מס הכנסה שלילי: מי זכאי, מה גובה המענק ואיך מקבלים?

מס הכנסה שלילי או בשמו הנוסף – מענק עבודה, הוא תשלום של רשויות המס לעובדים שאינם מרוויחים מספיק. 

מס ההכנסה השלילי הוא בעצם מענק שנועד לעודד יציאה לעבודה גם בשכר נמוך. 

לא מעט עובדים אינם מודעים לזכאותם ולכן אינם מממשים את זכותם לקבל הכנסה נוספת בעזרת המענק.

במידה והסכומים שהנכם מרוויחים אינם מאפשרים לכם להתקיים בכבוד, יכול להיות שאתם זכאים לקבלת מענק מס הכנסה שלילי.

במאמר נלמד מה זה מס הכנסה שלילי, מי זכאי לקבל אותו וכיצד.

מס הכנסה שלילי

מה זה מס הכנסה שלילי?

אז כפי שראינו, מס הכנסה שלילי (המכונה גם "מענק עבודה") הוא מענק שהמדינה נותנת לעובדים בעלי הכנסה נמוכה, לשם עידוד השתתפות בשוק העבודה

הצורך במתן מענק נובע מכך שברמות ההכנסה הנמוכות, פטור ממס אינו משמעותי מאחר שההכנסות אינן מגיעות לסף המס.

מס הכנסה שלילי מצטרף לכלים אחרים שבאו להבטיח הכנסה מינימלית ובהם שכר מינימום והשלמת הכנסה. מס הכנסה שלילי נחשב כרעיון חלופי לקצבאות שאינן מותנות בעבודה.

הרעיון של מס הכנסה שלילי אינו חדש, בעולם הוא נהוג עוד משנות ה-40 של המאה ה-20, אך בישראל הוא החל רק בשנת 2008 על שנת המס 2007. 

המענק משולם באמצעות רשות המיסים על פי נתוני שנת המס הקודמת למועד התשלום.

מטרת המענק מוצגת בדברי ההסבר להצעת החוק:

מס ההכנסה השלילי מאפשר מתן הטבה באופן ממוקד לאוכלוסייה בעלת פוטנציאל גבוה לעוני (משפחות עם ילדים), העובדת לפרנסתה, מבלי שתיאלץ להסתמך על גמלאות. המס השלילי מהווה, להלכה ולמעשה, תשלום כספי דרך מנגנון המס, כפונקציה של שכרו של העובד.

מי זכאי למענק עבודה (מס הכנסה שלילי)?

מענק מס הכנסה שלילי מיועד לעובדים העומדים בתנאים אלו:

  1. עצמאי או שכיר ששכרו הממוצע בשנת המס הקודמת היה בין 2,090 ל-6,807 שקלים בחודש (להורה יחיד הטווח רחב יותר – מ-1,290 ועד 11,650 שקלים).
  2. תושב ישראל אשר מלאו לו 23 שנים ויש לו ילד אחד לפחות עד גיל 19, או מלאו לו 55 שנים ללא ילדים.
  3. הורה יחיד במשפחה חד-הורית שהכנסתו גבוהה מ – 1,290 שקלים ונמוכה מ – 9,502 שקלים. ("הורה יחיד" –  עובד שהוא הורה לילד אחד, או יותר, הנמצאים אצלו וכלכלתם עליו, החי בנפרד מההורה השני ואין לו בן זוג, לרבות אדם אחר הידוע בציבור כבן זוגו).
  4. במועד כלשהו בשנת המס לא היה בבעלותו או בבעלות בן זוגו או ילדו הסמוך על שולחנו זכות במקרקעין, ביחד או לחוד, העולה על 50%, למעט דירת מגורים יחידה בישראל.

ישנם תנאים נוספים המשפיעים על הזכות למענק, ביניהם הכנסת משק הבית במלואה, הגשת דו"ח למס הכנסה במועד ועוד.

(הסכומים נכונים לפי המדד הידוע ב- 1.1.2020, בהתאם להוראות החוק והם אינם מתייחסים לעובדים עם מוגבלות, שנקבע להם "שכר מינימום מותאם".)

מהו גובה המענק?

גובה המענק, למי שמתקיימים בו כל התנאים האמורים לעיל, הוא פונקציה של ההכנסה החודשית הממוצעת. 

הוא מושפע מגובה הכנסת העבודה, הכנסות מעסק ומשלח יד, הכנסות נוספות, (שאינן ממשכורת) וכן מהכנסות בן הזוג מעבודה, מעסק ומשלח יד והכנסות נוספות. כמו כן, ממספר ילדים, גיל ומצב משפחתי.

המענק המרבי יינתן למי שהכנסתו הממוצעת לחודש היא בין 3,140 ש"ח ל-4,190 ש"ח.

לעובד שלו שלושה ילדים לפחות, המענק המרבי הוא בסך 420 ש"ח לחודש ולעובד שלו שני ילדים או פחות, המענק המרבי הוא בסך 290 ש"ח לחודש.

בגין עבודה בשנת 2012 ואילך יוגדל מענק מס הכנסה שלילי ל-150% מגובהו הרגיל, לעובדת שהיא אם לילד אחד או יותר ולעובד שהוא אב במשפחה חד-הורית לילד אחד או יותר.

בחוק נקבעו כללים להפחתת המענק כאשר לעובד הייתה הכנסה נוספת וכאשר לבן זוגו הייתה הכנסה מעבודה או הכנסה נוספת.

לאחר שרשות המיסים תוודא שאדם מסוים עומד בתנאי הזכאות שהוגדרו, יתבצע חישוב סכום המענק שאותו אדם אמור לקבל. 

החישוב מצליב את המידע שעליו דיווח מגיש הבקשה עם נתונים שהמעסיקים מעבירים למס הכנסה, נתונים הנמצאים במוסד לביטוח לאומי וכן הדוח השנתי של מס ההכנסה במקרה של עצמאים

החישוב מתבצע על פי פרמטרים שונים המוכנסים לתוך המשוואה: הכנסות מגיש הבקשה מהעבודה או מהעסק, הכנסות נוספות כולל הכנסות בני הזוג, גיל מגיש הבקשה ומספר הילדים. 

המענק יפחת ככל שההכנסות הנוספות, של מגיש הבקשה ובן/בת הזוג שלו, יהיו גבוהות יותר. 

מנגד, מענק מוגדל בגובה של 150% ביחס לסכום ה"רגיל", ניתן לקבל בשני מצבים: המענק המוגדל הוא עבור עובדת או עצמאית שהיא אם לילד אחד או יותר, או לחלופין עובד או עצמאי שהוא אב במשפחה חד הורית, לילד אחד ומעלה, כשהילדים נמצאים אצלו ותחת אחריותו הכלכלית.

כל מקרה מחושב לגופו וטווח התשלום כאן די רחב, הוא יכול לעמוד על כמה עשרות שקלים לחודש עבור כל חודש שנלקח בחשבון בחישוב, אבל גם על כ- 600-700 שקל עבור אוכלוסיות הזכאיות למענק מוגדל. 

מטבע הדברים מגיש הבקשה לא שותף להליך החישוב, אבל הוא יכול להשתמש בסימולטור לחישוב מענק עבודה הזמין גם הוא באתר רשות המיסים. 

הסימולטור מבצע את החישוב על פי הנתונים האישיים של האדם והנתונים שהוא מזין לגבי שנת העבודה שלו.

כיצד מגישים בקשה למענק?

לשם קבלת המענק יש להגיש תביעה פשוטה בסניף הדואר ובה לציין פרטים אישיים אחדים, מספר המעבידים של מגיש הבקשה ושל בן זוגו בשנת המס ופרטי חשבון הבנק שאליו יש להעביר את המענק. 

את הפרטים האלה מדפיס הפקיד על גבי טופס תביעה, הכולל שני חלקים: 

העליון, שאותו מקבל מגיש הבקשה, הוא האישור על הגשת התביעה, כולל מספר התביעה, תאריך ההגשה ושנת המס הרלוונטית. 

התחתון, טופס ההצהרה המכיל את נתוני התביעה והתובע, משאיר הפקיד אצלו – רק לאחר שהוא מחתים את התובע על כך שכל הפרטים שהוא הצהיר עליהם נכונים על פי החוק.

את הבקשה חובה להגיש באופן אישי ולא ניתן להגיש אותה עבור אדם אחר, גם לא עם ייפוי כוח או תעודה מזהה. 

תביעות ניתן להגיש עד שש שנים אחורנית, כשבכל שנה נדרשת תביעה נפרדת. 

הגשת התביעה לא כרוכה בתשלום, אך חשוב להקפיד להעביר במועד את הטפסים הרלוונטיים. 

אצל שכיר נדרש מהמעסיק להעביר לרשויות המס את טופס 856 או טופס 126 עד סוף חודש אפריל, בעוד שעצמאי חייב להגיש במועד את הדוח השנתי לסיכום שנת המס הרלוונטית.

כדאי לשמור על הטופס לצורך הזדהות מול רשות המס. 

אדם שהגיש תביעה באחת משתי שנות התביעה האחרונות רשאי להגיש תביעה מקוונת באתר של רשות המיסים במקום בדואר.

ההגשה כוללת שלושה שלבים: מילוי פרטים אישיים, מענה על שאלת הזיהוי ואישור התצהיר, לאחריו מומלץ להדפיס את טופס ההצהרה. 

את התביעה תוכלו להגיש באופן מקוון בקישור הבא.

את נתוני ההכנסה לפיהם נקבעת הזכאות מקבלת רשות המיסים מהמעבידים בסוף כל שנת מס (ללא קשר למס הכנסה שלילי) וזו הסיבה שהמענק משולם בפיגור, רק לאחר שנאספים הנתונים. 

מעבידיהם של עובדים במשק בית אינם מדווחים על כך, בדרך כלל, לרשות המיסים, אך הם מדווחים על כך למוסד לביטוח לאומי ולכן נקבע שהמוסד לביטוח לאומי יעביר מידע זה לרשות המיסים, לצורך מס הכנסה שלילי בלבד.

עובד שהגיש תביעה למס הכנסה שלילי ומסר בה ידיעה כוזבת המשפיעה על זכאותו למענק, דינו – מאסר שנה. 

בנוסף, עובד כזה לא יהא זכאי למענק בשנת המס שבשלה נתבע המענק, בשנת המס העוקבת ובשנת המס שלאחריה.

רשות המסים תבדוק את התביעה שנשלחה אליה ותקבע עד תום 90 ימים ממועד הגשת התביעה, את הזכאות למענק ואת סכום המענק. 

רשות המסים רשאית, ביוזמתה, או לפי דרישת התובע, לתקן את קביעתה, בתוך שלוש שנים מיום שניתנה, אם נתגלו עובדות חדשות או נמצא כי נפלה טעות בקביעת המענק.

את הזכאות לקבלת המענק, טרם הגשת הבקשה, ניתן לבדוק באמצעות כלי הנמצא באתר רשות המיסים. 

לצורך ביצוע הבדיקה יש להזין את הפרטים האישיים: מספר תעודת זהות, שנת המס הרלוונטית, מספר מקומות העבודה של מגיש הבקשה ובן/בת הזוג בשנת המס או לחלופין לסמן אם עבדתם בתור עצמאים. 

לאחר שאלות זיהוי ובדיקת אבטחה אפשר לראות את מידת הזכאות. 

רשות המיסים מצהירה כי מדובר בשירות לאזרח, שמאפשר לקבל מידע כללי אבל לא מהווה עובדה מוחלטת, ובוודאי שלא עילה לתביעה. 

לכן, ייתכן שהבדיקה הרשמית שתבצע רשות המיסים תביא לתוצאות אחרות מאשר אלה שמציג הכלי האינטרנטי הזה.

לסיכום

מס הכנסה שלילי הנקרא גם מענק עבודה, מגיע גם לשכירים וגם לעצמאים.

רבים אינם יודעים שהם זכאים למענק, לכן מומלץ להיכנס לאתר רשות המיסים ולבדוק האם הנכם עומדים בקריטריונים.

במאמר למדנו מה זה מס הכנסה שלילי, מתי מושג זה נכנס לארץ ומה מטרתו.

עברנו על רשימת הזכאים למענק, על גובהו וכיצד מגישים ומקבלים אותו.

בהצלחה 🙂