכוי מס התשומות (המע"מ ששילם בעת רכישת מוצרים ושירותים עבור העסק).

סכום המע״מ מחושב בשיעור קבוע ממחיר העסקה והוא עומד כיום על 17%.

דו"ח לתשלום – במקרה שסכום המע"מ שבעל העסק גבה מלקוחותיו ושאותו עליו להעביר אל רשות המסים, גבוה מסכום המע"מ ששילם עבור רכישותיו, על בעל העסק להגיש דו"ח לתשלום ולצרף את מלוא הסכום לתשלום (ההפרש בין המע"מ שגבה מלקוחותיו לבין מס התשומות ששילם בגין מוצרים או שירותים שרכש ואשר מותרים בקיזוז).

מי חייב בדיווח מע"מ מקוון 

עוסק מורשה נדרש להגיש דו"ח מע"מ תקופתי לרשות המסים, פעם בחודש או חודשיים, בהתאם למחזור העסקאות, גם אם לא הייתה לו פעילות עסקית בתקופה זו.

יחד עם הגשת הדו"ח עליו לשלם מס ערך מוסף (מע"מ) העומד כיום על 17% ממחיר כל שירות או מוצר שסיפק.

עוסק מורשה רשאי להפחית מסכום המע"מ שעליו להעביר לרשות את המסים עבור מס תשומות (הוצאות), שאותו שילם בעת רכישותיו עבור העסק.

כאשר מס התשומות גבוה מסכום המע"מ שעל בעל העסק לשלם, רשאי בעל העסק להגיש דו"ח החזר על מנת לקבל את הסכום העודף.

חובת הדיווח המפורט בשנת 2016 חלה על עוסקים, מלכ"רים ומוסדות כספיים, כמפורט להלן:

  • עוסקים המחויבים לנהל פנקסי חשבונות בהתאם לשיטת החשבונאות הכפולה, לפי פקודת מס הכנסה.
  • עוסקים שמחזור העסקאות שלהם גבוה ממיליון וחצי ש"ח והם חייבים לפי חוק בהכנת מאזן ומינוי של רואה חשבון מבקר או במצב בו הם רשומים בתור שותפות או מספר עוסקים המבקשים להירשם כאחד, ולגבי אחד מהם קיימת החובה להגשת מאזן.
  • עוסקים שמחזור העסקאות שלהם גבוה משני מיליון וחצי ש"ח.
  • מלכ"רים אשר המחזור השנתי שלהם גבוה מ-20 מיליון ש"ח.
  • מוסדות כספיים אשר מחזורם הכספי גבוה מ-4 מיליון ש"ח.

 כל עוסק המדווח ומשלם באופן מקוון באינטרנט, יוכל לעשות זאת עד ליום 19 לחודש.

עוסקים שבוחרים שלא לשלם באופן מקוון, ידווחו עד ליום 15 לחודש.

מסמכים אונליין - חשבוניות באינטרנט

כיצד מדווחים מע"מ באופן מקוון

השירות של הגשת הדו"ח התקופתי באמצעות האינטרנט ניתן לבעלי עסק בתנאים הבאים:

    • ללקוחות בנק לאומי, הבנק הבינלאומי, בנק דיסקונט, בנק מרכנתיל דיסקונט ובנק מזרחי טפחות אשר הסדירו מול סניף הבנק שלהם את חיבורם לשירות זה.
    • ללקוחות כל הבנקים המשלמים בכרטיסי אשראי, כאשר סכום התשלום המרבי בכרטיסי אשראי הוא 15,000 ש"ח (בכרטיס לאומי כארד ניתן לשלם עד סכום של 25,000 ש"ח).

מילוי הדו"ח והגשתו מתבצע באמצעות אתר האינטרנט של רשות המסים.

ראשית, כדי לדווח למע"מ דרך האינטרנט יש לקבל קוד משתמש וסיסמה לפני הדיווח הראשון.

לשם כך על העוסק למלא את הפרטים ולענות על כל שאלות הזיהוי.

בגמר הרישום יקבל העוסק הודעה הכוללת קוד משתמש וסיסמה ועליו להדפיסה ולשמרה, בהפעלה הראשונה של המערכת לאחר ההזדהות, המשתמש יתבקש להחליף את הסיסמה.

הקובץ מופק באמצעות תוכנה לניהול חשבונות, בהתאם להוראות המגדירות את המבנה שלו.

חשוב לקחת בחשבון כי לא כל תוכנה להנהלת חשבונות מסוגלת ורשאית להפיק את הקובץ המאפשר דיווח מקוון למע"מ.

הדיווח נשלח בהתאם לחובת הדיווח של כל עוסק (אחת לחודש או פעם בחודשיים).

עוסקים אשר מדווחים דיווח דו חודשי (כל חודשיים) יפיקו קובץ אחד עבור שני החודשים, בכל פעם בחודש זוגי.

עוסקים אשר אין להם גישה לתוכנה המאפשרת את הכנת הקובץ יכולים לשדר עד מאה חשבוניות הכנסה ועד מאה חשבוניות תשומה באופן ידני, המחליף את שידור הקובץ באינטרנט. 

מומלץ מאוד לעשות זאת בעזרת תוכנה להפקת חשבוניות, כך הקובץ יופק אוטומטית לאחר בחירת התקופה הרצויה ובתוכנת איזיקאונט תגיעו בלחיצת כפתור לדיווח המע"מ באתר רשות המיסים.

מה עושים במקרה של טעות בדו"ח

רשויות המס מגדירות קובץ כ"שגוי" במידה ולא עבר את הקליטה שלו במערכת בשל סיבות שונות.

דיווח חשבוניות מקוון צריך להיעשות ברמת תקינות של מינימום 98 אחוזים.

במידה והוגש קובץ בו הסכום המצטבר ברשומות התשומה השגויות הוא גבוה מ-2 אחוזים – הקובץ יידחה והדבר ייחשב כאילו הקובץ לא הוגש.

כאשר העוסק מגיש קובץ שנדחה בגלל סיבה של "חוסר איזון", יש צורך לבדוק מהי הסיבה לחוסר האיזון.

אם נפלה טעות ברישום סכום כלשהו הנדרש בדו"ח, יש אפשרות להגיש "דו"ח מתקן" ולציין בו את הפרטים הנכונים.

את הדו"ח המתקן יש להגיש אך ורק במשרד המע"מ האזורי שבו מתנהל התיק.

כתוצאה מהתיקון ייתכן שבעל העסק יחויב בתשלום נוסף. במקרה זה יינתן לבעל העסק שובר לתשלום במשרד המע"מ ויהיה עליו לשלמו בבנק.

לסיכום

בהתאם לשינוי הדיגיטלי שפוקד את העולם החדש, גם משרדי המע"מ ומס הכנסה מצאו את הדרך להקל על חיי העצמאים ולהתקדם לעולם האונליין. 

מאז 2016 ניתן לדווח את המע"מ באופן מקוון באתר מס הכנסה ובעזרת תוכנת הנהלת חשבונות.

למדנו במאמר מי חייב בדיווח מע"מ, מתי יש לדווח וכיצד עושים זאת דרך האינטרנט.

מוזמנים להרשם לאיזיקאונט ל 30 יום חינם ולהתנסות במערכת הפקת חשבוניות דיגיטליות ממנה ניתן לשלוח את דו"ח המע"מ במספר פעולות פשוטות.

בהצלחה (: