הוצאה מוכרת: כדאיות הגדלת רווח נקי לשנת 2017

שלום חברים.

כל בעל עסק, גם עוסק פטור קטן, מכיר היטב את המושג – הוצאות מוכרות או בשמו הרשמי יותר: הוצאות מוכרות בייצור הכנסה מעסק.

בוודאי נחשפתם במהלך שנות קיומו של העסק שלכם לחילוקי דעות בין רואי חשבון ויועצי מס לסוגים שונים של פרקטיקה מול רשויות המס השונות בנוגע לאופן רישום הוצאות מסוימות ולדיונים על אילו הוצאות הינן מוכרות בהתייחס לסוג העסק ולאופי פעילותו: הוצאות רכב שונות, הוצאות הבית המשמש כמשרד ועוד כהנה וכהנה הוצאות שהקשר שלהן לעסק אינו חד חד ערכי.

הוצאה מוכרת: פרצוף מופתע וכסף דבוק לבגדים

במאמר קצר זה שלפניכם, הייתי רוצה ממש על קצה המזלג להתייחס להיבט הפוך בנוגע להוצאות מוכרות, קצת לשנות צורת חשיבה שיכולה להיות משתלמת מאוד במקרים מסוימים: שימו לב – לא תמיד כדאי יהיה לדרוש את כל ההוצאות שנדרשו ביצור ההכנסה בשנת המס!

זאת זכותכם לדרוש הוצאות ולא חובתכם – זאת לפחות הפרקטיקה המקובלת (רק אציין שגם על כך קיימים וויכוחים אך כנראה שרשויות המס לא יריבו אתכם אם לא תכניסו לדוח הרווח והפסד את כל ההוצאות האפשריות).

נראה מוזר נכון? הרי למה לא להקטין את הרווח הנקי אם יש ברשותי חשבוניות מס שמס הכנסה יכיר בהן כהוצאה בעסק שלי וכך להקטין את חבויות המס והביטוח הלאומי שלי לשנה זו?

אז ככה: לעתים יהיה כדאי דווקא להציג רווח נקי גבוה יותר ולספוג מס הכנסה וביטוח לאומי גבוהים יותר בשנת המס, אבל במקביל לכך – להרוויח תקבולים גבוהים יותר מביטוח לאומי!

מילואים, דמי לידה וכד' שהרי החישוב שלהם מצד ביטוח לאומי במהלך השנה הינו על סמך המקדמות שלכם בלבד (שהן על סמך הערכה כמובן) ובכל מקרה מתבצע עדכון לסכומים ששולמו למבוטח במהלך השנה – בסוף השנה, לאחר קליטת נתוני הדוח השנתי ממס הכנסה, עדכון שעשוי להגדיל תשלומים אלו כהשלמה רטרואקטיבית במידה והרווח הנקי יצא גבוה יותר בדוח למס הכנסה.

כמובן שיש לשים לב לחבויות המיסוי של מס הכנסה וביטוח הלאומי הנוספות שיוטלו עליכם עם הגדלת הרווח הנקי כתוצאה מוויתור על חלק מההוצאות המוכרות שלכם בעסק, ויש להשוות חבויות אלו מול הגדלת התקבולים השונים מביטוח לאומי.

במקרה של דמי לידה למשל, על פי רוב, אתם תקבלו יותר כסף מביטוח לאומי מאשר תשלמו מיסים נוספים ותצאו מורווחים בסופו של דבר מול הרשויות כאשר תפעלו בהתאם לרעיון הזה.

כדאי כמובן לקבל ייעוץ מסודר בנושא זה מרואה החשבון שלכם, עצתי לכם: ייתכן שהוא לא יחשוב על כך בעצמו מסיבות שונות וכדאי להזכיר לו לבדוק היבט זה.

בהצלחה!

רו"ח מאיר קלר 

שותף ב-KC  קלר את כהן רואי חשבון.