איך להגיש הצהרת עוסק פטור למע"מ? כל מה שאתם צריכים לדעת

עוד רגע מסתיימת לה שנת מס ואתם צוללים לדוחות שנתיים, סיכומים, מבצעים, בניית תוכנית עבודה לשנה החדשה ועוד.

לעוסקים הפטורים שבינינו הכנו מדריך להצהרת עוסק פטור למע"מ כי אומנם עוסקים פטורים, כשמם כן הם, פטורים מתשלום מע"מ על עסקאותיהם, אך על פי תקנה 15 לתקנות מס ערך מוסף התשל”ו 1976, כל עוסק פטור חייב לדווח למע”מ עד ליום 31 בינואר, הצהרה אודות מחזור העסקאות שלו בשנת המס שחלפה.

אז מה זה בעצם הצהרת עוסק פטור? מי צריך להגיש אותה ואיך עושים זאת? בואו נתחיל.

הצהרת עוסק פטור למע"מ

מה זה הצהרת עוסק פטור?

הצהרת עוסק פטור למע"מ נדרשת על פי תקנה 15 לתקנת מס ערך מוסף 1976 וקובעת כי כל עוסק פטור חייב לדווח על הכנסותיו עד לתאריך 31 בינואר, הדיווחים מתייחסים לשנת המס שחלפה.

כפי שכבר אמרנו, עוסק פטור אכן פטור מתשלום מע”מ על עסקאותיו ולכן גם לא זכאי להזדכות על תשומותיו ובנוסף, פטור מדיווח תקופתי במהלך שנת המס למע”מ, אבל עוסק פטור חייב בהצהרה מפורטת למע”מ פעם אחת בשנה בגין מחזור העסקאות שלו בשנת המס שחלפה.

בתחילתה של כל שנה קלנדרית נשלח אל העוסקים הפטורים, מכתב ובו דרישה להצהרה על כל מחזור העסקאות שלכם בשנת המס שעברה

יש לשים לב כי בקשת הדיווח היא על ההכנסות ולא על רווחים. כלומר, אם סכום ההכנסות שלכם היה 65,000 שקלים זהו הסכום אותו צריך לציין בדו"ח. 

בהצהרה עליכם לסכום את כלל הקבלות שהוצאתם ללקוחות שלכם בשנת המס, החל מה-1 לינואר עד ל-31 בדצמבר. 

כמובן במידה ופתחתם את העסק במהלך השנה אז מתאריך הפתיחה ועד ל- 31 בדצמבר.

המטרה העיקרית של מע”מ בהצהרת עוסק פטור, היא בדיקה כי העוסק אינו חצה את תקרת הפטור הקבועה בחוק שהינה 99,893 ₪ (נכון לשנת 2021). 

במקרה בו העוסק עבר את תקרת עוסק פטור, כלומר – הכנסותיו היו מעל לסכום של 99,893 ₪ במהלך שנת המס לשנת 2021, היה עליו להודיע למע”מ ומרגע המעבר היה הופך מעוסק פטור לעוסק מורשה.

אם אותו עוסק לא הודיע למע”מ שעבר את התקרה במהלך שנת המס, באמצעות ההצהרה מע”מ יקבל את נתוני ההכנסות השנתיים של העוסק ואם עבר את תקרת העוסק פטור יהיה עליו לשלם את המע”מ בגין החריגה שעולה על תקרת ההכנסות.

לדוגמא, נניח שבשנת 2021, מחזור העסקאות של העוסק היה 110,000 ₪, זה אומר שהוא עבר את תקרת ההכנסות לעוסק פטור ב 10,107 ש"ח ועל סכום זה עליו לשלם מע"מ (17%).

איך מגישים את הבקשה?

ישנן 3 אפשרויות להגשת הצהרת עוסק פטור למע”מ:

  1. הגשה ידנית במשרדי מע”מ
  2. דיווח מקוון באמצעות אתר רשות המיסים
  3. דיווח בעזרת מייצג – רואה חשבון או יועץ מס

הגשה ידנית

האפשרות הראשונה היא לגשת למשרדי מע"מ האזורי אליו אתם שייכים עם מכתבי ההצהרה אותם קיבלתם בדואר לא יאוחר מה-31 בינואר 2022.

במכתב ניתן למצוא את פרטי העוסק, הסבר קצר אודות ההצהרה עצמה וכמובן את תקרת ההכנסות לעוסק פטור לשנה זו. בחלקו התחתון של המכתב ישנה ההצהרה עצמה, כאשר היא מחולקת לשני חלקים – מקור והעתק.

יש לסמן את סעיף מספר 1 בהצהרה, ולמלא בכתב יד ברור ובעט כחול את סך מחזור העסקאות של העסק לשנת 2021.

המקור יוגש למע”מ וההעתק הכולל חותמת “נתקבל” – יישאר בידי העוסק. העתק זה ישמר יחד עם כל החומר של שנת 2021 ויהיה אסמכתא להצהרת העוסק במועד וללא איחור.

דיווח מקוון באמצעות אתר רשות המסים

רוב בעלי העסקים היום מעדיפים, ובצדק, לעבוד בצורה מקוונת. 

בשנים האחרונות רשות המיסים מתאימה את עצמה למצב העולמי ועל מנת להקל על ציבור העוסקים ולחסוך את הגעתם למשרדי מע”מ, הרשות השיקה יישום אינטרנטי מקוון המאפשר לדווח הצהרת עוסק פטור למע”מ באתר רשות המסים, מהבית, בצורה פשוטה ומהירה.

לפני הגשת הדוח באופן מקוון הצטיידו במספר תיק עוסק (שזהו מספר תעודת הזהות שלכם) וקוד משתמש וסיסמה (אם קיימים ברשותכם, במידה ולא, עליכם להירשם קודם לשירות).

כך נראית ההרשמה באתר רשות המסים:

במידה וזו הפעם הראשונה שהנכם עושים זאת באופן מקוון יהיה עליכם להירשם לשירות ולמלא פרטים אישיים ופרטי העסק:

מילוי פרטים אישיים באתר רשות המיסים

לאחר מכן תועברו לאפשרות של הצהרת עוסק פטור ותלחצו על האפשרות להצהרת מחזור עסקאות, זה נראה כך:

בחירת הצהרת עוסק פטור למע"מ

לאחר שסיימתם למלא את כל הפרטים הדרושים והגשתם את ההצהרה כדאי מאוד לשמור אותה ולהבטיח כי יש בידכם מסמך המעיד על דיווח בזמן.

דיווח בעזרת מייצג

במידה ואתם עובדים עם רואה חשבון או יועץ מס, באפשרותו להגיש את ההצהרה בשמכם.

בדקו זאת מול איש המקצוע איתו אתם עובדים.

שימו לב כי את הדיווח יש להגיש עד ה-31 לינואר ואיחור בדיווח יכול לגרור קנסות מיותרים וכבדים לעוסקים פטורים.

נכון להיום הקנס על איחור בדיווח למע"מ עומד על 750 ש"ח. 

בקשה לסגירת תיק במע"מ

במידה והגעתם לתום שנת המס ונוכחתם לדעת כי לא הייתה פעילות עסקית בשנת המס שחלפה תוכלו לסגור בקלות את התיק במע"מ.

 בצילום המסך שראינו מעלה יש לבחור באפשרות בקשה לסגירת תיק במע"מ ואם אין לכם חובות או חקירות המתנהלות נגדכם התיק יסגר באופן מיידי.

כמובן כי גם את המסמך המאשר סגירת תיק כדאי לשמור.

לסיכום

כפי שלמדנו במאמר, למרות שעוסק פטור פטור מתשלומי מע"מ ודיווחים שנתיים עליו לדווח למע”מ על סך הכנסותיו עד לתאריך 31 בינואר של השנה העוקבת.

חשוב לשים לב כי הצהרת עוסק פטור אינה פוטרת מהגשת דוח שנתי למס הכנסה ולמרות הגשת ההצהרה למע"מ יהיה עליך להגיש דוח שנתי לרשות המיסים שבו תתבצע התחשבנות עם מס הכנסה.

זכרו כי איחור בהגשת הצהרת עוסק פטור גורר קנסות וכדאי מאוד להגיש את ההצהרה עד ל31 בינואר בגין השנה שחלפה אך גם אם קיבלתם קנס ממע"מ בגין איחור בהגשת הצהרת עוסק פטור, תוכלו להגיש השגה ולעיתים אף לבטל את הקנס.

שתהיה לכם שנת מס מוצלחת 🙂