איך לנהל תזרים מזומנים בשנת 2022 – המדריך לעסקים ועצמאים

תזרים מזומנים הוא מונח בניהול וחשבונאות המתייחס לתנועות של כסף אל העסק וממנו החוצה לאורך תקופת זמן קצובה והוא גורם חשוב בקיומו והצלחתו של העסק.

עסקים רבים מתקשים לעקוב באופן יומיומי אחר ההוצאות וההכנסות של העסק ברמה השוטפת וניהול של תזרים מזומנים תקין הינו קריטי, כיוון שהוא משקף צפי עכשווי ועתידי של העסק ומאפשר ראייה נבונה של המצב הפיננסי בכל נקודת זמן.

במאמר הנ"ל נסקור מהו תזרים מזומנים, מה חשיבותו, מה צריך לכלול דוח תזרים מזומנים ועל מה כדאי להקפיד בניהול תזרים המזומנים של העסק.

מדריך לניהול תזרים בעסק לשנת 2022

מהו תזרים מזומנים?

Cash Flow (תזרים מזומנים באנגלית) הוא מונח מתחום הנהלת החשבונות המתייחס לסך כל ההוצאות וההכנסות שהתרחשו בעסק במהלך תקופה מסוימת, בדרך כלל חודש או שנה.

נדגיש כמובן שכאשר אנו אומרים מזומנים אין הכוונה לכסף מזומן בלבד אלא כל הסכומים המופיעים בחשבון הבנק של העסק והוא כולל את סך הסכומים שהתקבלו בעסק (תקבולים) וששולמו על ידו (התשלומים), כולל מע"מ.

הפקת חשבוניות ורישום הכנסות משפיעים אומנם על הרווח אך לא על תזרים המזומנים. הגבייה בפועל היא זו שתשפיע על תזרים המזומנים כאשר בדרך כלל קיים פער זמן בין מועד המכירה לבין מועד הגבייה (אשראי לקוחות), לדוגמא, במידה וישנו לקוח שנקלע לקשיים כלכליים המכירות לא יהפכו למזומן.  

תזרים המזומנים משמש לתכנון תקציבי, ניהולי, חישוב רווחיות ועוד. תזרים מזומנים גרוע היוצר מחסור בכסף נזיל יכול לגרום לחברה רווחית להגיע לפשיטת רגל.

הדוחות החשבונאיים מתייחסים לתזרים המזומנים בדוח נפרד הנקרא דוח על תזרימי המזומנים, השונה מדוח רווח והפסד בכך שהוא משקף רק תנועות שהתבצעו בפועל במזומן.

דו"ח תזרים מזומנים

דו"חות תזרים מזומנים הם חלק מהדו"חות החשבונאיים המציגים את מצבם הכספי של עסק או חברה והם חשובים לכל עסק קטן ובינוני, לרבות עצמאים יחידים ואף עוסקים פטורים.

דוח התזרים כולל את כל התשלומים והתקבולים של העסק, הן הידועים והן הצפויים, כולל גם את התקבולים והתשלומים שהיו צריכים להתקבל בעסק או לצאת ממנו, לא התבצעו ומועדם חלף.

כדי לשלוט באופן מלא בתזרים המזומנים, מומלץ לבנות את הדו"ח בעזרת היועץ הפיננסי או הרואה חשבון של העסק כך שיהיה ניתן לנהל אותו באופן שוטף ולהפיק אותו בכל רגע נתון, על פי דרישה או כל צורך שעשוי להתעורר. 

לדו"ח תזרים מזומנים אין השלכות רבות על תכנון מס, כיוון שהוא מתייחס בעיקר לדו"חות רווח והפסד שעלולים להראות תמונה שונה, למשל עקב תשלומים דחויים בתנאי שוטף פלוס. 

אך דו"ח תזרים מזומנים בהחלט יכול להציף בעיות הקשורות למחסור בכסף נזיל בעסק. תכנון מוקדם בהתאם לתזרים הצפוי מאפשר נקיטת אמצעי זהירות אשר יקדימו תרופה למכה, כמו צמצום במתן אשראי ללקוחות או גיוס הון נוסף לגישור הפערים בין הכנסות והוצאות.

ניהול נכון של הדוח כולל תחזית לתקופה הקרובה (בדרך כלל בין שלושה לשישה חודשים) ומאפשר לבעל העסק לתכנן באופן יעיל את התנועות הכספיות שלו ולהימנע ממצב שבו למרות שהעסק רווחי, אין בעסק די כסף המאפשר את המשך קיומו.

באמצעות שימוש בתחזית תזרים מזומנים ניתן להיערך מראש באמצעות פניות לדחיית תשלומים, פניות להקדמת תשלומים ו/או גיוס הלוואות. קל הרבה יותר לקבל הלוואה מגופים פיננסיים כאשר בקשה זו מגובה בדוחות רלוונטיים (תזרים מזומנים חזוי) ומספיק זמן מראש ולא כאשר העסק נמצא כבר בקשיים.

מה כולל תזרים מזומנים

דוח תזרים מזומנים כולל את תנועת המזומן בתקופה מוגדרת תוך שהוא מציג את השינוי ביתרות המזומנים בין תחילת התקופה לסופה.

הדו"ח מחולק לשתי קטגוריות:

תקבולים:

 1. תקבולים (הכנסות) שהתקבלו בעסק בתמורה לפעילותו העסקית
 2. תקבולים שהתקבלו מהשקעות חיצוניות בעסק
 3. הלוואות שקיבל העסק מגורמים חיצוניים

תשלומים:

 1. תשלומים ששילם העסק בתמורה לפעילותו העסקית השוטפת (כגון לספקים, שכירות, עובדים וכדומה)
 2. תשלומים ששילם העסק עבור הוצאות שאינן שוטפות, כגון רכש ציוד
 3. תשלומים ששילם העסק בגין פירעון הלוואות שלקח

מדוח התזרים ניתן ללמוד על העסק דברים נוספים, כגון האם רמת ההשקעות היא מספיקה כדי לשמור על כשירותו של הציוד הקיים, האם הוגדלו המכירות על ידי הענקת תנאי אשראי מופרזים ללקוחות, האם ישנה עלייה בלתי סבירה ברמות המלאי וכו'.

איך לנהל תזרים מזומנים נכון

איך לנהל תזרים מזומנים נכון?

מטרתו המרכזית של ניהול תזרים המזומנים היא להותיר בעסק מספיק מזומן על מנת לשלם על התחייבויותיו השוטפות ובסופו של דבר לאפשר לו לצמוח

אחת הסיבות הנפוצות ביותר לבעיית תזרים מזומנים היא אי-התאמה בין מועדי פירעון התשלומים לבין מועדי גביית התקבולים, כלומר התקבולים המהווים את הבסיס לתשלומים אינם עומדים לרשותנו כשאנו צריכים אותם.

בנוסף, יש לקחת בחשבון דברים שאינם צפויים, חומר גלם שהתייקר, משברים בעולם (וירוס הקורונה לדוגמא) ועוד.

תזרים המזומנים של העסק הוא אחד המרכיבים הניהוליים הקריטיים ביותר לשרידותו וניהול לקוי של תזרים המזומנים יכול להביא אפילו לקריסת עסק רווחי ומכניס.

לכן מומלץ להכין תחזית תזרים מזומנים לתקופה של שישה עד שנים עשר חודשים קדימה ובפילוח לפי חודשים או אפילו לפי שבועות או ימים בודדים, במידה והמצב מחייב זאת. 

אלו הם השלבים העיקריים שיש לקחת בחשבון בזמן תהליך יצירת התזרים:

הערכת התקבולים הצפויים

כדי להעריך את התקבולים הצפויים יש לנתח את ההכנסות של העסק עד לרגע זה ולנסות להעריך מה יהיו ההכנסות הצפויות גם בהמשך. 

לצורך ההערכה יהיה יש לבחון בקפידה פרמטרים כמו שינויים צפויים בפעילותו של העסק, עונתיות בענף, רמת התחרות בשוק, שינוי מחירים של חומרים גלם, מצב הלקוחות וכו'. 

את ההכנסות הצפויות יש לפרוש קדימה על פי תנאי האשראי בפועל. לדוגמא, אם מכירות החודש הקרוב ייגבו בפועל רק בעוד חודשיים, נצטרך לכלול את תקבולי המכירות על פי חודש הגבייה בפועל, כלומר השפעת המכירות על תזרים המזומנים תתאחר בחודשיים ביחס למועד המכירה.

לצורך הערכת המכירות הצפויות נוכל להסתמך על התקציב המעודכן של העסק בהתחשב בסטיות הקיימות בפועל מול המכירות המתוקצבות.

הערכת התשלומים הצפויים

כעת ננתח את הוצאות העסק, נעשה זאת על ידי חלוקה של הוצאות קבועות והוצאות משתנות.

לדוגמא,  תשלום דמי השכירות ותשלומי שכר ייחשבו כהוצאה קבועה בעוד שעלויות רכישות המלאי ייחשבו כהוצאה משתנה הנגזרת מצפי המכירות וממלאים קיימים.

בשלב זה כדאי לעשות שימוש בתקציב העסק על מנת לוודא שלא נפספס הוצאה קיימת בעסק.

את ההוצאות הקבועות והמשתנות נפרוש בתחזית תזרים המזומנים על פי מועדי התשלום הצפויים הנגזרים מהאשראי הניתן מהספקים השונים ומועד תשלום המשכורות בעסק.

פירעון הלוואות

לצורך מיפוי תזרים המזומנים המשמש לפירעון הלוואות, יש למפות את כל התשלומים הצפויים בהתאם ללוחות הסילוקין הקיימים ובהתחשב בשינויים בשיעורי הריבית, במדד המחירים לצרכן או כל מרכיב הצמדה אחר אליו ההלוואות צמודות. 

חשוב לשים לב שאנו מזהים את כל תשלומי ההלוואות הצפויים לרבות הלוואות מבנקים או מגורמים אחרים.

צפי השקעות משתנות

במידה ואנו צופים רכישות של ציוד חדש או ביצוע השקעות לצורך התפתחות וצמיחה או במטרה לשמור על כשירותו של הציוד הקיים, יהיה עלינו לכלול את סכומי ההשקעה בתחזית תזרים המזומנים. 

לצורך כך, בשלב זה נעריך את עלויות ההשקעה הצפויות על פי המחירים הקיימים בשוק ונכלול את התשלומים לרכישת הציוד על פי תנאי התשלום שסיכמנו עם הספקים.

הבנת המצב הכספי נכון ליום הבדיקה

בשלב האחרון נבדוק באופן מדויק את המצב הפיננסי של העסק נכון ליום הבדיקה ונזהה מהן יתרות המזומנים הקיימות בעסק, מסגרות האשראי וכן את יתרות ההלוואות המעודכנות. 

הנתונים שייאספו בסעיף זה יהוו מידע משלים לנתונים שנאספו בסעיפים הקודמים ויסייעו בידינו לנהל את מצבו הכספי של העסק בצורה יעילה יותר ולהימנע מחריגות ממסגרות האשראי ופיגור בתשלומי הלוואות.

כיצד לשפר תזרים מזומנים?

ישנן פעולות רבות בהן ניתן לנקוט על מנת לשפר את תזרים המזומנים בעסק. 

לעיתים נכון להשתמש בפעולות אלה כדי לשפר את מצב התזרים ולהפחית את עלויות המימון באופן שוטף וישנן פעולות שנכון להשתמש בהן רק במצבי חירום בעסק.

דוגמאות לפעולות שמומלץ לנקוט באופן שוטף:

 1. להפעיל מערך הנהלת חשבונות יעיל אשר דואג להפיק ולשלוח דרישות תשלום וחשבוניות ללקוחות בזמן ויפחיתו תירוצים ועיכובים של תשלומים.

 2. לקיים מערך גבייה רחב אשר מאפשר לגבות חובות בכמה דרכים שונות, כמו כרטיסי אשראי, מזומן, אפליקציות תשלום (ביט, אפל פיי) וכו'.

 3. להשתמש במערכת הנהלת חשבונות חכמה בעזרתה ניתן לעקוב בכל עת אחר תזרים המזומנים, דוחות חייבים, הוצאות ועוד.

 4. לוודא כי אינכם עובדים עם לקוחות ברמות סיכון גבוהות מידי אשר מעמידים את העסק בסיכון עקב פיגור בתשלומים או אי תשלום.

דוגמאות לפעולות שמומלץ לנקוט בשעת חירום:

 1. להציע ללקוחות הנחות עבור תשלום במזומן. אומנם מהלך זה עשוי להקדים תקבולים המגיעים לעסק ולשפר את תזרים המזומנים אך לפעולה כזו צפויות השלכות שליליות על הרווחיות הגולמית ויש להביא זאת בחשבון.

 2. לעיתים נכון לבקש מהלקוח מקדמה חלקית כבר במועד הזמנת המוצר או השירות.

 3. ניכיון שיקים בבנק זוהי דרך לקבל מזומן כנגד שיקים דחויים בתמורה לריבית ניכיון.

 4. ניכיון כרטיסי אשראי בחברות סליקה מתבצע כאשר הלקוח משלם בתשלומים וברצונכם לקבל את העסקה במלואה במזומן בתמורה לריבית ניכיון.

 לסיכום

אחת הבעיות המרכזיות בהקמת עסק היא בעוד שישנן הוצאות כמעט מהיום הראשון, ההכנסות מגיעות רק מאוחר יותר, לעתים עקב מכירות נמוכות ולעתים עקב לקוחות שאמורים לשלם בעוד זמן מה מוסכם מראש.

במאמר ראינו כי גם בהמשך, לאורך חיי העסק, לרוב יהיו הפרשי זמן בין הכנסות להוצאות, לעיתים עקב תנאי תשלום, לעיתים בגלל עונתיות, עליה בתשלומי חומרי גלם וסיבות נוספות.

לכן חשוב להקפיד על ניהול ושליטה של תזרימי המזומנים בעסק וכחלק מהניהול יש לערוך בקרה שוטפת על תזרים המזומנים ולבחון בקפידה קיומן של סטיות או חריגות מהתחזית. 

במאמר למדנו מספר פעולות שיעזרו לכם לשפר את תזרים המזומנים בעסק באופן שוטף וברגעי חירום, עסקים רבים כוללים בתוכנית העסקית שלהם תזרים מזומנים צפוי.

כדאי לבקש מרואה החשבון שלכם או יועץ המס תזרים מזומנים לדוגמא בעזרתו תוכלו לבנות את הדוח המתאים לעסק שלכם.

בהצלחה 🙂