עריכת תיאום מס מקוון (באינטרנט) | אישור מיידי מרשות המיסים

ככל שעובר הזמן השירותים הממשלתיים משתדרגים ועוברים (אט אט) לאונליין והנה מצטרף לו שירות נוסף, תיאום מס מקוון.

השירות מאפשר לשכירים ועצמאים בעלי הכנסה מיותר ממעסיק אחד, לערוך תיאום מס באינטרנט ולהנפיק באופן מיידי את אישורי תיאום מס 2021 מבלי לצאת מהבית ולהגיע למשרדי מס הכנסה.

אמנם השירות מיועד רק למבקשים תיאום מס לראשונה בשנת המס אבל זה בהחלט שינוי משמעותי וחשוב.

אז מי יכול לערוך תיאום מס באינטרנט, כיצד עושים זאת ואיפה? הכל התשובות במאמר החדש שלפניכם.

עריכת תיאום מס מקוון

מה זה תיאום מס?

נתחיל בהסבר כללי על מהו תיאום מס, בישראל, מס הכנסה מחושב באופן שנתי, אך מחויב באופן חודשי, כתוצאה מכך נוצרים מקרים בהם אופן החישוב והתשלום בפועל אינם שווים (לרב אלו הפרשים לטובת רשות המסים.)

אחת הדרכים לקבלת הכספים המיותרים ששילמתם לרשות המיסים היא על ידי פעולה שנקראת החזר מס, אך דרך נוספת אליה נתייחס במאמר הנ"ל זו פעולה הנקראת תיאום מס, אשר מאפשרת מראש לדאוג לשלם פחות מס ולהתאים את אופן חישוב המס לאופן התשלום.

על פי החוק כל מי שמשלם משכורת, קצבה או שכר עבור שירות כלשהו חייב לנכות מהתשלום מס הכנסה. ניכוי זה נקרא: "ניכוי במקור".

כאשר לעובד יש הכנסה ממקור אחד, יש הוראות ברורות בחוק כמה מס צריך המעסיק לנכות ממנו במקור, אך כאשר יש לעובד הכנסות מיותר ממקור אחד, עליו לפנות לפקיד השומה על מנת שיקבע כמה מס ינכה במקור כל משלם. 

ההחלטה של פקיד השומה נקראת "תיאום מס". 

ללא עריכת תיאום מס המעסיק המשני יאלץ לנכות מס בשיעור מרבי (47% נכון לשנת 2021).

עובדים עצמאים שיש להם מספר מקורות הכנסה מלבד ההכנסה מהעסק, יכולים לעשות תיאום מס רק עבור ההכנסות שאינן מעסק, לדוגמא: אם הם עובדים כשכירים ב-2 מקומות עבודה בנוסף להיותם עצמאים, הם יוכלו לעשות תיאום מס עבור הכנסותיהם כשכירים.

עבור הכנסה מעסק ניתן לבקש הקלות אחרות, כגון: הקטנת תשלום מקדמות או הקטנת גובה הניכוי במקור וכו'.

תיאום מס הכנסה מתאים לאנשים הבאים:

 • מי שעובד בכמה עבודות ומקבל מהם הכנסה מעבודה.
 • מי שהחליף כמה מקומות עבודה במהלך שנת מס.
 • מי שמקבל הכנסה מכמה מקורות – כמו הכנסה מעבודה והכנסה מקצבת פנסיה.
 • עובד שכיר שהוא גם עובד עצמאי.
 • ומקרים דומים אחרים

תיאום מס מקוון

יש כמה דרכים להגיש תיאום מס לשנת 2021 מול רשות המסים, בין אם על ידי הגעה אל משרדי פקיד השומה (משרדי מס הכנסה), פניה על ידי מייצג כמו רואה חשבון או יועץ מס, או פניה באמצעות האינטרנט.

מתוך רצון להקל על הציבור ולחסוך פניה אל פקיד השומה, רשות המיסים מעמידה לרשות הציבור מערכת מקוונת לעריכת תיאום מס באינטרנט. 

המערכת מאפשרת לבצע סימולציה לחישוב מס או עריכה ושידור בקשה לתיאום מס למחשב רשות המיסים.

לאחר הזנת הפרטים הנדרשים, המערכת תחשב את המס שעל העובד לשלם מסך כל הכנסותיו מהמשלמים השונים ותקבע כמה מס חייב לנכות במקור כל משלם.

ניתן לערוך תיאום מס באמצעות האינטרנט אחת לשנה. במידה ונדרש תיאום מס נוסף במהלך השנה על העובד לפנות למשרד השומה או לחילופין לשלוח את הטופס כולל המסמכים הרלוונטיים בדואר.

לקראת סיום תהליך תיאום המס במערכת המקוונת יש להזין את אחד מנתוני הזיהוי הבאים (כדאי להכין מראש):

 • מס' דרכון.
 • מספר תעודת זהות של אחד מילדיו של העובד וכן תאריך הלידה של הילד.
 • מס רישיון נהיגה.
 • תאריך הנפקת תעודת זהות.

מי יכולים לערוך תיאום מס מקוון

 • מי שעורכים תיאום מס ראשון בשנת המס.
 • מי שמבקשים נקודות זיכוי, בהתאם לחוק, עבור:
  • ילדים.
  • הורה במשפחה חד הורית.
  • בן או בת זוג ללא הכנסות.
 • מי שהכנסותיהם הן אחת מהבאות:
  • הכנסות משכר עבודה – בסכום של עד 316,536 ₪ לשנה מכל המשלמים.
  • קצבת פרישה:
   • למי שלא הגיעו לגיל פרישה, אך מקבלים קצבת פרישה.
   • למי שהגיעו לגיל פרישה (גיל 62 לאישה וגיל 67 לגבר) ואינם חייבים במס עבור כל הכנסותיהם.
   • למי שהגיעו לגיל הזכאות לפרישה וביצעו קיבוע זכויות, לפי תיקון 190 לפקודת מס הכנסה.
  • תשלומים אחרים – לדוגמא: שכר אומנים, שכר מרצים.
איך עושים תיאום מס מקוון

איך עושים תיאום מס מקוון

ניתן להגיש בקשה לתיאום מס באינטרנט בשתי דרכים:

באמצעות היישום באתר רשות המיסים

היישום מאפשר לבצע עריכת תיאום מס באופן מקוון והדפסה מיידית של האישורים והגשתם אל המעסיקים או משלמי הקצבאות, לפי הצורך.

בכניסה למערכת תתבקשו להירשם תחילה ולקבל קוד אישי, שישמש אתכם לזיהוי בכל המערכות המקוונות של רשות המסים.

בשלב הבא תצטרכו להזדהות, ההזדהות יכולה להיות באמצעות כרטיס חכם או באמצעות פרטים אישיים כגון: תאריך הנפקת תעודת זהות ועוד.

לאחר מכן יש להזין את הנתונים הנדרשים ובסיום ניתן להפיק את אישורי תיאום המס, להדפיס אותם, לחתום עליהם ולהעביר למעסיקים.

יש לשים לב כי ללא חתימה האישור אינו תקף.

היישום מתאים רק במקרים הבאים:

 • זה תיאום מס ראשון בשנת המס.
 • הכנסה שנתית ממשכורת / שכר עבודה עד 316,536 ₪.
 • לעניין נקודות זיכוי: רק בגין תושב, משפחה, ילדים, משפחה חד הורית וכן בן זוג ללא הכנסות.
 • הכנסה הנובעת מתשלומים אחרים עבור שירותים (כגון: שכר אומנים, שכר מרצים ועוד).
 • ההכנסה היא מקצבת פרישה (פנסיה ממעסיק לשעבר או מקופת גמל), והוא עונה על אחד מאלה:
 • הוא עדיין לא הגיע לגיל פרישה.
 • הוא הגיע לגיל פרישה ואינו חייב במס בגין כלל הכנסותיו (המערכת המקוונת מאפשרת לערוך בשלב הסימולציה בדיקת חבות מס על ההכנסות המדווחות).
 • הוא הגיע לגיל פרישה או לגיל שבו החל לקבל קצבה, לפי המאוחר מבניהם, ופנה לפקיד השומה לצורך קביעת זכאותו לפטור לקצבה.

לא ניתן לערוך תיאום מס באמצעות היישום במקרים הבאים:

 • מי שסך הכנסותיו עולה על 316,536 ש"ח לשנה.
 • מי שכבר עשה תיאום מס בשנה הנוכחית, בין אם עשה זאת בעצמו באינטרנט ובין אם על ידי מייצג מוסמך או משרד פקיד השומה.
 • מי שמבקש פטור לקצבה (פנסיה) או פטור לפיצויי פרישה.
 • מי שמקבל קצבת פרישה (פנסיה ממעסיק לשעבר או מקופת גמל), הגיע לפני שנת 2012 לגיל פרישה או לגיל שבו החל לקבל קצבה, וחייב במס בגין כלל הכנסותיו.
 • כאשר התיאום נדרש, בין היתר, לצורך קבלת זיכויים ופטורים (ראו רשימה מפורטת באתר רשות המיסים).

באמצעות מערכת הפניות לבקשת תיאום מס

מערכת הפניות מאפשרת לבקש את כל ההקלות ממס, עבור כל הנסיבות ומתאימה גם לצורך עריכת תיאום מס חוזר במהלך השנה. 

באמצעות המערכת, ניתן לשלוח בקשה למשרדי מס הכנסה, לבקשה זו יש לצרף טופס 116 חתום ומלא וכן מסמכים מאמתים נוספים (כגון תלושי שכר).

עם קבלת הבקשה במשרדי הרשות, פקיד השומה יקבע את שיעור המס שיש לנכות בהתאם לנתונים ויכין את האישורים שיש למסור למעסיקים או למשלמים. 

האישורים יופקו תוך 5 ימי עבודה ותישלח לכם הודעה כי האישורים ממתינים לכם להורדה ביישום ויהיה ניתן להדפיס אותם בכל עת.

הכניסה לשירות אינה מחייבת הזדהות, יש לבחור את סוג הפונה (שכיר, עצמאי וכד'), לבחור את משרד רשות המסים, למלא פרטים אישיים, להוסיף טופס 116 חתום ומסמכים נוספים ואז לשלוח את הבקשה. ניתן להגיש בקשה במערכת עד לתאריך 25.12.

לסיכום 

למדנו במאמר כי מי שהכנסתו נובעת מכמה מקורות, רשאי לערוך תיאום מס ובכך להימנע מתשלום מס עודף במשך שנת המס.

תיאום מס ניתן לעשות בכמה דרכים, אך תיאום מס לשנת 2021 כדאי לעשות באופן מקוון.

ניתן לערוך תיאום מס בכל עת במהלך שנת המס וכל עוד לא הסתיימה שנת המס, לאחר תום שנת המס אין אפשרות לבצע תיאום, אך אם שיעור המס שנוכה משכרו של העובד היה גבוה מהסכום שבו היה חייב על-פי החוק, ניתן להגיש בקשה להחזר מס עד 6 שנים מתום שנת המס.

שימו לב, אם אתם כבר עורכים תיאום מס מול רשות המסים, כדאי מאוד לבצע תיאום דמי ביטוח מול המוסד לביטוח לאומי. תיאום דמי ביטוח לאומי, דומה לזה של רשות המסים.

במקרה ואתם סבורים כי נעשתה טעות בתיאום המס, באפשרותכם לפנות בבקשה מנומקת אל פקיד השומה או לגשת פיזית אל משרדי פקיד השומה לבירור העניין.

בהצלחה 😉

דילוג לתוכן